Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2016/2017
Podziel się:
Finansowe centra doradcze

Wybierz karierę w tej branży, jeżeli…

  • Chcesz pracować przy projektach doradczych wymagających zaawansowanej wiedzy finansowej
  • Myślisz w przyszłości o karierze w konsultingu bądź w innych obszarach centrów usług wspólnych
  • Posiadasz świadomość biznesową, czyli świetnie łączysz kompetencje analityczne z komunikacyjnymi

W wyniku postępującej globalizacji oraz zmian technologicznych międzynarodowe organizacje mają do czynienia z coraz bardziej skomplikowaną rzeczywistością biznesową. Skuteczne strategie decydują obecnie o przewadze w każdej branży, stąd rosnące zapotrzebowanie na funkcje finansowe, które dostarczą managerom wyższego szczebla wysokiej jakości informacji pozwalających na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

W ciągu ostatnich kilku lat procesy finansowe zaczęły odgrywać nie tylko coraz większą rolę w globalnych strukturach przedsiębiorstw, ale również przeszły ogromną transformację ze względu na oczekiwania po stronie biznesu. Zaczęto skupiać się na tych działaniach, które przyczyniają się do udoskonalania procesu podejmowania decyzji biznesowych. O tym, jak ewoluowały tradycyjne funkcje działów finansowych, świadczy rozwój centrów biznesowych w Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu tych jednostek w obszarze rozwiązań offshoringowych poza wsparciem operacyjnym zaczęto oczekiwać od nich nowych funkcji, takich jak rola lidera zmiany, kreatora wartości oraz stratega. W wyniku tego trendu w sektorze usług biznesowych można mówić o powstaniu komórek doradczych (ang. advisory centres).

– Finance Advisory Center to dział EY Global Delivery Services Poland, czyli centrum usług wspólnych dedykowanego obsłudze globalnej organizacji, którą jest EY. Nasze centrum posiada 13 działów, które kompleksowo obsługują klientów – siedziby EY z całego świata. Finance Advisory Center jest działem z obszaru finansów, który zatrudnia specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach. To kolejny etap w możliwości kierowania swoją karierą w finansach – wyjaśnia Alan Walker, Finance Advisory Center Leader w EY Global Delivery Services Poland. – W naszym dziale oferujemy klientom kompleksową obsługę w kwestiach finansowych wysokiego szczebla. Do naszych zadań należy pełne doradztwo oraz analiza biznesowego otoczenia naszych klientów. To bardzo złożone i odpowiedzialne zadania. Ale praca przy nich daje mnóstwo satysfakcji.

Dojrzałość operacyjna i biznesowa, którą osiągają centra usług wspólnych, oznacza zatem nowy zakres kompetencyjny tych jednostek, wymagający specjalistycznej wiedzy w obszarze finansów. W praktyce finansowe centra doradcze zajmują się kilkoma obszarami kompetencyjnymi, czyli:

  • planowaniem, które dzięki analizie danych finansowych ma wpływ na tworzenie planów strategicznych, budżetów dla poszczególnych jednostek biznesowych oraz przewidywanie wyników finansowych, co stanowi ważną część zarządzania efektywnością (ang. performance management);
  • raportowaniem zarządczym, czyli tworzeniem raportów w oparciu o spójne, rzetelne i jednolite źródła danych;
  • kontrolingiem, dotyczącym monitoringu oraz analizy finansowej przedsiębiorstwa;
  • innymi wyspecjalizowanymi obszarami, do których zaliczamy analizę aktuarialną, zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie określoną grupą aktywów.

Ścieżka kariery

Karierę w finansowym centrum doradczym można rozpocząć, będąc wcześniej specjalistą w innym obszarze wsparcia klienta.

– Często dołączają do nas osoby młode, które dopiero zaczynają zdobywać doświadczenie w finansach. Jednak po jakimś czasie, dzięki swoim codziennym obowiązkom, ale też jasno określonej w naszym centrum ścieżce kariery, stają się one gotowe na dołączenie do zespołu Finance Advisory Center. Jeśli tylko mają taką chęć i oczywiście kompetencje, zachęcamy i dajemy im taką możliwość – mówi Alan Walker.

