Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
State Street Bank Poland

Utwórz powiadomienie
dla tego pracodawcy

Utwórz powiadomienie
dla tego pracodawcy

 

Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.

Światowa branża usług finansowych przechodzi dynamiczne zmiany. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, poszukiwane są utalentowane osoby, które staną się następnym pokoleniem liderów biznesu.

Dlatego też poszukujemy osób zmotywowanych, by wspólnie realizować misję zwiększania efektywności światowego systemu finansowego oraz tworzyć środowisko, kładące nacisk na rzetelność i pracę w zespole. W zamian oferujemy możliwości rozwoju i szkolenia, których potrzebujesz do rozwoju Twojej kariery.

State Street - Bank Możliwości.

State Street jest uważany za światowego lidera wśród dostawców usług finansowych dla inwestorów instytucjonalnych. Dzieje się tak nie bez powodu — jesteśmy zaangażowani w podnoszenie wartości każdej grupy, której świadczymy nasze usługi. Na całym świecie ponad 35 tys. profesjonalistów firmy State Street dostarcza nowatorskich rozwiązań, produktów i usług dla największych inwestorów instytucjonalnych, zwiększając ich kapitał na każdym etapie procesu inwestowania.

Pierwsze biuro State Street w Krakowie zostało otwarte w 2007 roku, obecnie trzy krakowskie biura zatrudniają ponad 2500 specjalistów, którzy świadczą usługi z zakresu obsługi księgowej funduszy inwestycyjnych, funduszy wysokiego ryzyka, derywatywów oraz wyceny funduszy na zlecenie biur w Europie. Oferowane stanowiska obejmują pełen zakres procesu zarządzania księgowością funduszy inwestycyjnych i nie różnią się od tych oferowanych w innych oddziałach State Street na świecie, np. w Londynie, Bostonie czy Hong-Kongu. Od początku swej działalności State Street Bank Polska dynamicznie się rozwija i jest kluczowym elementem działalności State Street w Europie. 

W roku 2016 firma otworzyła nowe biuro w Gdańsku. Pracownicy tam zatrudnieni świadczą m.in. usługi finansowe z zakresu księgowości funduszy inwestycyjnych, wyceny papierów wartościowych i sprawozdawczości finansowej.

Poszukujemy:

 • studentów ostatnich lat studiów lub absolwentów kierunków ekonomicznych tj. księgowość, zarządzanie, bankowość i finanse; absolwenci innych kierunków studiów będą także rozważani
 • specjalistów chcących rozwijać swoją karierę w sektorze usług finansowych

Główne wymagania to biegła znajomość języka angielskiego oraz zdolności analityczne. Wykształcenie ekonomiczne jest tutaj dodatkowym atutem.

Typowe stanowiska: Fund Accountant, Hedge Fund Accountant, Pricing Administrator, Derivatives Administrator, Financial Reporting Accountant, Financial Analyst, Market Data Analyst, Compliance Analyst, Risk Analyst.

Terminy rekrutacji: cały rok

Zainwestuj w swój rozwój! Dołącz do nas!

State Street was named one of the
“Forbes Poland’s Best Employers of 2021”

Job Opportunities

Fund Accountant

Księgowy ds. Funduszy Inwestycyjnych jest odpowiedzialny za precyzyjne  obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez State Street . Księgowy Funduszy identyfikuje, analizuje i wyjaśnia dane wpływające na ostatetczną wartość jednostki funduszu. Do głównych obowiązków na tym stanowisku należy koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu, księgowanie i monitorowanie kosztów funduszu oraz , analiza dokonywanych na rynku transakcji obrotu papierami wartościowymi. Księgowy odpowiedzialny jest także za monitorowanie operacji spółek na ich papierach wartościowych, dywidend i dochodów z papierów dłużnych, aktualizację wyceny metodą Mark-to-Market, monitorowanie cen papierów wartościowych, publikowanie cen jednostek funduszy i przygotowywanie raportów księgowych. Księgowy Funduszy dokonuje uzgodnień kont oraz analizuje rozliczenia przygotowane przez inne departamenty w celu zapewnienia poprawnej wartości NAV. Ponadto, osoba na tym stanowisku będzie miała również okazję uczestniczyć w przygotowaniu wypłat dywidend udziałowcom funduszy, zestawień finansowych lub też dokumentów audytowych.

