Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2015/2016
Podziel się:
Fund Administration Support Services

Dlaczego ta branża?

  • Praca w dynamicznym międzynarodowym środowisku
  • Codzienny kontakt z globalnym rynkiem kapitałowym
  • Umiejętności analityczne, numeryczne i zorientowanie na szczegóły to najbardziej pożądane cechy

Działy administracji instrumentami finansowymi oraz funduszami funkcjonują zarówno w polskich bankach i funduszach inwestycyjnych działających na lokalnym rynku, jak i w międzynarodowych organizacjach finansowych działających w skali globalnej, które w Polsce ulokowały swoje przedstawicielstwa świadczące usługi dla oddziałów w innych krajach lub dla klientów zewnętrznych. Podstawowym zadaniem tego działu jest przetwarzanie złożonych kontraktów terminowych i opcji, zapewnienie dokładnego księgowania transakcji terminowych na funduszu inwestycyjnym oraz przygotowywanie instrukcji gotówkowych związanych z derywatami. Do innych zadań tego departamentu należą zapewnienie zgodności pomiędzy instrukcjami klienta a raportami brokera giełdowego, pomoc w księgowaniu złożonych transakcji i wydawanie opinii eksperckich w odpowiedzi na rutynowe zapytania innych działów.

– Członkowie mojego zespołu mają codzienny kontakt z osobami zarządzającymi portfelami funduszy inwestycyjnych zlokalizowanymi w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Azji – zaznacza Karolina Bartosik, Starszy Manager w Dziale Instrumentów Pochodnych w State Street Bank.

Derywaty są składową funduszy inwestycyjnych i można je zdefiniować jako instrumenty pochodne, których wartość zależy od innego instrumentu finansowego. Codziennie dokonywana jest wycena instrumentów finansowych po aktualnej cenie rynkowej i w ten sposób wyliczana jest wartość jednostki funduszu inwestycyjnego (NAV – net asset value).

Klasyfikując instrumenty pochodne możemy wyróżnić derywaty standaryzowane, które oferowane są szerokiemu gronu inwestorów głównie w obrocie regulowanym na rynku giełdowym. Charakteryzują się one prostą konstrukcją i dużą płynnością. Drugim typem są derywaty niestandaryzowane (OTC). Występują one głównie na rynku pozagiełdowym, charakteryzują się dużą elastycznością co do podstawowych warunków i powstają głównie w odpowiedzi na specyficzne potrzeby inwestorów. Derywaty są w ostatnich latach coraz częściej wykorzystywane przez osoby zarządzające portfelami inwestycyjnymi w celu neutralizowania ryzyka zmian cen instrumentów finansowych lub towarów, które są składowymi funduszy.

– Poprzez transakcje zabezpieczające (hedgingowe) rozumie się zajęcie pozycji na rynku terminowym, która jest odwrotna w stosunku do pozycji zajmowanej na rynku natychmiastowym. Dzięki temu potencjalne straty wynikające z jednej z nich zostaną w mniejszym lub większym stopniu zrównoważone przez zyski osiągnięte na drugiej pozycji – wyjaśnia Karolina Bartosik.

Ścieżka kariery

Pierwszym krokiem w branży administrowania instrumentami finansowymi jest stanowisko specjalisty do spraw funduszy, a kolejnym etapem jest stanowisko starszego specjalisty ds. funduszy, który odpowiada za zarządzanie pracownikami na niższym szczeblu, pomaga w księgowaniu złożonych transakcji oraz wydaje opinie eksperckie. Dalszy etap rozwoju zawodowego to stanowisko kierownika zespołu, a następnie managera. Alternatywną ścieżką kariery jest ścieżka ekspercka, na przykład na stanowisku starszego analityka projektu. W obszarze administracji funduszami można również pracować na stanowisku analityka ds. ryzyka inwestycyjnego, którego zadaniem jest w szczególności praca na portfelu inwestycyjnym klienta w celu uzyskania różnorodnych miar ryzyka rynkowego, interpretacja obliczanych wyników oraz potwierdzenie, że odzwierciedlają one rzeczywiste ruchy na rynku. Istnieje też możliwość budowaniu kompetencji na stanowisku analityka ds. zgodności procesów inwestycyjnych, który jest odpowiedzialny za monitorowanie zgodności funduszy inwestycyjnych z odpowiednimi przepisami oraz wytycznymi dotyczącymi inwestowania. Analityk ten sporządza raporty w celu zapewnienia zgodności funduszy z odpowiednimi restrykcjami inwestycyjnymi.

Karierę w obszarze administrowania instrumentami finansowymi można kontynuować za granicą w najważniejszych metropoliach na globalnej mapie rynków kapitałowych, w polskich instytucjach finansowych lub oddziałach międzynarodowych korporacji, które zdecydowały się na offshoring procesów.