Finansowe centra doradcze mogły powstać dzięki dwóm kluczowym czynnikom, czyli technologii oraz wysoko wyspecjalizowanej kadrze finansowej.

– Większość stanowisk ma charakter doradczy. Chcąc być partnerem w biznesie dla osób zarządza-jących EY na całym świecie, poszukujemy przede wszystkim ekspertów i osób doświadczonych, które posiadają wiedzę z obszaru finansów – wyjaśnia Alan Walker. – Nasi pracownicy posiadający określoną ścieżkę kariery stają się ekspertami; dzieje się tak dzięki m.in. gromadzeniu doświadczenia w pracy z osobami z najwyższego szczebla w hierarchii finansowej oraz licznym szkoleniom, które im zapewniamy. Mam tu na myśli międzynarodowe kwalifikacje, takie jak np. ACCA lub CIMA.

Co ważne, biorąc udział w międzynarodowych projektach, specjaliści pracujący w finansowych centrach doradczych mogą kontynuować karierę w innych obszarach.

– Osoby pracujące w Finance Advisory Center EY, jeśli tylko mają chęć i kompetencje, mogą kontynuować karierę w innych działach naszego centrum, zdarza się również, że decydują się one rozwijać w części konsultingowej naszej organizacji – dodaje Alan Walker.

Poszukiwane umiejętności

Rozpoczynając karierę w finansowym centrum doradczym należy posiadać wiedzę z obszaru finansów i księgowości, w tym również z dziedziny zarządzania finansami. Dodatkowo, ogromne znaczenie ma także biegła znajomość języka angielskiego. Poza kompetencjami technicznymi liczą się również umiejętności miękkie.

– Zacznijmy od umiejętności komunikacyjnych, które są kluczowe w budowaniu relacji biznesowych. Pamiętajmy, że tacy pracownicy współpracują z managerami najwyższego szczebla, partnerami oraz dyrektorami. Dlatego przekazywanie precyzyjnych i właściwych informacji w odpowiednim czasie ma dla nas ogromne znaczenie. Oprócz tego w pracy na dużych zbiorach danych musimy posiadać kompetencje analityczne. Myślę, że umiejętności miękkie oraz analityczne są podstawą świadomości, którą nazwałbym świadomością biznesową. Dzięki niej jesteśmy w stanie rekomendować naszym klientom najlepsze rozwiązania, których celem jest udoskonalanie finansowej strony organizacji – podsumowuje Alan Walker

Alan Walker

Finance Advisory Center Leader, EY (dawniej Ernst & Young)

W EY od: 2008 r.
Ukończyłem: Handel i Ekonomia na Australijskim Uniwersytecie Narodowym
Z sektorem finansowym jestem związany od: 2000 r.
Posiadam: członkostwo w CA ANZ (the Chartered Accountants Australia and New Zealand)
Specjalizuje się w: tworzeniu i opracowywaniu strategii rozwoju zespołów ekspertów branży finansowej
Karierę zaczynałem jako: audytor w  globalnej firmie konsultingowej
Moja branża uczy: świadomości biznesowej i umiejętności prognozowania zdarzeń w branży finansowej, a także umiejętności budowania kluczowych relacji oraz prowadzenia efektywniej komunikacji ponad granicami.
Gdybym nie był finansistą, to: byłbym nauczycielem lub wykładowcą zarządzania zapewne na kierunku związanym z księgowością.

Jaki jest wachlarz usług oferowanych w ramach finance advisory center?