Pricing Specialist  

Specjalista ds. Wyceny jest odpowiedzialny za walidację kosztu nowych papierów wartościowych dodawanych do portfela inwestycyjnego oraz weryfikowanie rynkowych cen udziałów, akcji, obligacji i instrumentów pochodnych poprzez stosowanie modeli analitycznych oraz wyceny wartości godziwej dla pozycji z rynków zagranicznych, emisji niepublicznych i o niskim wolumenie obrotu.. Pracownicy Działu Wyceny pozostają w stałym kontakcie z klientami i innymi departamentami analitycznymi, by pomagać w rozwiązaniu wszelkich kwestii związanych z wartością rynkową obsługiwanych portfeli.

Derivatives Administrator

Administrator ds. Instrumentów Pochodnych jest odpowiedzialny za stronę księgową i depozytową, a także  kontrolę i wycenę różnych instrumentów pochodnych. Regularnie dokonuje uzgodnień pozycji znajdujących się w systemach księgowych z pozycjami klienta tak, aby wycena portfeli była jak najbardziej dokładna i aktualna. Na tym stanowisku szczególnie istotna jest praca zespołowa, gdyż tylko dzięki niej możliwe jest osiągnięcie celów zespołu i klientów. Pracownicy działu Instrumentów Pochodnych pozostają w codziennym kontakcie z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, by w razie potrzeby, dzięki swoim analitycznym umiejętnościom, zidentyfikować problemy i znaleźć sposoby jak najlepszego ich rozwiązania.

Financial reporting Accountant

Księgowy ds. sprawozdawczości finansowej jest odpowiedzialny za przygotowanie okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych dla funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Luksemburgu i Irlandii. Do jego obowiązków należy między innymi sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat,  rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu oraz not objaśniających do sprawozdania finansowego. Stanowisko to obejmuje również ścisłą współpracę z departamentami sprawozdawczości finansowej w Irlandii i Luksemburgu nadzorującymi pracę zespołu, w zakresie przygotowania sprawozdania jak również dokonywania zmian w sprawozdaniach na wniosek tych departamentów. Księgowi ds. sprawozdawczości finansowej powinni posiadać umiejętność pracy pod presją czasu, tak aby dotrzymać terminów sprawozdawczych, do których partner z Irlandii bądź Luksemburga zobowiązał się wobec podmiotów trzecich.

Finance Accountant

Księgowy odpowiedzialny jest za szerokie spektrum zadań w areałach finansów i rachunkowości nowo powstałego Centrum Finansowego w Krakowie związanych z wewnętrzną księgowością filii State Street w Europie. Osoba zatrudniona na stanowisku księgowego będzie odpowiedzialna za różnorodny zakres działań księgowych -  AP, GL, Treasury, uzgadnianie kont i ich certyfikacje, zamknięcie miesiąca, konsolidaje oraz raportowanie dla instytucji bankowych zlokalizowanych w krajach Europy Zachodniej. Do zakresu obowiązków zalicza się również ścisłą współpracę z działami finansowymi europejskich oddziałów State Street.

Financial Analyst 

Analityk Finansowy odpowiada za zróżnicowany zakres obowiązków: sporządzanie analiz, sprawozdań oraz raportów finansowych w określonych terminach – od miesięcznych po roczne. Przygotowuje arkusze analityczne, prognozy ekonomiczne, planuje budżetowanie, bierze udział w przygotowaniu długo i krótkoterminowych strategii finansowych, raportuje koszty i przychody dla instytucji bankowych zlokalizowanych w krajach Europy Zachodniej. Do zakresu obowiązków zalicza sie również ścisłą współpracę z działami finansowymi europejskich oddziałów State Street.

Oferta praktyk letnich

Firma State Street oferuje również Pragram Praktyk Letnich dla studentów kierunków ekonomicznych. Jest to doskonała okazja, aby zapoznać się ze specyfiką organizacji oraz pracować w międzynarodowym środowisku. Nasz 12-tygodniowy program, pozwoli zdobyć doświadczenie w takich dziedzinach jak Fund Accounting, Hedge Fund Accounting, Derivatives, Pricing and Financial Reporting.