Poszukiwane umiejętności

Karierę w obszarze administrowania instrumentami finansowymi mogę rozpocząć absolwenci uczelni wyższych nawet bez wiedzy o rynkach finansowych.

– Nasza firma oferuje rozbudowany system szkoleń i jedyne, czego oczekujemy od kandydatów, to dobra znajomość języka angielskiego, doskonałe zdolności analityczne i numeryczne oraz dobra znajomość pakietu MS Office, a zwłaszcza arkusza kalkulacyjnego – wyjaśnia Karolina Bartosik ze State Street Bank. – Pozostałe cechy, które są dla nas istotne, to zorientowanie na szczegóły, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (praca w zespole) oraz kreatywność i samodzielność w rozwiązywaniu problemów.

Karolina Bartosik

AVP, Starszy Manager Działu Instrumentów Pochodnych, State Street Bank Poland

W State Street Bank od: 2008 r.

Ukończyłam: Finanse Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Menedżerskie Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Z sektorem finansowym jestem związana od: 2006 r.
Specjalizuję się w: rynkach kapitałowych, derywatywach
Karierę zaczynałam jako: młodszy księgowy
Lubię swoją pracę, ponieważ: każdy dzień to nowe wyzwanie
Poza pracą: sport (kitesurfing, narty, fitness), podróże

Jak definiujemy instrumenty finansowe? Czy są one składową funduszy inwestycyjnych?

Instrumenty pochodne (derywatywy) to instrumenty, których wartość zależy od wartości innego instrumentu finansowego, na który pochodny instrument został wystawiony. Derywatywy są składową fuduszy inwestycyjych. Codziennie dokonywana jest wycena instrumentów finansowych po aktulanej cenie rynkowej w celu wyliczenia wartości jednostki fuduszu inwestycyjnego (NAV- net assset value).

W związku z literaturą przedmiotu możemy wyróżnić derywatywy:

  • standaryzowane – które głównie oferowane są w obrocie regulowanym na rynku giełdowym dla szerokiego grona inwestorów. Charakteryzują się prostą konstrukcją i dużą płynnością.
  • niestandaryzowane (OTC) – gdzie istnieje nieograniczona możliwość konstrukcji instrumentów niestandaryzowanych. Charakteryzują się one dużą elastycznością, co do podstawowych warunków i powstają głównie w odpowiedzi na specyficzne potrzeby inwestorów. Występują głównie na rynku pozagiełdowym.

Jak wygląda proces administrowania instrumentami finansowymi? Jakie piony są zaangażowane w ten proces?

Polski zespół zajmuje się przetwarzaniem złożonych kontraktów terminowych i opcji dla klientów zlokalizowanych zarówno w Europie, USA, jak i w Azji). Do innych zadań zespołu należy zapewnienie dokładnego i terminowego księgowania transakcji terminowych na funduszu inwestycyjnym oraz przygotowywanie instrukcji gotówkowych związanych z derywatywami. Zespół dokonuje również porównania (tzw. reconciliaton) zgodności między instrukcjami klienta a raportami brokera giełdowego. Członkowie teamu mają codzienny kontakt z osobami zarządzającymi portfelami inwestycyjnymi funduszy, kierownikiem zespołu i innymi członkami odpowiednich zespołów w sprawie bieżących problemów oraz w zakresie ulepszania procesów księgowania instrumentów pochodnych w sposób dokładny i efektywny.

Jaką rolę pełni administracja instrumentami w ujęciu rynków finansowych? Czy to ważna część rynków finansowych? Dlatego takich usług potrzebujemy obecnie?

Derywatywy w ostatnich latach są coraz częściej wykorzystywane przez osoby zarządzajace portfelami inwestycyjnymi w celu neutralizowania ryzyka zmian cen instrumentów finansowych lub towarów, które są składowymi fuduszy. Poprzez transakcje zabezpieczające (hedgingowe) rozumie się zajęcie pozycji na rynku terminowym. To odwrotna sytuacja w stosunku do pozycji zajmowanej na rynku natychmiastowym. Dzięki temu potencjalne straty wynikające z jednej z nich zostaną w mniejszym lub większym stopniu zrównoważone przez zyski osiągnięte na drugiej pozycji. Ządzający portfelem fuduszu mogą również wykorzystywać derywatywy w celach spekulacyjnych w zależności od rodzaju fuduszu, gdyż mają one dużą dźwignię finansową.

Czy proces administracji instrumentami oraz funduszami to zabezpieczenie przed ryzykiem na rynkach finansowych? Jeżeli tak, to o jakim ryzyku mowa?

Derywatywy są wykorzystywane do zabezpiecznia przed ryzykiem zmiany ceny instrumentu postawowego, na który dany instrument pochodny został wystawiony. Intrumentem bazowym może być inny instrument pochodny, np. opcja na kontrakt terminowy, kurs walutowy, akcja, obligacja czy wartość indeksu.

