Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

5 pytań do rekrutera ze State Street Bank Polska

Rafał Pokrzywa, dyrektor ds. rekrutacji w State Street Bank Polska, opowiada o tym, jak wygląda proces rekrutacji w jego firmie i jakich pytań na rozmowie kwalifikacyjnej mogą spodziewać się kandydaci.
Akcja redakcyjna: 5 pytań do rekrutera
Kategoria: Poradnik kariery
15.02.2019
Fot. Ian Stauffer / Unsplash

Proces rekrutacji

1. Jak wygląda proces rekrutacji w State Street Bank Polska?

Rafał Pokrzywa, dyrektor ds. rekrutacji w State Street Bank Polska: Proces rekrutacji w naszej firmie może różnić się w zależności od stanowiska, na które szukamy kandydatów. Niemniej, staramy się, by cały proces zamykał się w 2 lub 3 etapach i był przeprowadzony w jak najkrótszym czasie, co w praktyce oznacza 2-3 tygodnie:

I stopień: Aplikacja pracownika, która odbywa się przez nasz system aplikacyjny (kandydat uzupełnia profil i załącza CV, które później weryfikowane jest przez rekrutera). Rekruter przegląda CV i w ciągu 5-7 dni roboczych od otrzymania aplikacji kontaktuje się z kandydatem, jeśli ten spełnia podstawowe kryteria na daną rolę. Rekruter przeprowadza rozmowę telefoniczną, trwającą średnio 30-45 min, podczas której stara się otrzymać odpowiedzi na pytania:

 • Dlaczego kandydat zaaplikował na dane stanowisko?
 • Jakie jest wykształcenie kandydata?
 • Jakie jest doświadczenie kandydata?
 • Jaka jest preferowana lokalizacja (miasto), gdzie kandydat chciałby pracować?
 • Jakie są oczekiwania finansowe kandydata?

Po takiej rozmowie manager otrzymuje krótką notatkę z rozmowy telefonicznej i, w przypadku dalszego zainteresowania, kontaktuje się z kandydatem w sprawie ustalenia dogodnego terminu spotkania. 

UWAGA: Pierwsza rozmowa telefoniczna może być prowadzona przez naszych zagranicznych pracowników, dlatego warto pamiętać, że połączenie może przychodzić z obcego numeru kierunkowego.

II stopień: Rozmowa kwalifikacyjna, przeprowadzona w biurze firmy lub w formie wideokonferencji, w której bierze udział kandydat, jego przyszły bezpośredni przełożony i jeszcze jeden pracownik firmy (najczęściej osoba z tego samego zespołu). W trakcie takiego spotkania weryfikowane są informacje, które kandydat umieścił w CV. Dodatkowo manager sprawdza, czy kandydat ma kompetencje i techniczne umiejętności, by wykonywać pracę na danym stanowisku. Rozmowa trwa ok. 1 godziny. 

III stopień: Dodatkowe spotkanie, w którym udział bierze szef centrum lub pracownik działu HR. Taka rozmowa odbywa się jednak jedynie w przypadku ról seniorskich. 

Idealne CV

2. Jakie błędy najczęściej pojawiają się w CV kandydatów? 

Częstym błędem jest nieadekwatna długość CV do doświadczenia kandydata. Otrzymujemy wiele rozbudowanych i długich CV od osób, które są na początku swojej ścieżki kariery. W rezultacie okazuje się, że taka aplikacja zawiera wiele zbędnych informacji, choćby powtórzeń. Doskonale rozumiem, że ciężko skondensować CV do jednej strony (a jest to często pojawiająca się rekomendacja rekruterów), ale ciężko przejrzeć dokładnie dokument, składający się z 3 czy 4 stron. Warto pamiętać o perspektywie rekrutera, który otrzymuje ok. 30-40 aplikacji na dane stanowisko. 

Kandydaci powinni pamiętać też o tym, by w CV umieszczać jedynie takie informacje, które można zweryfikować. Jeśli kandydat w CV pisze o certyfikatach czy kompetencjach, powinien mieć świadomość, że może być o nie zapytany na rozmowie kwalifikacyjnej.  

Innym notorycznym błędem jest nieczytelna forma CV. Mam na myśli układ i wielkość czcionki. 

I ostatni błąd: CV z literówkami, błędnym szykiem zdania czy błędami ortograficznymi. Warto także pod tym kątem sprawdzić CV przed wysłaniem do rekrutera. 