Alan Walker: Finance Adivisory Center to dział EY Global Delivery Services Poland – centrum usług wspólnych dedykowanego obsłudze globalnej organizacji, którą jest EY (dawniej Ernst & Young). Nasze centrum posiada 13 działów, które kompleksowo obsługują klientów – siedziby EY z całego świata. Finance Adivisory Center jest działem z obszaru finansów, który zatrudnia specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach. To kolejny etap w możliwości kierowania swoją karierą w finansach. Do EY GDS Poland często dołączają osoby młode, które dopiero zaczynają zdobywać doświadczenie w finansach. Jednak po jakimś czasie, dzięki swoim codziennym obowiązkom, ale też jasno określonej w naszym centrum ścieżce kariery, w której inwestujemy w swoich pracowników, stają się one gotowe do dołączenia do zespołu Finance Adivisory Center. Jeśli tylko mają taka chęć i oczywiście kompetencje – zachęcamy i dajemy im taką możliwość. W naszym dziale oferujemy klientom kompleksową obsługę w kwestiach finansowych wysokiego szczebla. Do naszych zadań należy pełne doradztwo oraz analiza biznesowego otoczenia naszych klientów. To bardzo złożone i odpowiedzialne zadania. Ale praca przy nich daje mnóstwo satysfakcji.  

Czym różni się finance advisory center od shared service centre obsługującego procesy finansowo-księgowe?

W EY GDS Poland zapewniamy obsługę finansową naszym klientom – firmom EY – na każdym poziomie. Dlatego pracują u nas osoby, które jeszcze studiują, absolwenci, ale też, jak w przypadku Finance Adivisory Center, eksperci finansowi. Co wyjątkowe i nie tak często spotykane, bardzo ważne dla nas jest kształcenie pracowników – dlatego zachęcamy i przygotowujemy ich do szkoleń z ACCA, CIMA i wielu innych. Wysoki priorytet, który nadajemy opracowaniu ścieżki kariery wynika z naszego przekonania, że dając wiele możliwości rozwoju, nasi pracownicy mają szanse znalezienia obszaru pracy centrum, w którym będą się spełniali. To jest dla nas bardzo ważne. Dlatego też w rekrutacjach m.in. do Finance Adivisory Center wiele osób wywodzi się z innych działów EY GDS Poland. To naturalna, ale też bardzo rozwojowa ścieżka kariery i awansu dla osób, które pracują w działach finansowych naszego centrum.   

Proszę wymienić kilka najważniejszych stanowisk w ramach finance advisory centre. Jaki jest ich zakres obowiązków?

Większość stanowisk w Finance Advisory Center ma charakter doradczy. Chcąc być partnerem w biznesie dla osób zarządzających EY na całym świecie, poszukujemy przede wszystkim ekspertów i osób doświadczonych, które posiadają wiedzę z obszaru finansów. Natomiast do innych działów EY GDS Poland – także związanych z finansami – rekrutowane są również osoby z mniejszym doświadczeniem lub od razu po studiach. Dlatego niemalże każdy może znaleźć u nas dział, w którym podejmie pracę. Takie zróżnicowanie to nasz wyróżnik, dający możliwość pracy w wyjątkowym środowisku.

Jak może wyglądać ścieżka kariery profesjonalisty w finance advisory center?

Przede wszystkim praca w Finance Adivisory Center oznacza udział w kompleksowych projektach o zasięgu międzynarodowym. Nasi pracownicy posiadający określoną ścieżkę kariery stają się ekspertami; dzieje się tak dzięki m.in. gromadzeniu doświadczenia w pracy z osobami z najwyższego szczebla w hierarchii finansowej oraz licznym szkoleniom, które im zapewniamy. Mam tu na myśli np. wspomniane wyżej ACCA, CIMA. Oczywiście osoby pracujące w Finance Adivisory Center, jak w całym EY GDS Poland, jeśli tylko mają chęć i kompetencje, mogą kontynuować karierę w innych działach naszego centrum, zdarza się również, że decydują się one rozwijać w części konsultingowej naszej organizacji. Nasz dział zatem otwiera wiele perspektyw przed specjalistami. A dzięki wyzwaniom, które stoją przed nami w Finance Adivisory Center, nasi pracownicy na pewno nie muszą obawiać się rutyny.

Czy zatrudniają Państwo również osoby ze znajomością innych języków obcych (niż angielski), które nie ukończyły studiów ekonomicznych?

