Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Za kulisami rachunkowości finansowej i zarządczej

Project: Accounting 2014, organizowany przez SKN Rachunkowości SGH, z pewnością okaże się ciekawym wydarzeniem dla osób zainteresowanych karierą w obszarze rachunkowości finansowej i zarządczej. Przeczytaj w wywiad z organizatorem tego wydarzenia.
Kategoria: Wiadomości
31.03.2014
Mateusz Pasternak
Student w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Kierunek studiów: Finanse i Rachunkowość
Moje silne strony: ambitny, wytrwały w dążeniu do celu, dobrze radzący sobie z pracą zespołową, otwarty na doświadczenia i zdobywanie wiedzy
Za 10 lat będę: osobą mającą realny wpływ na finanse w dużej spółce
Zainteresowania: klasyczna muzyka rockowa, narciarstwo, kolarstwo górskie, motoryzacja, IT

Czego będą mogli nauczyć się studenci biorący udział w kwietniowym wydarzeniu Project: Accounting 2014?

Project: Accounting 2014 po raz pierwszy w historii będzie wydarzeniem trwającym dwa dni. Każdy z nich poświęcony jest innemu rodzajowi rachunkowości. 10 kwietnia zapraszamy na Financial Accounting Day, w trakcie którego studenci poznają charakterystykę rachunkowości w różnych rodzajach podmiotów gospodarczych, dowiedzą się więcej o narzędziach stosowanych w nowoczesnej księgowości, a także będą mieli okazję zmierzyć się z case study przygotowanym przez firmę EY, dotyczącym różnorodnych wariantów sprawozdawczości finansowej. Case poprzedzony będzie wykładem wprowadzającym, jest więc dedykowany nie tylko dla doświadczonych studentów. 11 kwietnia to Management Accounting Day, w całości poświęcony obszernej tematyce rachunkowości zarządczej. Ponownie połączymy teorię z praktyką – studenci będą mogli poznać tajniki szacowania ryzyka w przedsiębiorstwie, a także zapoznać się z ogólnymi założeniami i celami rachunkowości zarządczej. Osoby zainteresowane optymalizacją podatkowo-kosztową również będą usatysfakcjonowane. Dzień zakończony zostanie case study na temat wdrożenia systemów ERP w przedsiębiorstwie, przygotowanym przez firmę S&T. Program jest na tyle obszerny, aby spełnić oczekiwania jak najszerszego grona uczestników. Zachęcamy do udziału nie tylko studentów!

Jakimi narzędziami Państwa zdaniem powinien posługiwać się współczesny księgowy?

Współczesny księgowy łączy stosowanie wiedzy teoretycznej z operowaniem narzędziami komputerowymi. Znajomość pakietu Office jest normą. Na znaczeniu zyskują umiejętności działania w środowisku systemów ERP oraz rozwiązań dedykowanych księgowości. Nie można zapomnieć o działaniach w chmurach danych oraz systemach baz danych. Nowoczesny księgowy nie poprzestaje wyłącznie na poznawaniu i stosowaniu tych narzędzi, lecz w aktywny sposób dąży do ich doskonalenia w profesjonalnych zastosowaniach.

Podczas wydarzenia będą poruszane również aspekty rachunkowości zarządczej? Czy różni się ona od klasycznie pojętej rachunkowości?

Rachunkowość finansowa w tradycyjnym rozumieniu służy gromadzeniu danych finansowych organizacji, ich segregacji, a następnie prezentacji w zagregowanej, usystematyzowanej postaci. Rezultat pracy jest dedykowany użytkownikom zewnętrznym, na przykład akcjonariuszom, analitykom. Rachunkowość zarządcza jest całkowicie odmienna, ponieważ z założenia ma dostarczać kompletnych, zwięzłych informacji dla celów wewnętrznych. Poprzez budowę wskaźników, ciągłą analizę uzyskanych wyników, ustalanie i hierarchizację procesów oraz wiele innych, równie ważnych czynności, możliwe jest prezentowanie danych niezbędnych osobom decyzyjnym do efektywnego i szybkiego podejmowania decyzji, a w rezultacie sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Naszym celem jest zestawienie dwóch rodzajów rachunkowości i przedstawienie ich w jak najszerszym spektrum.

Jacy pracodawcy wspierają Państwa wydarzenie i dlaczego?

Partnerem strategicznym Project: Accounting jest EY (dawniej Ernst & Young). Współpracujemy już od wielu lat, nie tylko przy okazji projektów. EY umiejętnie komunikuje swoje oczekiwania wobec młodych ludzi, jednocześnie proponując atrakcyjne warunki do pracy i poszerzania swojej wiedzy, z uszanowaniem indywidualnych potrzeb. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są S&T oraz Stanley, Black & Decker, stawiające na pewną wiedzę popartą praktyką, wspierające studentów w doskonaleniu się. W ostatnich latach partnerami projektu były również firmy takie jak: Decathlon, BDO, Global Audit Partner. Nawiązując współpracę z pracodawcami kierujemy się względami merytorycznymi, perspektywami zatrudnienia dla studentów SGH, ale również ocenami z punktu widzenia pracowników. Z doświadczenia wiemy już, że firmy aktywnie uczestniczące w życiu uczelni są pod każdym względem najlepszymi pracodawcami.  

Czy tematyka dot. rachunkowości finansowej i zarządczej jest dobrze znana studentom SGH? Czy jest wręcz odwrotnie – czyli że możemy powiedzieć o przysłowiowej "czarnej magii"? 

Ogólna tematyka rachunkowości jest bardzo dobrze znana studentom SGH. Szczegółowa wiedza jest uzależniona od obranej ścieżki kariery, indywidualnych upodobań oraz roku studiów. Wydaje mi się, że klasyczna rachunkowość finansowa jest bardziej spopularyzowana niż rachunkowość zarządcza. Wynika to z faktu, że rachunkowość zarządcza jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy, w dodatku mocno zróżnicowaną. Studenci często mają z nią do czynienia, nie będąc do końca świadomymi tego faktu.

Zobacz również