Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2014/2015
Podziel się:
Księgowość

Cechy branży:

  • Coraz bardziej istotna interdyscyplinarność w zawodzie księgowego
  • Dynamiczny rozwój wysoko wyspecjalizowanych procesów związanych z księgowością
  • Analityczny umysł i staranność cenione przez międzynarodowych pracodawców

Dobra passa sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce nie dobiega końca. Ten najdynamiczniej rozwijający się sektor gospodarki w naszym kraju dzięki inwestycjom 470 centrów z zagranicznym kapitałem codziennie zatrudnia i szkoli wielu nowych pracowników. Jak pokazuje opublikowany w 2014 roku raport Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), w ciągu niespełna dwóch i pół roku ta branża urosła o 50 proc. Rozwój sektora BPO/SSC (skrót dotyczy obszarów związanych z business process outsourcing oraz shared service centres) posiada jeszcze jeden, bardzo ważny wymiar. Polska staje się jedną z najważniejszych lokalizacji biznesowych na świecie, co z roku na rok podnosi jej rangę w oczach inwestorów.

Różnorodność to najwłaściwsze słowo opisujące sektor BPO/SSC. Szeroki wachlarz usług, złożoność procesów oraz wielość języków, którymi posługują się pracownicy, czyni tę branżę bardzo atrakcyjną zarówno w oczach studentów, absolwentów, jak i profesjonalistów.

Patrząc na strukturę zatrudnienia w centrach usług, najpopularniejszymi formami działalności są właśnie procesy finansowo-księgowe. Nowy model biznesowy, który opiera się na przekazaniu tych procesów wysoko wyspecjalizowanej kadrze, na trwałe zmienił oblicze księgowości, czyniąc tę branżę interdyscyplinarną dziedziną.

– Współczesny księgowy powinien znać się na szeroko pojętych finansach, podatkach, a nawet prawie. Nieobce powinny być mu również nowoczesne technologie. Wymaga się od niego również pracy w zespołach projektowych, które tworzą specjaliści z wielu dziedzin – przyznaje Mariusz Szcząchor, Dyrektor Działu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ArcelorMittal SSC Europe.

Ścieżka kariery

Podstawowym stanowiskiem w centrach usług księgowych, od którego zaczyna się karierę, jest młodszy księgowy (Junior Accountant). Aby rozpocząć pracę na tym stanowisku, nie trzeba posiadać doświadczenia w księgowości, ważna jest natomiast znajomość języków obcych – mowa w końcu o pracy w oparciu o globalne procesy.

Księgowi poszukiwani są do pracy w następujących specjalizacjach: general ledger (GL) – w obszarze księgi głównej; accounts payable (AP) – w obszarze zobowiązań i kosztów; accounts receivable (AR) – w obszarze należności i sprzedaży. Obecnie na procesy zachodzące w centrach BPO patrzy się holistycznie i przyjmuje inną metodologię: record-to-report (R2R – dotyczy raportowania danych finansowych, zamykania miesiąca, konsolidowania danych), procure-to-pay (P2P – począwszy od zakupów po zaksięgowanie i zapłacenie zobowiązań oraz rozliczenie podatku VAT z urzędem skarbowym) oraz order-to-cash (O2C – od zamówienia po ewidencjonowanie sprzedaży i monitorowanie oraz aktywne windykowanie należności od odbiorców).

– Poza wspomnianymi powyżej specjalizacjami powstają wciąż nowe profesje w takich obszarach, jak m.in. rachunkowość zarządcza, kontroling, podatki, księgowość funduszy, zarządzanie zamówieniami czy korporacyjna sprawozdawczość zarządcza – twierdzi Mariusz Szcząchor.

Zaawansowane procesy biznesowe pozwalają zatem na realizację bardzo ciekawej kariery zawodowej, ponieważ centra księgowe przestają być jedynie dostarczycielem prostych usług.

– Udowodniliśmy naszym klientom, że jesteśmy w stanie terminowo i profesjonalnie zarządzać nie tylko prostymi funkcjami biznesowymi – podkreśla Mariusz Szcząchor.

Poszukiwane umiejętności

Centra biznesowe, które świadczą usługi finansowo-księgowe, przeszły w ciągu ostatnich kilkunastu lat znaczącą przemianę, co wpływa na umiejętności, których oczekują pracodawcy od potencjalnych kandydatów.

– W przypadku procesów AP czy AR standaryzacja procesów biznesowych posunęła się do tego stopnia, że wystarczy wyłącznie znajomość języka obcego. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności znaczenie ma również wiedza z wielu obszarów, jak np. podatki, kontroling czy rachunkowość zarządcza – dodaje Mariusz Szcząchor.