Jakie są Pani zdaniem najbardziej typowe stanowiska, na których można rozpocząć karierę w complex fund & financial instrument administration?

To m.in. specialista do spraw fuduszy w dziale derywatów lub analityk ds. ryzyka inwestycyjnego. Zadaniem analityka ryzyka jest w szczególności praca nad portfelem inwestycyjnym klienta w celu uzyskania różnorodnych miar ryzyka rynkowego. Do obowiązków analityka należy również interpretacja obliczanych wyników oraz potwierdzenie, że odzwierciedlają one rzeczywiste ruchy na rynku. Warto też wspomnieć o analityku ds. zgodności procesów inwestycyjnych, który odpowiada za monitorowanie zgodności funduszy inwestycyjnych z odpowiednimi przepisami oraz wytycznymi dotyczącymi inwestowania. Taki specjalista przeprowadza analizę oraz sporządza raporty w celu zapewnienia zgodności funduszy z odpowiednimi restrykcjami inwestycyjnymi.

Jak młode osoby mogą rozwijać się w branży complex fund & financial instrument administration? Jakie perspektywy rozwoju zawodowego przed nimi stoją?

Pierwszym krokiem w karierze jest stanowisko specialisty do spraw fuduszy, który pracuje w zespole 8-, 12-osobowym. Kolejnym etapem jest rola starszego specialisty ds. funduszy, który odpowiada za kontrolę osób na niższym szczeblu, pomaga w księgowaniu złożonych transakcji i wydaje opinie eksperckie. Dalsza ścieżka kariery daje możliwości rozwoju na stanowisku kierownika zespołu, zarządzającego teamem, albo na stanowisku indywidalnym w roli starszego analityka projektu.    

Czy każdy bank posiada centrum dedykowane administracji instrumentami finansowymi i funduszami? 

W zależności od liczby klientów, wielkości fuduszy, który dany bank obsługuje, oraz liczby derywatów rola ta może być wydzielona w ramach osobnego działu, tak jak ma to miejsce w większych instytucjach finansowych, jak m.in. State Street.

Jakie kompetencje są wymagane wśród kandydatów, którzy chcieliby rozpocząć karierę w tej branży? Czy potrzebna jest wiedza z rynków finansowych?

Wiedza z rynków finansowych nie jest konieczna, gdyż nasza organizacja posiada rozbudowany i atrakcyjny program szkoleń. Poszukujemy osób posiadających doskonałe zdolności analityczne i numeryczne, z dobrą znajomość języka angielskiego. Cenimy sobie umiejętność pracy pod presją czasu, zorientowanie na szczegóły, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole, proaktywność oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów.

Co może zaoferować branża complex fund & financial instrument administration młodym ludziom? Dlaczego praca w tej branży może być ciekawa? 

Zdecydowanie jest to bardzo ciekawa i wymagająca praca dająca możliwości zmierzenia się z interesujacymi aspektami współczesnych rynków finansowych. Jest to bardzo dynamicznie rozwijający się rynek, który daje duże możliwości rozwoju.

Michał Urbanowicz

Kierownik Zespołu ds. Funduszy, State Street Bank Poland

W State Street od: 2010 r.

W trakcie studiów: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kierunek studiów: Finanse i Bankowość
Posiadam: AAT (Association of Accounting Technician’s, London)
Najbardziej lubię w mojej pracy: efektywne zarządzanie zespołem, którego efektem jest wysokiej jakości obsługa dostarczana naszym klientom w postaci sprawnej, codziennej wyceny (bezbłędnej i na czas) funduszy inwestycyjnych
Wartości, które wyznaje moja organizacja, to: Stronger Together, czyli razem możemy więcej; Always Finding Better Ways, czyli w poszukiwaniu lepszych rozwiązań oraz Global Force, Local Citizen, czyli działamy globalnie, myślimy lokalnie

Dlaczego Twoja praca jest ważna dla świata finansów?

Moja praca jest tym dla funduszy inwestycyjnych, czym jest „niewidzialna ręka rynku” dla instrumentów finansowych. Na rozwiniętych rynkach finansowych udział inwestorów instytucjonalnych stanowi zdecydowaną większość. Obecnie trudno wyobrazić sobie inwestorów inwestujących wyłącznie bezpośrednio na rynku finansowym. Fundusze inwestycyjne są alternatywą, z której coraz więcej z nich korzysta.

Jakie są podstawowe obowiązki na Twoim stanowisku?