Zdecydowanie w EY GDS Poland poszukujemy osób posługujących się biegle językami obcymi. Oczywiście język angielski w naszej branży stanowi podstawę i używamy go na co dzień. Natomiast  z racji pracy z firmami EY zlokalizowanymi na całym świecie, poszukujemy również osób znających takie języki, jak m.in. niemiecki, francuski bądź hiszpański. Obecnie, jako centrum, świadczymy usługi w 11 językach europejskich, a w EY GDS Poland obecnie mówimy już ponad 15!

Jakich kompetencji miękkich poszukują Państwo wśród przyszłych pracowników?

Zacznijmy od umiejętności komunikacyjnych, które są kluczowe w budowaniu relacji biznesowych. Ta cecha jest ważna we wszystkich działach EY GDS Poland. Jeśli chodzi o Finance Adivisory Center pamiętajmy, że nasi pracownicy współpracują z managerami najwyższego szczebla, partnerami oraz dyrektorami. Dlatego przekazywanie precyzyjnych i właściwych informacji w odpowiednim czasie ma dla nas ogromne znaczenie. Oprócz tego w pracy na dużych zbiorach danych musimy posiadać kompetencje analityczne. Myślę, że umiejętności miękkie oraz analityczne są podstawą świadomości, którą nazwałbym świadomością biznesową. Dzięki niej jesteśmy w stanie rekomendować naszym klientom najlepsze rozwiązania, których celem jest udoskonalanie finansowej strony organizacji.

Aleksandra Perłakowska

Koordynator ds. Analiz i Planowania Finansowego, EY (dawniej Ernst & Young)

Ukończyłam: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Kierunek studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Posiadam: Certyfikat księgowy
Planuję uzyskać: certyfikat ACCA
W obecnej pracy zaskoczyli mnie: bardzo pomocni i sympatyczni ludzie.
Warto do nas aplikować, ponieważ: na kandydatów czekają ciekawe i rozwojowe stanowiska, miła atmosfera i wspaniali ludzie.

Koordynator ds. Analiz i Planowania Finansowego to jedno z eksperckich stanowisk w ramach finansowych centrów doradczych. Co jest przedmiotem Twojej pracy?

Aleksandra Perłakowska: W Finance Advisory Center zajmuję się aspektami finansowymi czterech podstawowych usług świadczonych przez EY – doradztwa biznesowego, podatkowego i transakcyjnego oraz usług audytorskich. Na co dzień pracuję z managerami wysokiego szczebla, którym dostarczam informacji zarządczych, obejmujących m.in. planowanie, czyli raporty dotyczące budżetu, prognozowanie oraz analizę bieżących danych.

Analiza finansowa otwiera wiele ciekawych perspektyw zawodowych. W jakim kierunku chciałabyś, aby przebiegała Twoja kariera?

Zależy mi przede wszystkim na pogłębianiu wiedzy z obszaru finansów, gdyż w tym obszarze czuję się najlepiej. W przyszłości widzę siebie na stanowisku eksperta w analizie finansowej lub lidera zespołu w tym obszarze. EY GDS Poland wspiera mnie w tym wyborze dając możliwość realizacji w różnych obszarach finansowych. Pracując w EY blisko 5 lat, zarówno w EY Polska jak i naszym centrum, rozpoczynałam pracę na stanowisku samodzielnej księgowej. Następnie przez 2 lata byłam kontrolerem finansowym w dziale podatkowym. A od września 2015 roku zajmuję się właśnie analizą i planowaniem finansowym w Finance Adivisory Center.

Wspomniałaś, że Twój pracodawca daje Ci pełne wsparcie w zakresie tzw. awansu poziomego. Jak to wygląda w praktyce?

EY GDS Poland realizuje politykę „otwartych drzwi”. Oznacza to, że w centrum organizowane są spotkania, podczas których prezentowane są poszczególne działy – to tu można dowiedzieć się, czym się one zajmują, jak wygląda ich praca i jakie są obowiązki specjalistów, którzy w nich pracują. Dzięki takiemu podejściu możemy zainteresować się całkiem innym obszarem, a jeśli mamy ochotę w nim się rozwijać, mamy taką szansę. Dodatkowo, mamy również spotkania z tzw. counselorami, z którymi indywidualnie możemy przedyskutować plany zawodowe i wspólnie wypracować przyszłą karierę. Dobrze jest poznać czyjąś perspektywę – to zdecydowanie poszerza horyzont i pomaga dostrzec możliwości, które przed nami stoją.