Ponieważ praca w obszarze księgowym dla sektora BPO/SSC ma globalny wymiar, poza znajomością języków obcych liczą się ponadto umiejętności komunikacyjne w kontekście wielokulturowego społeczeństwa. Jednakże pracodawcy poszukują również kompetencji przypisywanych „klasycznej” księgowości.

– W przypadku kompetencji związanych z tzw. „tradycyjną” księgowością wymieniłbym tutaj analityczny umysł, staranność w wykonywaniu obowiązków, cierpliwość – podsumowuje Mariusz Szcząchor. – Ale nie bez znaczenia są również umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, które liczą się w precyzyjnym przekazywaniu informacji innym działom.

Mariusz Szcząchor

Dyrektor Działu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Jakub Jański: Na czym polega według Pana interdyscyplinarność współczesnego księgowego bądź specjalisty ds. księgowości w ramach sektora BPO/SSC? 

Mariusz Szcząchor: Sądzę, że jednym z najważniejszych aspektów podkreślających interdyscyplinarność tego zawodu jest zakres wiedzy. Współczesny księgowy powinien znać się na szeroko pojętych finansach, podatkach, a nawet prawie. Nieobce powinny być mu również nowoczesne technologie. Oczywiście nieunikniona jest specjalizacja w tym zawodzie, jednakże wiedza z tych dziedzin, jest po prostu konieczna. Od księgowych bądź specjalistów ds. księgowości wymaga się udziału w zespołach projektowych, w których muszą się nauczyć współpracy ze specjalistami w różnych obszarach. Odpowiednie kompetencje merytoryczne z pewnością tę współpracę ułatwiają.

Czy mógłby Pan podać przykład takich zespołów projektowych?

Oczywiście. Zespoły projektowe w obszarze księgowości pracują często nad wdrożeniem nowych narzędzi, co wymaga zaangażowania również specjalistów z obszaru podatków, prawa lub developerów, odpowiedzialnych za wdrożenie tych narzędzi.

Z jakimi wyzwaniami spotyka się księgowość XXI wieku, jeżeli weźmiemy pod uwagę dynamiczny rozwój sektora BPO/SSC?

W dalszym ciągu najważniejszym z wyzwań jest ujednolicenie standardów w ramach Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). Dodatkowo, ogromne znaczenie w tym zawodzie ma etyka i budowanie zaufania wobec klientów. To zagadnienie również potraktowałbym jako wyzwanie. I jest jeszcze trzeci aspekt, który łączy się z Pana pytaniem. Mam tutaj na myśli automatyzację procesów księgowych, będącą wynikiem ogromnego postępu technologicznego.

Wspomniał Pan już dwukrotnie o nowych technologiach. Obsługę których programów powinien znać księgowy XXI wieku?

Przede wszystkim powinien biegle posługiwać się programami finansowo-księgowymi, w tym przede wszystkim programem SAP. Duże znaczenie ma również znajomość arkuszy kalkulacyjnych oraz oprogramowania używanego w obiegu dokumentów elektronicznych.

Jakie są Pana zdaniem podstawowe różnice pomiędzy księgowym z sektora BPO/SSC a pracownikiem biura rachunkowego?

Nie miałem nigdy okazji pracować w biurze rachunkowym. Widzę jednak podstawową różnicę w zasięgu geograficznym usług księgowych. Centra nowoczesnych usług biznesowych działają w środowisku międzynarodowym, natomiast biura rachunkowe – lokalnym. W przypadku sektora BPO/SSC odbiorcami tych usług są korporacje. W biurach rachunkowych natomiast obsługuje się mniejsze podmioty. Warto również zwrócić uwagę na charakter naszej pracy. Międzynarodowe centra księgowe zatrudniają setki, a nawet tysiące specjalistów, którzy pracują w oparciu o międzynarodowe standardy. Oczywiście znajomość lokalnych przepisów ma również ogromne znaczenie, zwłaszcza w sytuacjach, gdy obsługujemy klienta działającego w wybranym kraju.

Jakich kompetencji poszukują Państwo wśród swoich przyszłych pracowników?

Liczą się oczywiście kompetencje, które przypisałbym „tradycyjnej” księgowości, czyli analityczny umysł, staranność w wykonywaniu obowiązków, cierpliwość. Ale nie bez znaczenia są również umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, które odgrywają dużą rolę w trakcie precyzyjnego przekazywania informacji innym działom. I dodałbym do tych cech jeszcze pomysłowość. Poszukiwanie rozwiązań przydaje się przy usprawnianiu procesów księgowych.