Jako kierownik zespołu ds. funduszy zajmuję się administracją biznesu, za który odpowiada nasz zespół. Przede wszystkim muszę zadbać, aby rozkład obowiązków w zespole był optymalny. Nasz zespół wycenia dziennie fundusze o wartości rynkowej na poziomie przekraczającym 100 mld euro, co stanowi blisko wartość dwa razy większą niż wartość wszyskich funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Zorganizowanie pracy całego zespołu w tak dynamicznym środowisku wymaga umiejętności antycypacji "nieprzewidywalnych zdarzeń" oraz często decydowania, jak zmotywować pracowników, aby w sytuacjach awaryjnych prawidłowo użyli swoich umiejętności i doświadczenia. Przyznam, że kierowanie pracą mojego zespołu, którego wyniki są bardzo dobre, i wspieranie pracowników należą zdecydowanie do przyjemności.

Jak wyglądała Twoja ścieżka awansu w ramach State Street Bank?

Rozpoczynałem pracę na stanowisku księgowego ds. funduszy i patrząc z perspektywy czasu odnoszę wrażenie, że ścieżka mojego awansu przebiegała bardzo szybko. Po zaledwie sześciu miesiącach pracy dostałem propozycję dołączenia do zespołu, który przejmował projekt z Wielkiej Brytanii, co wiązało się z wyjazdem na miesiąc do Londynu. Po kilku miesiącach ponownie wyjechałem do oddziału naszej firmy w Londynie w związku z kolejnym projektem. Następnie zaproponowano mi awans na stanowisko starszego księgowego ds. funduszy w nowym dziale. Był to dla mnie bardzo intensywny okres. Po niespełna roku stanąłem przed wyzwaniem poprowadzenia zespołu jednego z większych klientów. Pracuję na tym stanowisku od ponad dwóch lat.

Jak Twój pracodawca dba o dobrą atmosferę w miejscu pracy?

Osobiście bardzo cenię sobie dobrą atmosferę pracy w State Street i jest to też coś, z czego znani jesteśmy w lokalnym środowisku. Myślę, że jest ona efektem konsekwentnej polityki firmy (performance culture) oraz dbałości o dobrą atmosferę przez osoby za to odpowiedzialne lokalnie. Dobra atmosfera to nie tylko zadowalające warunki psychofizyczne np. ergonomiczne stanowiska pracy, pokoje socjalne, stoły do gry, ale przede wszystkim profesjonalna, serdeczna i pełna szacunku współpraca pomiędzy pracownikami. W ramach Global Inclusion pracownicy mogą się bliżej poznawać oraz angażować w różne integrujące aktywności poza pracą (np. wspólny wyjazd na narty, organizowanie eventów dobroczynnych, sprzątanie Tatr, kluby sportowe, wyjścia do restauracji, teatru lub kina), a State Street umożliwia to poprzez częściowe lub całościowe finansowanie takich przedsięwzięć. Muszę tutaj oczywiście wspomnieć też o paniach, które obsługują nasze pomieszczenia socjalne. Są zawsze uśmiechnięte i pogodne oraz sprawiają, że nawet chwilowe oderwanie się od obowiązków na przerwę kawową jest bardzo przyjemne.

Jakie wyzwania stawia przed specjalistami księgowość funduszy?

Praca w księgowości funduszy wymaga przede wszystkich takich umiejętności, jak zdolność analitycznego myślenia oraz pracy pod presją czasu, elastyczność, skrupulatność, zwracanie uwagi na szczegóły, umiejętność szybkiej, sprawnej i przede wszystkim efektywnej komunikacji w języku angielskim (nie tylko face to face, ale też przez telefon, e-mail, chat), umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji pod presją czasu. Ta mieszanka jest dość sporym wyzwaniem. Jednakże praca w State Street to nie tylko księgowość funduszy. Obecnie zatrudniamy również w wielu innych działach, w których praca jest tak samo dynamiczna i pozwala nam zatrudniać pracowników o bardzo szerokim spektrum umiejętności.

Jakie są Twoje wrażenia z procesu rekrutacyjnego do State Street?

Mój proces rekrutacyjny przebiegał profesjonalnie i sprawnie. Najpierw testy matematyczno-językowe, potem rozmowa z szefową działu HR, następnie rozmowa z ówczesnymi kierownikami zespołów do spraw funduszy. Moi rekruterzy traktowali mnie bardzo wyjątkowo na każdym z etapów rekrutacji, co jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że chcę pracować w State Street. Minęło kilka dni i otrzymałem telefon z propozycją współpracy.

Obecnie proces wygląda trochę inaczej, tj. ograniczono liczbę etapów do niezbędnego minimum zachowując jednak przy tym wysoki i profesjonalny standard procesu rekrutacji. Zamiast testu Dział Rekrutacji przeprowadza dogłębny screening telefoniczny kandydata, podczas którego sprawdzana jest podstawowa wiedza dotycząca stanowiska, motywacja, kompetencje oraz predyspozycje do pracy w State Street. Następnym etapem jest rozmowa z managerem, który ostatecznie podejmuje decyzję.