Czy Twoja praca wymaga od Ciebie umiejętności zarządzania czasem?

Uznałabym zarządzanie czasem za jedną z kluczowych kompetencji na moim stanowisku, ponieważ w świecie finansów dotrzymanie ustalonych terminów ma duże znaczenie. Dlatego musiałam się nauczyć dokładnego planowania moich zadań. Systematyczność oraz umiejętność wyznaczania sobie samej priorytetów nie jest wcale łatwym zadaniem, zwłaszcza że mój zespół pracuje w różnych strefach czasowych.

Czy pracujesz zatem w wielokulturowym środowisku pracy?

Wielokulturowość to jedna z cech, która czyni moje miejsce pracy ciekawszym. Zespół, w którym pracuję, tworzą osoby mieszkające w różnych częściach świata. Moja przełożona jest Rosjanką mieszkającą obecnie w Stanach, a moi koledzy pracują w Wielkiej Brytanii, Japonii, Indiach bądź Chinach.

Czy w takim zespole wymagana jest również znajomość drugiego języka obcego?

W naszym zespole, w którym zajmujemy się finansami z perspektywy globalnej, podstawą komunikacji jest oczywiście język angielski. Pamiętajmy jednakże, że jesteśmy częścią centrum EY GDS Poland, które oferuje naszym klientom wewnętrznym usługi w 11 językach. Są to m.in. usługi finansowo-księgowe, kadrowe czy IT.

Dlaczego Twoim zdaniem warto dołączyć do EY Global Delivery Services Poland?

EY Global Delivery Services Poland tworzy przyjazne pracownikom miejsce pracy. To dla mnie bardzo ważne – atmosfera w centrum to coś, co niezwykle mnie motywuje. Do tej pory miałam okazję pracować również w innych organizacjach i wiem, że w EY GDS Poland czuję się najlepiej. Atmosfera panująca w moim biurze to bardzo duży atut. Dodatkowo, dołączając do EY GDS Poland można zapomnieć o nudzie, ponieważ każdy z nas ma realny wpływ na swoją karierę. Bierzemy udział w ciekawych projektach, możemy zdobyć całkiem nowe doświadczenie w innym dziale, jeśli tylko mamy chęć oraz możemy rozwijać swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach językowych, doskonalących umiejętności miękkie, jak i tych bardziej prestiżowych, jak na przykład ACCA. Dodatkowo często podróżuję w celach biznesowych – na przykład  do Nowego Jorku, gdzie wspólnie z globalnym zespołem pracujemy nad symulacjami finansowymi i kierunkiem rozwoju EY na świecie. To także bardzo atrakcyjny element tej pracy.    

Jak wspominasz atmosferę w trakcie procesu rekrutacyjnego w EY Global Services?

Do tej pory brałam udział w trzech procesach rekrutacyjnych w EY, z czego część dotyczyła ścieżki awansu, o której wspominałam na samym początku. Mimo że nie odbyło się bez stresu, który moim zdaniem towarzyszy każdemu z nas podczas spotkań rekrutacyjnych, mogłam liczyć na partnerską i otwartą komunikację nie tylko z osobą reprezentującą dział HR, ale również z przyszłymi przełożonymi. Nie czułam się zatem poddawana suchej ocenie, ponieważ mogłam wyrazić własne opinie na temat kierunku, w którym chciałabym kontynuować moją karierę. Dlatego jak do tej pory mam same miłe wspomnienia.

Porada rekrutera:

Wiedza z zakresu finansów i księgowości, umiejętności analityczne, biegła znajomość języka angielskiego, a także szeroko rozwinięte kompetencje interpersonalne to kluczowe czynniki sukcesu podczas procesu rekrutacyjnego.

Marta Kobierna, Starszy specjalista ds. Personalnych, EY GDS Poland