Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
PwC
Data aktualizacji: 2020-06-03
Warszawa, mazowieckie
Konsulting, Analiza
angielski
Data aktualizacji: 2020-06-03 Aplikuj
PwC to sieć ponad 250 000 tysięcy pracowników w 158 krajach skupionych na tym, by dostarczać usługi najwyższej jakości w obszarach audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu i rozwoju technologii. Dołącz do PwC i zmieniaj z nami zasady gry.

PwC to sieć ponad 250.000 pracowników w 158 krajach skupionych na tym, by dostarczać usługi najwyższej jakości w obszarach audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu i rozwoju technologii. Dołącz do PwC i zmieniaj z nami zasady gry.

Analityk ds. Ochrony Danych / Asystent DPO

 

Rola:

 • Identyfikowanie i ocena procesów przetwarzania danych osobowych oraz związanych z nimi zasobów pomocniczych (systemy, procesy, dostawcy, etc.);

 • Przeprowadzanie wywiadów i konsultacji z właścicielami procesów wewnętrznych w celu oceny i sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych przez PwC;

 • Przeprowadzanie analizy ryzyka z punktu widzenia ochrony danych i prywatności danych (DPIA);

 • Poszukiwanie rozwiązań, wdrażanie i monitorowanie skutecznych środków technicznych i organizacyjnych w celu zmniejszenia ryzyka;

 • Umiejętne przekazywanie wymagań prawnych w procesach biznesowych, formułowanie zaleceń i zapewnianie działań naprawczych;

 • Prowadzenie rejestrów działań związanych z przetwarzaniem danych i innych niezbędnych dokumentów wykazujących zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych zgodnie z RODO/ GDPR

 • Współuczestniczenie w tworzeniu i prowadzeniu dokumentów, raportów dotyczących zgodności, prezentacji w celu wykazania zgodności z polityką, standardami i wytycznymi PwC, a także mającymi zastosowanie przepisami;

 • Definiowanie modeli komunikacji w zakresie raportowania zgodności (okresowe formularze zgodności);

 • Działanie jako pośrednik między DPO a komórkami wewnętrznymi (usługami IT i liniami biznesowymi) w procesie implementacji wymogów regulacyjnych do wewnętrznych zasad zarządzania danymi i specyfikacji architektury IT;

 • Utrzymywanie świadomości w zakresie zmian regulacyjnych i zgodności, które mogą wpływać na środowisko bezpieczeństwa PwC;

 • Wspieranie edukacji i szkolenie pracowników PwC, w celu poprawnego rozumienia swoich obowiązków związanych z przestrzeganiem danych osobowych i aspektów prywatności danych.

Profil:

 • Wykształcenie wyższe - tytuł magistra lub inżyniera (informatyka lub zarządzanie) , bezpieczeństwo informacji, zarzadzanie ryzyka);

 • 2 do 5 lat doświadczenia jako analityk biznesowy lub analityk ryzyka, specjalista ds. bezpieczeństwa (pożądana, znajomość  normy ISO 27001, zagadnień związanych z analizą ryzyka bezpieczeństwa informacji);

 • Gruntowna wiedza na temat zarządzania danymi i zarządzania informacjami, szczególnie znajomości regulacji w zakresie ochrony danych osobowych,

 • Zainteresowanie projektami regulacyjnymi i ochroną danych (zwłaszcza RODO, AML);

 • Umiejętności modelowania procesów (BPM) i przekładania wymagań na specyfikacje procesów;

 • Zdolności analityczne i organizacyjne szybkiego przyswajania zasad i wewnętrznych standardów PwC dotyczących ochrony danych;

 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point ) w praktycznym zastosowaniu, a umiejętność wykorzystania narzędzi Google będzie dodatkowym atutem;

 • Dobra znajomość języka angielskiego - stopień komunikatywny;

 • Silne poczucie odpowiedzialności i znajomości zasad zachowania poufności i postępowania z informacjami wrażliwymi;

 • Proaktywna postawa i determinacja w osiąganiu celów.

 • Umiejętność pracy pod presją, zdolność do pracy wielozadaniowej.

Oferta:

 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego w wiodącej firmie doradczej, wśród wysokiej klasy specjalistów z doświadczeniem w najbardziej renomowanych firmach,
 • Bogaty pakiet benefitów,
 • Dostęp do wewnątrzfirmowego programu szkoleń.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., lub inna spółka z sieci PwC, do której kierowana jest aplikacja - lista spółek: https://www.pwc.pl/pl/o-nas/lista-spolek-pwc.html z siedzibą w Warszawie (00-633) przy ul. Polnej 11 (dalej jako: PwC lub administrator). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na oferowane stanowisko. Po wyrażeniu odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również w celu udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PwC oraz wysyłania powiadomień o ofertach pracy w PwC i o wydarzeniach związanych z pracą, które organizowane są przez PwC lub z udziałem PwC (np. targi pracy). Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności.