Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Kogo szukamy

Szukamy osoby, która wspólnie z nami chce rozwijać strategię neutralności klimatycznej przedsiebiorstw. Dodatkowo będzie super jeśli:

 • posiadasz około 5 lat doświadczenia, w tym przynajmniej 2 lata doświadczenia w branży konsultingowej, w realizacji projketów dla Klientów z zakresu jednej z wybranych dziedzin: ochrony klimatu, liczenia śladu węglowego (wg GHG Protocol lub ISO 14064-1:2006), doskonalenia efektywności procesów biznesowych, poprawy efektywności energetycznej procesów i/lub budynków, rozwoju niskoemisyjnych technologii energetycznych, dekarbonizacji przemysłu, definiowania strategii biznesowych, liczenia śladu środowiskowego produktów (wg LCA), a także znajomość metodyk i standardów: GHG Protocol lub ISO 14064-1:2006, LCA;
 • posiadasz podstawową znajomość zagadnień regulacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym w szczególności ochroną środowiska i ochrony klimatu (np.: Wytyczne TCFD)
 • posiadasz podstawową znajomość zagadnień regulacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym w szczególności ochroną środowiska i ochrony klimatu (np.: Wytyczne TCFD)
 • posiadasz umiejętność współpracy w zespole przy realizacji projektów dla klientów prywatnych i publicznych, także w kontekście międzynarodowym
 • posiadasz umiejętność koordynowania wielu strumieni prac,
 • posiadasz umiejętność przekładania zebranej wiedzy i wniosków w syntetyczne informacje – w postaci prezentacji powerpoint
 • posiadasz umiejętność korzystania z Excela do celów obliczeń np.: śladu węglowego oraz prostych modeli liczenia efektywności ekonomicznej projektów (NPV, IRR)
 • posiadasz zdolność do szybkiego uczenia się i wdrażania nowo zdobytej wiedzy w praktyce.
Dyplom licencjata
Dyplom licencjata
5+
Lata doświadczenia
Angielski
Angielski
Polski
Polski

Inne wymagania

Twoja przyszła rola

Podczas codziennej pracy (jako konsultant/-ka / starszy/-a konsultant/ka) w naszym zespole będziesz zajmował/a się:

 • projektami doradczymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności projektach ukierunkowanych na wsparcie transformacji klimatycznej liderów rynkowych - organizacji sektora finansowego, przemysłu i instytucji publicznych;
 • projektowaniem oraz implementacją strategii klimatycznych oraz circular economy
 • wsparciem Klientów w identyfikacji i ocenie inicjatyw wypełniających zdefiniowane strategie osiągania neutralności / dekarbonizacji - poświęconych ochronie klimatu / ograniczeniu emisji CO2 / wdrażaniu niskoemisyjnych technologii;
 • kalkulacją i weryfikacją śladu węglowego i/lub środowiskowego w oparciu o GHG Protocol lub ISO 14064-1:2006;
 • doradztwem w zakresie efektywności energetycznej oraz działań kompensujących ślad węglowy;
 • opracowaniem analiz i prognoz dotyczących ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klimatu;
 • analizą ryzyk ESG, w tym ryzyk klimatycznych;
 • utrzymywaniem stałych relacji z klientami i realizacją prac zleconych przez klientów reprezentujących różne sektory gospodarki;
 • przygotowaniem wkładów oraz redakcją merytoryczną publikacji projektowych.

Co oferujemy

Pracując z nami, zyskujesz możliwość na:

 • współpracę z liderami rynkowymi nastawionymi na skuteczną transformację klimatyczną;
 • realny wpływ na kształt i skuteczność projektowanych strategii i inicjatyw dekarbonizacyjnych w ujęciu regionalnym a czasem globalnym;
 • udział w regionalnych i globalnych projektach dedykowanych tematyce zrównoważonego rozwoju;
 • szybki rozwój kariery;
 • współpracę z najlepszymi ekspertami, w największym Zespole Sustainability & Climate Change w Europie Centralnej  - zajmującym się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i gospodarki cyrkularnej;
 • rozwój wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz otrzymanie zestawu narzędzi konsultingowych w wielu obszarach zrównoważonego rozwoju;
 • dedykowanego Carrer Coach'a, który na każdym kroku w Deloitte będzie prowadził Cię jako Twój Mentor.
Integration and fun events
Integration and fun events
Spotkania integracyjne
Spotkania integracyjne
Jasno zdefiniowana ścieżka rozwoju i awansu
Jasno zdefiniowana ścieżka rozwoju i awansu
Working across multiple geographies and clients
Working across multiple geographies and clients
Deloitte Adventure Team
Deloitte Adventure Team
Dostęp do rozbudowanej sieci kontaktów biznesowych
Dostęp do rozbudowanej sieci kontaktów biznesowych
Challenging tasks
Challenging tasks
Travel Insurance
Travel Insurance
Praca z największymi markami
Praca z największymi markami
Praca z wykorzystaniem najnowszych technologii
Praca z wykorzystaniem najnowszych technologii
Leaders supporting career development 
Leaders supporting career development 
High-profile projects
High-profile projects
Multiple geographies and clients
Multiple geographies and clients
Personal development trainings
Personal development trainings
Language courses
Language courses
LEED certified green office
LEED certified green office
Health insurance (mixed package)
Health insurance (mixed package)
Kreatywne środowisko pracy
Kreatywne środowisko pracy
International travel insurance
International travel insurance
Finansowanie rozwoju zawodowego w kraju i za granicą
Finansowanie rozwoju zawodowego w kraju i za granicą

O Deloitte

Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.

O zespole

Nasz zespół to doświadczeni eksperci specjalizujący się w projektach zrównowazonego rozwoju, transformacji firm oraz instytucji sektora publicznego w celu przygotowania ich do stawienia czoła lokalnym i globalnym wyzwaniom społeczno-ekonomicznym. Wspieramy klientów w transformacji organizacji skupionych na efektach ekonomicznych w podmioty świadomie budujące wartość, poprzez proaktywne zarządzanie swoim wpływem gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Rozwiązania dostosowujemy do specyfiki i skali działania danej organizacji, uwzględniając związane z jej funkcjonowaniem ryzyka, potrzeby i oczekiwania wszystkich grup interesariuszy, jak również konieczność prowadzenia aktywnego dialogu.