Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Zakończenie Ligi Akademickiej BANRISK w Warszawie

13 czerwca 2014r. w Klubie Bankowca w Warszawie spotkały się zespoły rywalizujące w ramach Konkursu BANRISK Liga Akademicka Centrum.
Kategoria: Wiadomości
26.06.2014

W Konkursie w Warszawie wzięło udział 8 zespołów, reprezentujących w sumie cztery uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową (SGH) w Warszawie, Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.


Zespoły tworzyły zarządy wirtualnych banków, które pod opieką Mentora edycji warszawskiej – Michała Bellwona, działały w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy. Uczestnicy podejmowali 8 strategicznych decyzji dotyczących m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej. Miarą sukcesu w grze był wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie BANRISK.


Laureatem Konkursu w Warszawie został zespół Barings, reprezentujący SGH, osiągając na koniec drugiego roku działalności rekordową cenę akcji 514,40 dol. na wirtualnej giełdzie. II miejsce zajął zespół Light Bank Junior z UMCS, z wynikiem 333,70 dol./akcję. III miejsce zdobył zespół Ster Bank, również reprezentujący UMCS (205,80 dol. /akcję).


Podsumowaniem gry było Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego każdy bank-zespół zaprezentował przyjętą w grze strategię i osiągnięte wyniki, na podstawie przygotowanego wcześniej sprawozdania finansowego. Przedstawiciele innych zespołów, jako członkowie rad nadzorczych kolejnych banków, zadawali pytania i "rozliczali" zarządy z prowadzonej przez 2 lata działalności. W trakcie sesji oceniane były zarówno dokonania każdego banku, jak i sposób ich prezentacji. Głosami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy najlepiej oceniono prezentację zespołu Barings z SGH, który jako wyróżnienie otrzymał elektroniczną prenumeratę Miesięcznika BANK - wieloletniego patrona medialnego Konkursu.


Na koniec, Andrzej Lech, Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości oddał głos Kapitule i zwycięzcom. Zbigniew Augustynowicz, z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego, wręczając wyróżnienie pierwszemu zespołowi, pogratulował wszystkim uczestnikom gry i zapowiedział, że NBP wspierał, wspiera i nadal będzie wspierał Konkurs BANRISK Liga Akademicka, jako ważne przedsięwzięcie edukacyjne adresowane do studentów. Udziału w Konkursie i osiągniętych wyników uczestnikom pogratulowali również: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, występująca w podwójnej roli członka Kapituły i przedstawiciela SGH oraz Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA, Partnera Konkursu, organizatora konkursu na Zadanie dodatkowe dot. działalności BIK SA. Odbierając wyróżnienia, Liderzy zwycięskich wirtualnych banków w sposób szczególny podziękowali swoim zespołom za ogromne zaangażowanie i dobrą współpracę, a także konkurentom, bo dzięki przyjętej formule gry wszyscy mogli uczyć się i na własnych, i na cudzych błędach.

Ogółem, w tegorocznej edycji Konkursu BANRISK Liga Akademicka wzięło udział 125 studentów podzielonych na 25 zespołów, reprezentujących w sumie 17 uczelni ekonomicznych z całego kraju.


- W ostatnim kwartale stopy procentowe, tak jak w dwóch wcześniejszych okresach nadal wzrastały. To na pewno ułatwiło zespołom realizację założonych celów i dalszą poprawę wyników.  W trakcie całej edycji  większość zespołów borykała się z problemem osiągnięcia wyższej dynamiki wzrostu portfela kredytowego. Równie ważnym elementem, w bezpośredni sposób wpływającym na wielkość wypracowanej marży odsetkowej, był portfel rachunków bieżących, ze względu na brak oprocentowania  takich depozytów.  Niestety, w tym przypadku tylko nielicznym zespołom udało się zahamować odpływ środków i utrzymać saldo choćby minimalnie wyższe od początkowego – skomentował ostatni kwartał i całą edycję Michał Bellwon, jeden z Ekspertów i Mentorów Konkursu.


Stagnacja w powyższych obszarach powodowała, że trzeba było szukać innych metod poprawy wyniku na działalności bankowej. Najbardziej efektywnym sposobem okazała się sprzedaż  6 i 12 miesięcznych Certyfikatów Depozytowych, czyli spekulacja pod przyszły wzrost stóp procentowych. Ponieważ ten scenariusz okazał się prawdziwy, te zespoły które odpowiednio wcześniej przeprowadziły takie transakcje, mogły korzystać  z relatywnie coraz tańszych środków, a posiadane nadwyżki lokować z zyskiem np.  na coraz droższych lokatach międzybankowych. Drugim, choć znacznie mniej efektywnym sposobem na poprawę wyników, było obniżanie oprocentowania Rachunków Oszczędnościowych Rynku Pieniężnego.


Poza marżą odsetkową, tradycyjnie podstawą dochodowości pozostają przychody z opłat. W tym przypadku mniej więcej połowa zespołów nie była w stanie osiągnąć istotnej poprawy, mniejsza grupa była w stanie podwoić ich wielkość, a jeden z zespołów przekroczył poziom 13 mln, czyli mniej więcej trzykrotność wartości z początkowego kwartału.


W tym miejscu należy wymienić jeszcze papiery wartościowe, jako element będący źródłem przychodów odsetkowych, potencjalnych przychodów z wyceny, a także jako narzędzie do budowy tarczy podatkowej.


Zakup dużej ilości obligacji, w szczególności obligacji komunalnych, okazał się jedną z recept na poprawę ceny akcji. Na koniec chciałbym wspomnieć o funduszach własnych. Wzrost współczynnika wypłacalności, choćby niewielki, był bardzo ważnym elementem układanki jaką jest finalna wycena akcji. W końcowej klasyfikacji zwycięzcami w swoich grupach okazały się zespoły: ZUT Ekon Bank (322 dol.) z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w grupie poznańskiej, Delta Bank (357,50 dol.) z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w grupie krakowskiej oraz Barings Bank ($514,4 dol.) z SGH w grupie warszawskiej.


Aktualne informacje, szczegółowe wyniki oraz zapowiedzi dotyczące kolejnej edycji dostępne są również na Facebook’u.


Źródło: Warszawski Instytut Bankowości

Zobacz również