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

3. Jakie pytania zawsze pojawiają się na rozmowach kwalifikacyjnych w State Street Bank Polska?

Podczas rozmów kwalifikacyjnych staramy się sprawdzić następujące umiejętności kandydata: miękkie (aspekty związane z motywacją pracownika, komunikacją i umiejętnością pracy w zespole) i umiejętności twarde (wynikające z wykształcenia czy doświadczenia, związane stricte z branżą finansową).

Najczęściej pojawiające się pytania na rozmowach kwalifikacyjnych:

 1. Pytania motywacyjne, które pozwalają określić stopień motywacji kandydata i jego zainteresowania firmą:
 • Gdzie kandydat znalazł ogłoszenie o pracę?
 • Co kandydat wie o naszej firmie?
 • Dlaczego kandydat chciałby u nas pracować?
 • Co motywuje kandydata do pracy?
 1. Pytania dotyczące wiedzy finansowej:
 • Czym są fundusze inwestycyjne?
 • Jakie kandydat zna instrumenty finansowe?
 • Jak działa bank?
 • Jaka jest różnica między akcją a obligacją?

Część rozmowy prowadzona jest w języku angielskim z uwagi na fakt, że jest on językiem codziennej komunikacji w firmie i w taki sposób weryfikowany jest poziom jego znajomości. W przypadku, gdy manager jest obcokrajowcem wówczas całe spotkanie może odbywać się w języku obcym. Nie przeprowadzamy żadnych dodatkowych testów językowych. 

Ważne: w przypadku stanowisk juniorskich (a ok. 70% rekrutacji prowadzimy właśnie na role tego typu) nie wymagamy specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów. Oferujemy pracownikom programy szkoleniowe, które pozwalają im takie braki uzupełnić. 

Szkolenia dla nowych pracowników

4. Na jakie szkolenia mogą liczyć pracownicy State Street Bank Polska?

Pracownicy State Street Bank Polska mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach. 

 1. Program wdrożeniowy (onboardingowy): obowiązkowy cykl szkoleń, który musi odbyć każdy nowy pracownik. Trwa on od 4 do 8 tygodni. Składa się ze spotkań ogólnych, które mają na celu zapoznanie pracownika z organizacją oraz szczegółowych, związanych stricte z daną rolą pracownika w firmie. Szkolenia prowadzi zespół wewnętrznych trenerów i reprezentanci biznesu. 
 2. Szkolenia językowe: zajęcia języka angielskiego prowadzone w grupach lub lekcje indywidualne (w zależności od potrzeb). W State Street Bank Polska - w przypadku niektórych departamentów - odbywają się także zajęcia z takich języków jak: francuski, niemiecki i włoski. 
 3. Szkolenia techniczne i umiejętności miękkich: są uzależnione od ścieżki rozwoju pracownika i tego, co pracownik chce osiągnąć w perspektywie 12-18 miesięcy. 
 4. Szkolenia ogólnodostępne: prowadzone są online lub w siedzibie firmy przez trenerów i dostępne wszystkim pracownikom. Dotyczą np. rozwoju umiejętności interpersonalnych, tworzenia prezentacji, znajomości programu MS Excel. 

Do przeczytania przed rozmową kwalifikacyjną

5. Jaką radę dałby Pan naszemu czytelnikowi, który chwilę po przeczytaniu tego wywiadu będzie miał rozmowę kwalifikacyjną w State Street Bank Polska?

Szukamy pracowników zmotywowanych, którzy chcą pracować w naszej firmie. Dlatego przed rozmową kwalifikacyjną kandydat powinien jeszcze raz zastanowić się, dlaczego złożył aplikację do State Street Bank Polska i jak widzi swoją rolę w naszej organizacji. Takie pytanie zwykle pada na początku spotkania i definiuje przebieg dalszej rozmowy. 

Dziękuję za rozmowę. 

Ekspert: Rafał Pokrzywa
Dyrektor ds. rekrutacji State Street Bank Polska

Od ponad 13 lat w rekrutacji. Obecnie zarządzający zespołem rekrutacyjnym w Polsce i Niemczech.

Autor: Karolina Zdunowska
Redaktor naczelna Grupa MBE

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości współpracowała z wydawnictwami: Media Regionalne, Ringier Axel Springer i Marquard Media. W Grupie MBE była odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl w latach 2018-2022.

Zobacz również