Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

XVI Konkurs Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Jeśli w ostatnim czasie napisaliście pracę dotyczącą etyki biznesu, możecie zgłosić ją do konkursu do 31 lipca 2021 roku i wygrać ciekawe (bo pieniężne!) nagrody.
Kategoria: Wiadomości
01.06.2021
Fot. Unsplash

Udział w konkursie mogą wziąć studenci i absolwenci uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, będący autorami prac: licencjackich, magisterskich, inżynierskich, MBA, podyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2019 roku.

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

  • etyka biznesu, w tym zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
  • ład korporacyjny i raportowanie niefinansowe (ESG),
  • innowacyjność społeczna w gospodarce,
  • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,
  • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym,
  • Diversity & Inclusion (pod patronatem Karty Różnorodności koordynowanej przez FOB).

Nowa kategoria konkursowa

Od tegorocznej edycji do zakresu tematycznego dołączono nową kategorię: Diversity & Inclusion. Jej wprowadzenie to odpowiedź na rosnące znaczenie tej tematyki. Ma to także zachęcić do częstszego sięgania w pracach dyplomowych po tematy związane z budowaniem otwartego na różnorodność rynku pracy i spójnych, włączających społeczeństw. Będzie wspierać popularyzację tej tematyki i wzrostu świadomości pracodawców, których rola jest kluczowa dla zmiany, w miejscu pracy, jak i w jego otoczeniu. Patronem Kategorii jest Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Najlepsze prace z zakresu D&I zostaną nagrodzone Nagrodą Różnorodności.

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres konkurs@zpf.pl i powinno ono zawierać:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.zpf.pl)
  • skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy,
  • egzemplarz zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej.


Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2021 roku.

Nagrody

Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 10 tys. zł (pula nagród może ulec zwiększeniu). Dodatkowo, w ramach konkursu zostaną przyznane Nagrody Różnorodności najlepszym pracom z zakresu Diversity & Inclusion, o łącznej puli 5 tys. zł.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.zpf.pl.

Źródło: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również