Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2015/2016
Podziel się:
Analiza finansowa

Dlaczego ta branża?

  • Obszar oferujący wysoko wyspecjalizowana zadania w ramach sektora BPO/SSC
  • Szansa na wspieranie zarządu w ważnych decyzjach strategicznych
  • Praca dla osób potrafiących konstruktywnie wyciągać wnioski z szeregu danych

W przestrzeni nacechowanej ciągłą zmianą zarówno w ujęciu lokalnym, jak i międzynarodowym, zachowanie dobrej kondycji przedsiębiorstwa zależy od informacji, którymi dysponuje, pozyskuje i zarządza organizacja. Obecnie przyspieszająca dynamika przemian rynkowych wymaga od osób zarządzających nie tylko elastyczności. Znaczenia nabiera trafne i przemyślane podejmowanie długookresowych oraz krótkookresowych decyzji. W tym celu współczesne organizacje wykonują szereg analiz, aby móc ocenić swoją kondycję w świecie biznesu. Ze względu na przedmiot analiz możemy je podzielić na analizę otoczenia przedsiębiorstwa oraz analizę zjawisk i procesów zachodzących w danej organizacji.

Analiza finansowa, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy finansowej strony organizacji. Eksperci korzystają z jej narzędzi przy ocenie kondycji przedsiębiorstwa oraz efektywności przedsięwzięć i decyzji finansowych.

W procesie analitycznym zazwyczaj bada się płynność finansową, strukturę finansowania, rentowność, zdolność do obsługi zadłużenia i sprawność w zarządzaniu kapitałem spółek. Co ważne, informację finansową, którą dostarczają analitycy, wykorzystuje się nie tylko wewnątrz organizacji – służy ona również do budowania relacji z partnerami, w tym przede wszystkim z bankami, które zawsze są żywo zainteresowane kondycją finansową przedsiębiorstwa w przypadku udzielania np. kredytu inwestycyjnego.

Analiza finansowa czerpie wiedzę m.in. ze sprawozdań finansowych, biznesplanów i kosztorysów, które dają historyczny obraz działalności całego przedsiębiorstwa, oraz z materiałów zewnętrznych, czyli analizy rynku, klientów i konkurencji. Kwintesencją prac analitycznych jest planowanie finansowe i strategiczne, które jest niejako drogowskazem wskazującym przedsiębiorstwu kierunek rozwoju.

Ze względu na dużą ilość danych analitycy sięgają po wiele narzędzi, które pozwalają im wyciągać wnioski i przekładać bazy danych na wartościową informację. Jej odbiorcami są osoby zarządzające określonymi pionami w organizacji.

– Obszar analizy finansowej daje szerokie spektrum działalności przedsiębiorstwa, wychodząc poza ramy jednej konkretnej dziedziny. Wynika to z uczestniczenia w procesie analizy sprawozdań i wskaźników finansowych, jak również rekomendowania i wspierania zarządu korporacji w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych – przyznaje Wojciech Zawadzki, Financial Planning & Analysis Manager w Ecolab Services Poland.

Ścieżka kariery

Ze względu na szeroki zakres analizy finansowej pracodawcy poszukują specjalistów, którzy będą rozumieć mechanizmy działania organizacji, wyciągać wnioski z szeregu danych, dostrzegać związki pomiędzy nimi i udzielać managerom trafnych wskazówek. Ogromne znaczenie w tym obszarze ma również znajomość zasad, którymi rządzi się określona branża.

Analityków biznesowych potrzebują przede wszystkim międzynarodowe organizacje, dlatego możliwości kariery warto szukać w ramach sektora nowoczesnych usług biznesowych.

– Rozwój w Polsce centrów biznesowych jest zdecydowaną wartością dodaną dla przedsiębiorstw, ponieważ skupia zdolnych ludzi i pozwala im przyczyniać się do rozwoju firmy również poprzez zaangażowanie w kluczowe procesy i decyzje – dodaje Wojciech Zawadzki.

Jednym z nich jest z pewnością właśnie analiza finansowa. Znaczenie tego obszaru w strukturze organizacji przekłada się na ciekawe perspektywy zawodowe.

– Ścieżka kariery zwykle rozpoczyna się od pozycji analityka, który przechodząc przez różne obszary finansów ma możliwość rozwoju kompetencji oraz know-how. Ambitna osoba w przeciągu kilku lat może awansować na pozycję lidera zespołu, managera złożonych procesów i analiz zarówno w Polsce, jak i w innych organizacjach finansowych firmy za granicą – mówi Wojciech Zawadzki.