Dodatkowo, uczestnicy programu, będą mieli okazję uczestniczyć w serii spotkać, które pozwolą zgłębić wiedzę na temat organizacji oraz produktów, które oferujemy.

Każdy stażysta, otrzyma wsparcie w postaci mentora. Tak zwany "Buddy" pomoże odnaleźć się w strukturach firmy oraz podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Osoby, które wykażą się zaangażowaniem oraz będa spełniały postawione przze nas oczekiwania, będą mogły liczyć na ofertę stałej pracy.

Recruitment Process

Rozwiń swój potencjał

Jak aplikować?

Odwiedź naszą stronę internetową www.statestreet.com/careers i wejdź na zakładkę „Job Opportunities”, aby złożyć aplikację na powyższe stanowiska lub aby zapoznać się z listą innych, dostępnych stanowisk w naszej firmie.

Gotowy na wyzwanie?

Zapraszamy do składania aplikacji przez specjalistów, studentów oraz absolwentów różnych kierunków studiów. State Street poszukuje kandydatów, którzy posiadają przede wszystkim:

 • wysoce rozwinięte zdolności analityczne oraz organizacyjne
 • bardzo dobrą  znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • umiejętność dokładnej i rzetelnej pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej
 • znajomość pakietu MS Office i gotowość do uczenia się nowych technologii
 • cechy, takie jak: profesjonalizm, rzetelność i solidność.

Zainwestuj w swój rozwój

Aby pomóc nowym pracownikom osiągnąć sukces na danym stanowisku, State Street zapewnia kompleksowe szkolenia w kraju i za granicą oraz stwarza środowisko sprzyjające rozwojowi niezbędnych kompetencji.

Szczegółowy plan szkoleń może różnić się w poszczególnych działach, ale składa się on z:

 • podstawowego programu wprowadzającego,
 • szkoleń praktycznych
 • szkoleń teoretycznych,
 • multimedialnych programów edukacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii.

Twoja przyszłość zaczyna się tutaj www.statestreet.com/reachhigher 

Local Information

State Street Bank International GmbH 

Kraków offices

Centrum Biurowe Kazimierz
ul. Podgórska 36
31-536 Kraków 
+ 48 (12) 399 1000

Bonarka 4 Business (B4B)
Budynek B

Ul. Puszkarska 7G
30-644 Kraków
+ 48 (12) 384 3000

Edison 
ul. Kołowa 8 
30-134 Kraków
+ 48 (12) 390 5000

Gdańsk office

Alchemia, Titanium Tower
Al. Grunwaldzka 409
80-309  Gdańsk
+ 48 (58) 525 0000

www.statestreet.com/pl

Benefity

Szybki rozwój osobisty i zawodowy

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Szkolenia techniczne i warsztaty umiejętności miękkich oraz programy dofinansowania dokształcenia (np. studia podyplomowe).
 • Nieodpłatne zajęcia językowe w grupach z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego i francuskiego.
 • Programy mentoringu.
Benefity

Nasi pracownicy otrzymują wszechstronny i elastyczny pakiet świadczeń socjalnych, w skład którego wchodzą:

 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Karty sportowe typu Multisport i bilety do kina
 • Bilety na wydarzenia sportowe, kulturalne i towarzyskie.
Wspaniała atmosfera

Udało nam się stworzyć środowisko pracy, w którym nasi pracownicy czują się zaangażowani, docenieni, a także otrzymują wsparcie niezbędne do wykorzystania pełni ich potencjału.

Nasi pracownicy angażują się w działalność globalnych komitetów pracowniczych, co umożliwia poznawanie pracowników z różnych działów i różnych krajów.

Oferty pracy

Przepraszamy, aktualnie ten pracodawca nie ma ofert pracy w naszym serwisie. Zachęcamy do założenia powiadomienia dla tego pracodawcy - jak tylko pojawią się nowe oferty tej firmy, wyślemy do Ciebie wiadomość mailową

Kontakt

State Street Bank Poland

Centrum Biurowe Kazimierz
ul. Podgórska 36
31-536 Kraków
+48123991000

State Street Bank Poland

Alchemia, Titanium Tower
aleja Grunwaldzka 409
80-309 Gdańsk
+48585250000