Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

X Konkurs Verba Veritatis: Rusza konkurs na najlepszą pracę z etyki biznesu

Propagowanie wysokich standardów etycznych w biznesie wśród studentów, absolwentów i doktorantów polskich uczelni, stawiających pierwsze kroki na rynku pracy – to cel przyświecający Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, która po raz dziesiąty we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego organizuje konkurs Verba Veritatis.
Kategoria: Wiadomości
03.07.2015

Prace dyplomowe dotykające problematyki etyki biznesu można zgłaszać do 31 lipca 2015 roku. Laureatów, dla których przewidziano nagrody finansowe, poznamy podczas konferencji Nienieodpowiedzialni 5 listopada br.

Konkurs Verba Veritatis zainicjowano przed dziewięcioma laty jako przedsięwzięcie mające skłaniać młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową, a także pracowników akademickich do praktycznego stosowania etycznych zachowań oraz promowania społecznej odpowiedzialności biznesu w swoim otoczeniu. Do traktowania CSR (corporate social responsibility) nie tylko jako narzędzia poprawy wizerunku, lecz przede wszystkim jako prawdziwego sposobu na wzmacnianie zaufania społecznego.

– Wciąż niski poziom kapitału społecznego w Polsce sprawia, że takie przedsięwzięcia jak Verba Veritatis mają rację bytu i są ze wszech miar pożądane. O tym, jak duże znaczenie dla funkcjonowania sektora finansowego, reprezentowanego przez KPF, ma wymiar etyczny, przekonują działania samoregulacyjne. Ich wymiernym efektem są Zasady Dobrych Praktyk, do stosowania których firmy członkowskie zobowiązują się z chwilą wstąpienia do organizacji. Działalność KPF w obszarze etyki ma zatem wielopłaszczyznowy charakter, a sam konkurs uzupełnia "ofertę" etyczną naszej organizacji i jednocześnie odpowiada na rosnące zainteresowanie tą tematyką – przekonuje Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF. 

Na konkurs można zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktorskie oraz podyplomowe obronione nie wcześniej niż w 2011 roku. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia etyczne w teorii ekonomii zarządzania i naukach pokrewnych, społeczną odpowiedzialność biznesu, ład korporacyjny, innowacyjność społeczną w gospodarce, dobre praktyki na rynku finansowym, w tym także consumer finance, oraz przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym. Kapituła konkursu, której przewodniczy prof. Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych przy Akademii Leona Koźmińskiego, w ocenie prac weźmie pod uwagę cztery podstawowe kryteria: wartość merytoryczną, znaczenie praktyczne, innowacyjność i warsztat naukowy. 

Coraz powszechniej w życiu gospodarczym, już nie tylko wśród dużych przedsiębiorstw i korporacji, pojawia się przekonanie, że odwoływanie się do zasad etycznych to nie wyłącznie kwestia działań wizerunkowych, ale również element budowania przewagi konkurencyjnej. Warto zauważyć, że społeczną odpowiedzialność biznesu coraz częściej w swoich strategiach uwzględniają również małe firmy.

– Z badań przeprowadzonych przeze mnie i opisanych w pracy magisterskiej wynika, że takie przedsiębiorstwa znają, rozumieją CSR i praktykują go. Nie jako sztywne wytyczne, lecz wynikający z wewnętrznej potrzeby imperatyw oddziaływania na otoczenie. Sam jestem potencjalnym sukcesorem w firmie rodzinnej i doceniam działania, jakie w trosce o pracowników podejmuje jej właściciel – mówi Łukasz Cholewa, jeden z wyróżnionych w 2014 roku.

Zdarza się, że uczestnicy konkursu Verba Veritatis inspiracje czerpią z doświadczeń innych krajów, w których odpowiedzialność względem interesariuszy ma dłuższą tradycję. Tak stało się w przypadku Joanny Woźniczko, autorki nagrodzonego w zeszłym roku doktoratu pt. „Instytucjonalizacja społecznej odpowiedzialności biznesu a praktyka zarządzania. Przypadek polski i fiński”. 

– CSR zainteresował mnie w 2004 roku, kiedy w Australii spotkałam ludzi związanych z przemysłem wydobywczym, opowiadających, jak realizowana jest koncepcja CSR w górnictwie w poszczególnych przedsiębiorstwach. Od tamtego czasu zaczęłam zajmować się tym tematem w Polsce. U nas to były w zasadzie początki CSR – koncepcji, która nie była bliska naszym wartościom w obszarze kultury organizacyjnej. Chciałam zbadać funkcjonowanie, rozumienie, realizowanie i definiowanie norm i wartości odpowiedzialności społecznej w Polsce. Najlepszym sposobem na to są badania porównawcze. Do takich badań musiałam dobrać kraj, który cechują wysokie standardy w zakresie CSR i jak najmniej czynników zaburzających funkcjonowanie tej koncepcji. Naturalnym kierunkiem była Skandynawia – przyznaje Woźniczko. 

Z roku na rok rośnie liczba prac zgłaszanych do konkursu, a zatem i zwiększa się czas, który poświęcam na zapoznawanie się z nimi. Jest to czas dobrze spożytkowany, ponieważ dzięki temu mogę na bieżąco obserwować, jak wśród przedsiębiorców rozwija się poczucie odpowiedzialności społecznej za prowadzoną działalność. Świadomość ta jest budowana nawet jeszcze przed rozpoczęciem pracy zawodowej, ponieważ kadra naukowa wyższych uczelni coraz częściej upowszechnia te idee wśród studentów, zachęcając ich do podejmowania badań przekuwanych następnie w opracowania naukowe propagujące etykę biznesu i ład korporacyjny – powiedział dr Krzysztof Grabowski, członek Kapituły Konkursu, a zarazem Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego.

Zgłoszenia do  dziesiątej edycji Verba Veritatis można nadsyłać do 31 lipca 2015 roku na konkurs@kpf.pl oraz pocztą tradycyjną na adres organizatora, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie www.kpf.pl

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się w dniu 5 listopada podczas Konferencji Nienieodpowiedzialni, współorganizowanej przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, Akademię Leona Koźmińskiego, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Towarzystwo Naukowe Prakseologii we współpracy z ANG Spółdzielnią Doradców Kredytowych i Fundacją Będę Kim Zechcę.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Gospodarski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Źródło: KPF

Zobacz również