Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Internship / Praktyki – Zarządzanie Ryzykiem dla Instytucji Sektora Finansowego | Market Risk I FIRR | Risk Advisory

Internship / Praktyki – Zarządzanie Ryzykiem dla Instytucji Sektora Finansowego | Market Risk I FIRR | Risk Advisory

Warszawa

Kogo szukamy

Od kandydatów/-ek oczekujemy:
 • znajomości instrumentów finansowych takich jak: obligacja, kredyt, instrumenty pochodne (walutowe, na stopę procentową);
 • podstawowej znajomości zasad działania sektora bankowego i/lub ubezpieczeniowego;
 • umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów;
 • ukończonych lub bliskich ukończenia studiów (min. 1 lub 2 rok studiów II stopnia) na kierunkach takich jak: finanse i rachunkowość, ekonomia, informatyka i ekonometria, matematyka, metody ilościowe;
 • praktycznej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • znajomości jednego lub więcej z narzędzi technicznych takich jak: SQL, R, SAS, Python, VBA;
 • wysokich zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole;
 • samodzielności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy;
 • dyspozycyjności (ok. 30 godzin w tygodniu).

Twoja przyszła rola

Szukamy osób, które chciałyby dołączyć do naszego zespołu ekspertów/ -ek i uczestniczyć w realizowanych przez nas pracach jako pełnoprawni członkowie zespołów projektowych.
 
U nas weźmiesz udział w projektach doradczych mających na celu rozwiązanie realnych problemów jednocześnie mogąc się skupić na pracy w charakterze mocno ilościowym - praca z danymi, przeprowadzanie kalkulacji i analiz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz znajomości metod obliczeniowych.
 
Realizujemy bardzo różnorodne projekty dla klientów z sektora finansowego w Polsce i za granicą. Współpracujemy również z kolegami i koleżankami z zagranicznych praktyk Deloitte. Praktyki dają możliwość szybkiego wdrożenia się w różne aspekty ryzyka finansowego, a zadania są zróżnicowane i niemonotonne. 
 

To oferujemy

 • Możliwość szybkiego zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności
 • Możliwość współpracy z ekspertami/ ekspertkami i nawiązania wartościowych relacji zawodowych
 • Miłą atmosferę pracy oraz możliwość udziału w imprezach firmowych
 • Klarowną ścieżkę kariery i możliwość otrzymania oferty pracy stałej
 • Pracę w elastycznym zadaniowym wymiarze czasowym

Ścieżka rekrutacji

 
I etap - uważnie przeczytamy Twoje CV
 
II etap - poprosimy Cię o wypełnienie online testów analitycznych oraz test z j. angielskiego
 
III etap - rozmowa z przedstawicielem HR (online)
 
IV etap - rozmowa z przedstawicielami zespołu Zarządzania ryzykiem dla Instytucji Finansowych  (online).
 
V etap - witamy na pokładzie :)
 

Recruiter tips:

Drodzy Kandydaci: chcemy, abyście czuli się pewnie i dobrze przygotowani do procesu rekrutacyjengo w Deloitte. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z informacjami o Deloitte jak i o zespole, do którego aplikujecie na stronie Deloitte - https://www2.deloitte.com/pl/pl.html. Dodatkowo zachęcamy do przećwiczenia swoich umiejętności rekrutacyjnych przed np. swoimi bliskimi, znajomymi :)
 

O zespole

Jesteśmy zespołem specjalizującym się w realizacji projektów doradczych z obszaru zarządzania ryzykiem finansowym dla podmiotów sektora finansowego. Nasze kompetencje i zakres świadczonych usług obejmują wszystkie typy ryzyka finansowego (w szczególności ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko modeli, ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne). Podejmujemy się zadań mających na celu wsparcie naszych klientów w każdym aspekcie działalności, który związany jest z zagadnieniami ryzyka (zgodnie z podejściem „All we do is about risk”), w tym m.in:
 • Wycena instrumentów finansowych (w tym pochodnych)
 • Value at Risk (VaR)
 • Ilościowa i jakościowa analiza danych (np. stabilność depozytów)
 • Identyfikacja i pomiar ryzyka
 • Walidacja modeli ryzyka
 • Wycena portfeli kredytowych
 • Stress-testy
 • Organizacja procesu zarządzania ryzykiem
 • Zapewnienie lub weryfikacja zgodności z wymogami regulacyjnymi (np. FRTB, IRRBB, Basel III, IFRS 9, MiFID II, EMIR)
 • Regulacje wewnętrzne (strategie, polityki, procedury, metodyki, instrukcje)
 • Raportowanie zarządcze i nadzorcze
 • Tworzenie i wdrażanie dedykowanych narzędzi informatycznych Deloitte (np. w zakresie ryzyka stopy procentowej, szacowania utraty wartości, kalkulacji wymogów kapitałowych)
 • Modele ratingowe i scoringowe
 • Modelowanie parametrów ryzyka: PD, LGD, EAD
 • Szacowanie utraty wartości (Impairment)
 • Specyfikacja funkcjonalna / biznesowa algorytmów kalkulacji miar ryzyka i przetwarzania danych
 • Współpraca z zespołem programistów Deloitte na etapie kodowania oprogramowania
 • Przypadki testowe i analiza wyników testów
 • Wsparcie w implementacji systemów zewnętrznych dostawców 
 • Mapowanie źródeł danych
 • Testowanie poprawności wdrożenia.

O Deloitte

Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.