Jak wygląda struktura centrum księgowego?

Międzynarodowe centra księgowe coraz częściej odchodzą od metodologii opartej na podziale: AP (ang. accounts payable; dział zobowiązań), AR (ang. accounts receivable; dział należności) i GL (ang. general ledger; dział księgi głównej) i zaczynają się skupiać na procesach, począwszy od purchase-to-pay, który zajmuje się zakupami, poprzez order-to-cash odpowiedzialny za nadzór nad należnościami, po record-to-report, który obejmuje szeroki zakres procesów księgowych i sprawozdawczych. Poza tymi najważniejszymi obszarami powstają wciąż nowe profesje, dotyczące takich obszarów, jak m.in. rachunkowość zarządcza, kontroling, podatki, księgowość funduszy, zarządzanie zamówieniami czy korporacyjna sprawozdawczość zarządcza.

Czy wzrastający poziom zaawansowania tych usług wynika z faktu, że posiadamy bardzo dobrze wykształcone kadry?

Myślę, że udowodniliśmy naszym klientom, że jesteśmy w stanie terminowo i profesjonalnie zarządzać nie tylko prostymi procesami biznesowymi. Tutaj chodzi o kwestię zaufania. Kadry są wciąż na tym samym poziomie – to wciąż bardzo dobrze wykształceni ludzie.

Czy Pana zdaniem – w wyniku coraz większej specjalizacji sektora BPO/SSC – posiadanie niszowych kompetencji oraz znajomość języków obcych to as w rękawie wszystkich kandydatów?

Tak, oczywiście. W przypadku procesów AP czy AR standaryzacja procesów biznesowych posunęła się do tego stopnia, że wystarczy wyłącznie znajomość języka obcego. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności znaczenie ma również wiedza z wielu obszarów, jak np. podatki, kontroling czy rachunkowość zarządcza.

Dziękuję za rozmowę.

Monika Warias

Junior Accounting Specialist

W ArcelorMittal SSC Europe od 2013 r.

Absolwent: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Kierunek studiów: Rachunkowość Finansowa
Planuję ukończyć: studia podyplomowe z zakresu MSR
Po godzinach: fitness, wędrówki po Tatrach

Największy dotychczasowy projekt: ograniczenie liczby manualnych księgowań w ostatnich dniach zamknięcia miesiąca

Jakub Jański: Czy księgowy powinien umieć pracować w zespole?

Monika Warias: Współpraca jest istotnym elementem pracy w księgowości. Jako członkowie zespołu często komunikujemy się ze sobą, wymieniając wiedzę oraz spostrzeżenia dotyczące różnych sytuacji, które napotykamy przy wykonywaniu codziennych obowiązków. Czerpiemy informacje z wielu źródeł, wspólnie dochodząc do jak najlepszych rozwiązań. Księgowy, owszem, sam powinien być specjalistą w swojej dziedzinie oraz posiadać odpowiednią wiedzę potrzebną w branży, jednak praca zespołowa umożliwia dostrzeganie nowych kierunków działań i pól do usprawnień. Pozwala wymieniać doświadczenia, doskonalić procesy, a tym samym wpływać na coraz lepszą jakość pracy.

Trzy cechy Twojego pracodawcy to…

ArcelorMittal SSC Europe jest firmą, którą cechuje ciągły rozwój w branży usług finansowo-księgowych. Jako pracodawca oferuje swoim pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez poszerzanie i doskonalenie wiedzy księgowej oraz rozwijanie umiejętności językowych. Firma inwestuje w pracowników oraz obdarza ich zaufaniem. Każdy z nas poprzez możliwość wdrażania nowych inicjatyw i usprawnień ma realny wpływ na kreowanie wielu procesów, a tym samym przyczynia się do tworzenia organizacji, w której pracuje.

W jakich szkoleniach bierzesz udział w ramach ArcelorMittal SSC Europe?

W trakcie roku swojej pracy skorzystałam z wielu szkoleń zewnętrznych rozwijających wiedzę z zakresu rachunkowości. Firma zapewnia mi także możliwość uczestnictwa w zajęciach językowych w godzinach pracy. Wiele szkoleń organizowanych jest również w ramach wewnętrznych spotkań w dziale. Mają one na celu przybliżenie tematyki danego zagadnienia nowym pracownikom, omówienie procesu oraz porównanie jego przebiegu w poszczególnych zespołach. Pozwala to na wypracowanie jak najlepszych rozwiązań, a następnie zaimplementowanie ich w pozostałych jednostkach.