Poszukiwane umiejętności

Wykształcenie ekonomiczne z pewnością ułatwia pracę w obszarze analitycznym, ale w przypadku dużych organizacji, które przygotowują specjalistów do zawodu analityka, nie zawsze jest to konieczne.

– W dynamicznym środowisku analizy finansowej niezmiernie ważna jest umiejętność strategicznego podejścia do napotkanych zagadnień oraz wyciągania konstruktywnych wniosków, jak i klarowna komunikacja ze wszystkimi odbiorcami informacji (zarówno z lokalnym zespołem, jak i kadrą zarządzającą w centrali firmy) – podpowiada Wojciech Zawadzki.

Jednakże strona techniczna wymaga od tych specjalistów również dodatkowej wiedzy z obsługi takich narzędzi, jak MS Excel, Access czy PowerPoint. Ceni się również znajomość MSSF, amerykańskiego GAAP czy też raportowania finansowego. W przyszłości analitycy finansowi mogą zasilić szeregi analizy biznesowej, realizować się w kontrolingu bądź audycie. Dodatkowo, niezbędna jest znajomość języków obcych. By poszerzyć swoje horyzonty, warto również pomyśleć o międzynarodowych kwalifikacjach, takich jak ACCA bądź CIMA.

Wojciech Zawadzki

Financial Planning & Analysis Manager, Ecolab

W Ecolab Services Poland od 2015 r.

Ukończyłem: Finanse Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym
Z sektorem finansowym związany jestem  od: 2004 r.
Specjalizuje się w: kontrolingu, planowaniu i analizie finansowej
Karierę zaczynałem jako: stażysta w Delphi Automotive
Lubię swoją pracę, ponieważ: pracuję w dynamicznej organizacji
Poza pracą: bieganie, podróże, poznawanie innych kultur, muzyka

Jak może wyglądać przykładowa ścieżka kariery w obszarze analizy finansowej? Jak w przyszłości specjaliści z tego obszaru mogą wykorzystać swoje kompetencje?

Ścieżka kariery zwykle rozpoczyna się od pozycji analityka, który przechodząc przez różne obszary finansów ma możliwość rozwoju kompetencji oraz know-how, który dla ambitnej osoby w przeciągu kilku lat może zaowocować pozycją lidera zespołu, managera złożonych procesów i analiz zarówno w Polsce, jak i w innych organizacjach finansowych firmy za granicą.

Czy procesy związane z analizą finansową stanowią dowód na to, że centra biznesowe świadczą coraz bardziej zaawansowane procesy na rzecz swoich klientów?

Rozwój w Polsce centrów biznesowych jest zdecydowaną wartością dodaną dla przedsiębiorstw skupiając zdolnych ludzi i pozwalając im przyczyniać się do rozwoju firmy, również poprzez kluczowe procesy i decyzje. Pojawia się efekt synergii, który długofalowo tworzy przyszłe kadry zarządcze poprzez odpowiednio planowane ścieżki kariery. Przykładem może być firma Ecolab w Krakowie, która stawia na rozwój swojej organizacji finansowej właśnie w tym kierunku.

Dlaczego analiza finansowa może być ciekawym i rozwojowym obszarem dla młodego człowieka?

Obszar analizy finansowej daje szerokie spektrum działalności przedsiębiorstwa wychodząc poza ramy jednej konkretnej dziedziny. Wynika to z uczestniczenia w procesie analizy sprawozdań i wskaźników finansowych, jak również rekomendowania i wspierania zarządu korporacji w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

Jakie kompetencje Państwa zdaniem mają znaczenie w obszarze analizy finansowej?

Niekoniecznie trzeba mieć wyksztalcenie stricte ekonomiczne. W dynamicznym środowisku analizy finansowej niezmiernie ważna jest przede wszystkim umiejętność strategicznego podejścia do napotkanych zagadnień, umiejętność wyciągania konstruktywnych wniosków oraz klarowna komunikacja ze wszystkimi odbiorcami informacji (zarówno z lokalnym zespołem, jak i z liderami zarządu firmy).

Daria Gąsior

Asystent ds. Finansów, Ecolab

W Ecolab Services Poland od: 2014 r.

Absolwent: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Kierunek studiów: Matematyka
Planuję uzyskać: dyplom studiów podyplomowych na kierunku rachunkowość międzynarodowa
Najbardziej lubię w mojej pracy: możliwość zdobycia bogatego doświadczenia poprzez pracę w różnych działach finansowych firmy
Wartości, które wyznaje moja organizacja, to: bezpieczeństwo, kultura, rozwój, współpraca, determinacja, pasja, integracja

Jak wyglądał Twój proces rekrutacji do Ecolab Services Poland?

