Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Deloitte
Data aktualizacji: 2021-10-26
Rzeszów, podkarpackie
Audyt, Konsulting
Data aktualizacji: 2021-10-26 Aplikuj
REKRUTACJA ZDALNA

Kogo szukamy

Absolwenta wyższej uczelni (preferowany dyplom w dziedzinie finansów/księgowości lub zarządzania), posiadającego następujące kwalifikacje i umiejętności:

 • biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne i zdolności komunikacyjne;
 • zdolności organizacyjne;
 • umiejętności analityczne, dbałość o jakość oraz szczegóły;
 • silne poczucie odpowiedzialności;
 • chęć pogłębiania wiedzy i podejmowania nowych zadań;
 • systematyczność, umiejętność ustalania priorytetów w warunkach pracy pod presją i wykonywania wielu zadań jednocześnie w dynamicznych warunkach;
 • samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole, zdolność budowania relacji i angażowania;
 • dobrą znajomość oprogramowania MS Office (zwłaszcza Excela) i zdolność sprawnego wykorzystywania nowych technologii.

Atutem będą następujące kwalifikacje dodatkowe:

 • zainteresowanie badaniem sprawozdań finansowych lub doświadczenie w tej dziedzinie;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem, pracy w środowisku międzynarodowym oraz praktyka kierownicza zdobyta w centrum usług wspólnych;
 • doświadczenie dotyczące rozpoznawania ryzyka, odpowiednich strategii kontroli i umiejętności oceny mechanizmów/procesów kontroli wewnętrznej.
3+
Lata doświadczenia
Dyplom magistra
Dyplom magistra
Dyplom licencjata
Dyplom licencjata
Angielski
Angielski

Inne wymagania

MS Word
MS Word
MS Office
MS Office
MS Excel
MS Excel

Twoja przyszła rola

 • wsparcie w bieżącej realizacji procesów zarządzanych i kontrolowanych przez Audit Delivery Center (ADC), w tym zarządzanie przepływem zadań dla potrzeb alokacji, pełnej realizacji i dostarczenia wyników prac oczekiwanych przez klientów w wyznaczonych terminach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokich wymogów jakościowych;
 • odpowiedzialność za dokumentację i mechanizmy kontroli bieżących procesów, w tym standardowych procedur operacyjnych, materiałów szkoleniowych i dokumentacji kontroli wewnętrznych;
 • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez interesariuszy lub zespół - dbałość o terminowe udzielanie odpowiedzi i partnerskie współdziałanie w procesie wypracowywania zadowalających rozwiązań;
 • nadzorowanie procesu testowania, pilotażu i wdrażania nowych inicjatyw oraz związanych z nimi wymaganych zmian - zapewnienie informacji zwrotnej, sugestii dla interesariuszy i użytkowników dotyczących usprawnień;
 • identyfikacja i zarządzanie ryzykiem, w razie konieczności angażowanie zespołu kierowniczego;
 • dbałość o należyte stosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej, monitoring ryzyka oraz wdrażanie i przestrzeganie niezbędnych planów działania;
 • sporządzanie raportów okresowych i okolicznościowych dotyczących pracy centrum; przekazywanie interesariuszom i kierownictwu informacji dotyczących istotnych osiągnięć i potencjalnych zagrożeń;
 • wspieranie rozwoju i aktualizacji procesów ADC, współpraca z zespołami międzywydziałowymi w procesie identyfikacji i wdrażania usprawnień;
 • sporządzanie różnorodnych komunikatów wewnętrznych.

Co oferujemy

Kreatywne środowisko pracy
Kreatywne środowisko pracy
Language courses
Kursy językowe
Recruitment Incentive Program – Stars
Recruitment Incentive Program – Stars
Jasno zdefiniowana ścieżka rozwoju i awansu
Jasno zdefiniowana ścieżka rozwoju i awansu
Health insurance (mixed package)
Ubezpieczenie zdrowotne (rozszerzone)
Praca z wykorzystaniem najnowszych technologii
Praca z wykorzystaniem najnowszych technologii
Praca z największymi markami
Praca z największymi markami
Voluntary activities
Wolontariat
Team spirit
Duch zespołowy
Wellbeing initiatives
Inicjatywy wellbeing
Ludzie z którymi chce się pracować
Ludzie z którymi chce się pracować
Challenging tasks
Ambitne zadania
Leaders supporting career development 
Liderzy wspierający rozwój kariery
Dostęp do rozbudowanej sieci kontaktów biznesowych
Dostęp do rozbudowanej sieci kontaktów biznesowych
Prywatna opieka medyczna
Prywatna opieka medyczna
Multiple geographies and clients
Mnogość rynków i klientów

O Deloitte

Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.

O zespole

Audit Delivery Center zlokalizowane w Rzeszowie wspiera zespoły audytowe Deloitte w Europie Środkowej, świadcząc wysokiej jakości usługi. Nasz zespół składa się z młodych, ambitnych ludzi, którzy chcieliby rozwijać swoją karierę w sferze audytu, rachunkowości i finansów. Do zadań realizowanych przez Centrum należą: przygotowywanie dokumentów opartych na wzorach, zbieranie informacji na temat klientów, wybrane elementy bezpośrednich badań kontrolnych i weryfikacji sprawozdań finansowych. Stosowane w Centrum innowacyjne podejście pozwala świadczyć wystandaryzowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych i platform, co przynosi dodatkowe korzyści, tak klientom, jak i zespołom Deloitte ds. Audit & Assurance.