Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Dr Halina Bloch

Artykuły autora: Dr Halina Bloch

Wiadomości
Jak dyrektorzy finansowi mogą włączyć się w zarządzanie ryzykiem
Nie ma skutku bez przyczyny… To stare przysłowie, które także współcześnie zachęca do podejmowania prób wyjaśnienia skądinąd powszechnego zjawiska, jakim jest ignorowanie przez zarządy firm obecności ryzyka i jego wpływu na wyniki.

Opublikowane: 04.10.2013
Autor: Dr Halina Bloch

Wiadomości
Kwalifikacje ekonomiczne mają znaczenie w zarządzaniu
Znaczne postępy w dziedzinie zastosowań informatyki i całkiem spore nakłady na nowoczesne oprogramowanie systemów informacyjnych zarządzania, w tym rachunkowości, jak dotąd nie znalazły zauważalnego przełożenia na wyniki.

Opublikowane: 27.08.2013
Autor: Dr Halina Bloch

Wiadomości
Czy istnieje idealny kontroler?
Kwalifikacje, umiejętności i zachowania zawodowe (cechy psychofizyczne, predyspozycje, zdolności), jakimi powinien legitymować się kontroler to temat interesujący każdą firmę zaangażowaną we wdrożenie kontrolingu i planującą utworzenie stanowisk kontrolerskich.

Opublikowane: 17.07.2013
Autor: Dr Halina Bloch