Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Poczet władczyń. O władzy kobiet w spółkach giełdowych

Jaki jest udział kobiet we władzach polskich spółek giełdowych? Ile zajmują miejsc w zarządach i radzie nadzorczej? Trochę liczb, ale też ciekawych wniosków przynosi raport "Udział kobiet we władzach a efektywność spółek" przygotowany przez CFA Society Poland.
Kategoria: Wiadomości
04.02.2021
Fot. Unsplash

Pod koniec 2019 roku udział kobiet we władzach 140 polskich spółek giełdowych z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 wynosił tylko 13,8%. W latach 2010-2019 kobiety pozostawały mniejszością we władzach a mężczyźni nie stanowili mniejszości w żadnym z badanych lat. W skład zarządu i rady nadzorczej na koniec 2019 roku wchodziło przeciętnie około 11 osób, a tylko jedna lub dwie z nich były przedstawicielkami płci żeńskiej. Takie ogólne dane na temat udziału kobiet we władzach polskich spółek giełdowych przynosi najnowszy raport przygotowany przez CFA Society Poland. 

Rzut oka na indeksy

Jeśli przyjrzymy się nieco bliżej indeksom giełdowym pod względem różnorodności, to można zauważyć, że najbardziej zróżnicowanym pod względem płci był indeks WIG20 i to we władzach tego typu spółek najłatwiej było spotkać kobietę. Jak twierdzą autorzy raportu, mogło to częściowo wynikać to z faktu, że władze największych spółek były bardziej liczebne (średnio 14,7 osób na koniec 2019 r.) niż spółek średnich i małych (11,7 i 9,1 analogicznie).

Faktem jest, że w ciągu minionej dekady największe spółki z warszawskiego parkietu (WIG20) odnotowały najbardziej dynamiczny wzrost różnorodności płci w strukturach zarządzających, prawie podwajając wynik z 9,7% do 18,1%. W przypadku spółek z mWIG40 udział kobiet we władzach wzrósł o 3,1 pp. (do 14,3%), a dla spółek z sWIG80 - o 2,5 pp. (do 11,7%).

Branże, które lubią kobiety we władzach

Zaskakujące może wydawać się, że w 2019 roku jedną z najniższych reprezentacji kobiet we władzach (zaledwie 9,6%) odnotował sektor detaliczny, choć w strukturze zatrudnienia całej branży przeważają kobiety.

Najbardziej zróżnicowane pod względem płci były władze spółek z sektora finansów (20,2%) i energetyki (18,7%). Największy wzrost obecności kobiet w zarządach i radach nadzorczych można było zaobserwować w sektorze nieruchomości, gdzie w ciągu dekady udział kobiet podwoił się z 7% do 14%. Tym samym wyniki badań zaprzeczają potocznemu postrzeganiu branż czy kwalifikacji jako bardziej „kobiecych”.

Wysokie obcasy na giełdzie to wysokie wyniki

Autorki raportu dokonały także porównania szeregu wskaźników finansowych pomiędzy spółkami ze skrajnie niskim a relatywnie wyższym udziałem kobiet we władzach. Porównywano wskaźniki związane z wypłatą dywidendy, zyskownością, dynamiką przychodów i zysków oraz wyceną i ryzykiem. Dwa spośród zbadanych wskaźników wykazały istotne różnice. Spółki, w których było więcej kobiet, charakteryzowały się w badanym okresie wyższą marżą zysku netto oraz niższą zmiennością cen akcji niż grupa spółek z najniższym udziałem kobiet we władzach.

Źródło: Udział kobiet we władzach a efektywność spółek, CFA Society Poland, 2021. 

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również