Proces rekrutacji na obejmowane przeze mnie stanowisko był bardzo szczególny, ponieważ jestem uczestniczką 2-letniego programu stażowego Finance Development Program (FDP) przeznaczonego dla studentów ostatnich lat studiów. Pierwszym etapem była krótka rozmowa telefoniczna z kandydatami. Następnie część uczestników została zaproszona na rozmowę w języku angielskim z wybranymi managerami firmy. Rozmowa dotyczyła naszych zainteresowań, doświadczenia i zachowania się w konkretnych sytuacjach. Metoda case study była ostatnią, ale według mnie najciekawszą częścią całego procesu, dzięki której zostali wyłonieni przyszli pracownicy firmy. Na samym początku obecni kandydaci pracowali samodzielnie nad analizą finansową konkretnego przypadku. Po fazie indywidualnej nastąpiła praca w grupie złożonej z wszystkich uczestników tego etapu. Dało to możliwość porównania naszych wyników i ustalenia wspólnej wersji, którą następnie przedstawialiśmy komisji. Ocenie podlegał nie tylko rezultat końcowy i jego zaprezentowanie, ale także wyniki indywidualne i umiejętność pracy w grupie. Po tej części mieliśmy okazję poznać lepiej Ecolab dzięki prezentacjom na temat firmy oraz zwiedzaniu naszych ewentualnych miejsc pracy.

Czy swoją pracę uważasz za stresującą?

Na co dzień jestem osobą podatną na stres, ale na szczęście środowisko, w którym pracuję nie stwarza stresujących sytuacji. Własna organizacja pracy oraz ogromna łatwość w otrzymaniu pomocy od współpracowników pozwala na uniknięcie trudności.

W jaki sposób rozwijasz swoje kompetencje?

Moją przygodę z Ecolabem zaczęłam jako stażystka w Dziale Master Data, gdzie poznałam tajniki pracy z dużą liczbą danych i rozwinęłam swoje umiejętności analityczne. Program, w którym aktualnie biorę udział, składa się z trzech 8-miesięcznych rotacji w różnych działach finansowych. Taka struktura ułatwia poznanie wielu aspektów licznych procesów finansowych w firmie i zdobycie bogatego doświadczenia. Bardzo ciekawy jest również sam proces zmiany działu, w trakcie którego uczestnicy FDP przekazują sobie wiedzę i umiejętności nabyte w danym zespole. Ponadto, jako pracownica Ecolabu, mam okazję uczestniczyć w szeregu szkoleń rozwijających zarówno twarde, jak i miękkie umiejętności.

Dlaczego warto pracować w Ecolab Services Poland?

Według mnie największą zaletą jest przyjazna atmosfera pracy, którą tworzą wszyscy pracownicy Ecolabu. Ponadto firma dba o rozwój każdego pracownika oraz dobór odpowiednich celów i ścieżek kariery. Jak już wspomniałam, każdy pracownik ma szansę na uczestnictwo w szkoleniach rozwijających odpowiednie umiejętności. Organizowane są także specjalne tygodnie z działami firmy mające na celu poznanie jej struktury i charakteru pracy innych pracowników.

Czy studia ekonomiczne to warunek konieczny, aby rozpocząć karierę w obszarze analizy finansowej?

Zawsze myślałam, że tak właśnie jest, jednak kiedy zaczęłam pracę w Ecolabie, okazało się, że nie jest to warunek konieczny, a jestem tego najlepszym przykładem. Jestem studentką matematyki i w trakcie trwania studiów nie miałam okazji poznać zagadnień związanych z finansami. Początkowo musiałam poświęcić więcej czasu na naukę pojęć czysto finansowych w porównaniu do pozostałych uczestników programu. Jednak inne umiejętności zdobyte na studiach pozwalają mi na odmienne podejście do poszczególnych problemów, co – mam nadzieję – przynosi korzyść całemu zespołowi. Oczywiście studia ekonomiczne zdecydowanie pomagają rozpocząć karierę w finansach, jednak znam wiele osób po różnych kierunkach studiów pracujących w Ecolabie.

Czy poleciłabyś pracę w Ecolab Services Poland swoim młodszym kolegom?

W zasadzie to już dawno to robię. Polecam ją nie tylko znajomym ze studiów matematycznych czy ekonomicznych, ale również osobom znającym dobrze języki obce, ponieważ jest to praca w międzynarodowym środowisku. Bez wahania mogę polecić Ecolab studentom będącym na samym początku swojej ścieżki zawodowej, jak i doświadczonym pracownikom pragnącym dalszego rozwoju.