Temat tygodnia
Krzysztof Mendelowski z Comarch zdradza, co trzeba zrobić, żeby skutecznie rozwijać produkt na wielu rynkach.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Kogo szukamy

Wymagania:

 • Przynajmniej podstawowa znajomość regulacji CRD/CRR lub zasad zarządzania ryzykiem oraz kapitałem w bankach zgodnie z zaleceniami Komitetu Bazylejskiego;
 • Doświadczenie w pracy dla branży bankowej, doradczej lub IT, w obszarach zarządzania ryzykiem finansowym, zgodności regulacyjnej lub sprawozdawczości (praca w banku lub realizacja projektów dla sektora bankowego, w wymienionych obszarach); przynajmniej podstawowa znajomość zagadnień biznesowych, jakie występują w powyższych obszarach;
 • Bardzo dobre zdolności analityczne, komunikacyjne oraz organizacyjne;
 • Umiejętność pracy na danych – analiza, wnioskowanie, raportowanie;
 • Udział w projektach związanych z budową bądź wdrażaniem oprogramowania;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, umożliwiająca pracę z klientami w języku angielskim;

Dodatkowe atuty (opcjonalnie - mile widziane):

 • Znajomość zagadnień związanych z wytwarzaniem oprogramowania (np. analiza wymagań, przygotowywanie specyfikacji wymagań, testowanie);
 • Doświadczenie we współpracy z zespołem deweloperskim (np. jako product owner);
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami, w szczególności dot. wdrażania oprogramowania;
 • Przynajmniej podstawowa znajomość SQL i relacyjnych baz danych.
Dyplom licencjata
Dyplom licencjata
2+
Lata doświadczenia
Polski
Polski
Angielski
Angielski

Inne wymagania

Twoja przyszła rola

Zadania do realizacji

 • Dołączenie do interdyscyplinarnego zespołu obejmującego specjalistów w zakresie regulacji bankowych, zarządzania ryzykiem oraz budowy oprogramowania;
 • Udział w rozwoju nowoczesnego rozwiązania informatycznego dla branży bankowej, z obszaru zarządzania ryzykiem i zgodności regulacyjnej;
 • Udział we wdrożeniach zbudowanego oprogramowania – jako wsparcie PM-a lub jako samodzielny PM (planowanie i kontrola realizacji zadań, komunikacja z klientem, koordynacja działań zespołu wdrożeniowego, wsparcie operacyjne działań wdrożeniowych, opracowywanie dokumentacji projektowej);
 • Wsparcie ekspertów biznesowych oraz product-owner’a w analizie oraz specyfikowaniu wymagań biznesowych;
 • Wsparcie zespołu deweloperskiego na etapie projektowania funkcjonalnego oraz testowania zdefiniowanych wymagań biznesowych;

Co oferujemy

 
Karta Multisport
Karta Multisport
International travel insurance
Międzynarodowe ubezpieczenie podróżne
Ludzie z którymi chce się pracować
Ludzie z którymi chce się pracować
Downtown office location
Biuro w centrum
Deloitte Adventure Team
Deloitte Adventure Team
Dostęp do rozbudowanej sieci kontaktów biznesowych
Dostęp do rozbudowanej sieci kontaktów biznesowych
Kreatywne środowisko pracy
Kreatywne środowisko pracy
Health insurance (mixed package)
Ubezpieczenie zdrowotne (rozszerzone)
Elastyczne godziny pracy
Elastyczne godziny pracy

O Deloitte

Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.

O zespole

Zespół Zarządzania Ryzykiem w Deloitte specjalizuje się w realizacji projektów doradczych z obszaru zarządzania ryzykiem finansowym dla podmiotów sektora finansowego. Nasze kompetencje i zakres świadczonych usług obejmują wszystkie typy ryzyka finansowego (w szczególności ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko modeli). Podejmujemy się zadań mających na celu wsparcie naszych klientów w każdym aspekcie działalności, który związany jest z zagadnieniami ryzyka (zgodnie z podejściem „All we do is about risk”).