Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Instytut Rozwoju Biznesu

Utwórz powiadomienie
dla tej firmy

Utwórz powiadomienie
dla tej firmy

Instytut Rozwoju Biznesu jest wiodącą firmą badawczo-doradczą i szkoleniową o blisko 20-letniej historii. Łączy najlepsze praktyki biznesowe z wiedzą naukową i działalnością badawczą. Poprzez kompleksowe badania, najnowszą wiedzę oraz kreowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań buduje przewagę konkurencyjną swoich Partnerów. Proponuje firmom kompleksowe wsparcie ich działalności: w realizacji bieżących zadań, budowaniu planów rozwoju organizacji i pracowników oraz doskonaleniu zarządzania. Oferuje badania organizacji, doradztwo, szeroki wybór szkoleń oraz przyjazne miejsce do nauki i wypoczynku w Centrum Konferencyjnym w Serocku.

 

Z usług badawczo-doradczych i szkoleniowych Instytutu dotychczas skorzystało ponad 100 tys. osób. W grupie kilkuset dużych klientów korporacyjnych od lat są m.in. takie organizacje, jak: ABB, Aster, Bank Millennium, Bank Pocztowy, BZ WBK, Hewlett-Packard Polska, Makro Cash & Carry, PKN Orlen, PKO BP, Pekao, Samsung Electronics Polska, Telekomunikacja Polska, UPC Polska oraz wiele instytucji publicznych, jak Giełda Papierów Wartościowych, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Wojskowe Zakłady Łączności.


Kompleksowa oferta badawczo-doradcza i szkoleniowa. Klientom korporacyjnym i instytucjonalnym oraz słuchaczom indywidualnym Instytut oferuje szerokie możliwości rozwoju. Zapewnia dostęp do najnowszej wiedzy, bieżących informacji o nowościach i światowych trendach w biznesie.Organizuje szkolenia biznesowe w formule zamkniętej i otwartej z przywództwa i rozwoju menedżerskiego, zarządzania kapitałem ludzkim, sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, marketingu i zarządzania strategicznego, finansów i rachunkowości, prawa i nadzoru korporacyjnego.W procesie szkoleniowym stosuje zintegrowane metody kształcenia, wykorzystując tradycyjne formy oraz nowoczesne narzędzia audiowizualne i internetowe, rozwiązania e-learningowe, różnorodne formy i nośniki informacji.Proponuje nie tylko tradycyjne kursy i szkolenia dla menedżerów i specjalistów, warsztaty i treningi, ale również studia podyplomowe, sesje diagnostyczne i coachingowe - indywidualne i grupowe, certyfikowane programy dla menedżerów, akademie umiejętności menedżerskich.Realizuje projekty doradcze zgodnie z najwyższymi standardami światowymi, oparte na koncepcji współpracy jako interakcji społecznej.Prowadzi badania problemów organizacji w zakresie zarządzania, ekonomii i psychologii z wykorzystaniem światowego dorobku naukowego, nowoczesnej metodologii i narzędzi badawczych.


Kadra Instytutu to wysokiej klasy specjaliści. Tworzą blisko 50-osobowy wewnętrzny korpus trenersko-konsultancki Instytutu, który przeszedł pomyślnie trzystopniową rekrutację. Ogółem z Instytutem współpracuje ponad 200 wykładowców, konsultantów i trenerów - cenionych ekspertów z renomowanych firm, badaczy i profesorów z uznanym dorobkiem naukowym z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Wiedza, bogate doświadczenie praktyczne, umiejętność tworzenia atrakcyjnych projektów edukacyjnych, doradczych i badawczych eksperckiej kadry Instytutu - to cenny intelektualny potencjał Instytutu. Pozwala oferować organizacjom interdyscyplinarne i spójne programy rozwoju, odpowiadające potrzebom nowoczesnego biznesu i uwzględniające najnowsze światowe tendencje i wzorce.

 

Partnerzy. Instytut współpracuje z partnerami z kraju i zagranicy - cenionym ośrodkami akademickimi, szkołami biznesu i centrami rozwoju kadr, organizacjami gospodarczymi i pozarządowymi, w tym m.in. The Chartered Institute of Marketing, International Education Society, Management Development and Information Center, a także University of New Brunswick, Akademią Leona Koźmińskiego, Uniwersytetem Warszawskim czy Politechniką Warszawską.

Oferty szkoleń

Przepraszamy, aktualnie ta firma szkoleniowa nie ma ofert w naszym serwisie. Zachęcamy do założenia powiadomienia dla tej firmy - jak tylko pojawią się nowe oferty tej firmy, wyślemy do Ciebie wiadomość mailową

Kontakt

Instytut Rozwoju Biznesu
ul. Panieńska 9
03-704 Warszawa