Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2016/2017
Podziel się:
Fund Administration Support Services

Wybierz karierę w tej branży, jeżeli…

  • Interesujesz się dynamiką globalnych rynków kapitałowych
  • Doskonale radzisz sobie z analizą i pracą pod presją czasu
  • Preferujesz pracę w międzynarodowym środowisku

Działy administracji instrumentami finansowymi oraz funduszami funkcjonują zarówno w polskich bankach i funduszach inwestycyjnych działających na rynku lokalnym, jak i w międzynarodowych organizacjach finansowych działających w skali globalnej, które w Polsce ulokowały swoje przedstawicielstwa świadczące usługi dla oddziałów w innych krajach lub dla klientów zewnętrznych.

Fundusze stają się coraz popularniejszą formą inwestowania zarówno wśród mniejszych inwestorów, jak i bardzo dużych organizacji. Zwłaszcza instytucje rządowe czy towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogą pozwolić sobie na trzymanie swoich środków pieniężnych w bankach i decydują się na ich obrót przy wykorzystaniu funduszy inwestycyjnych, którymi zarządzają wyspecjalizowane podmioty na rynku kapitałowym.

Zarządzanie funduszami wymaga kompleksowego wsparcia specjalistów, którzy odpowiadają za cały proces administracyjny oraz kontakt z klientami wewnętrznymi. Najważniejszym obszarem w tej branży jest księgowość funduszy (ang. fund accounting), która w dużym stopniu opiera się na zasadach wykorzystywanych w tradycyjnie pojętej księgowości, jednakże dotyczy specyficznego zakresu działań. Podczas gdy „klasyczna” księgowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie, w ramach księgowości funduszy obsługiwane są fundusze inwestycyjne, emerytalne oraz ubezpieczeniowe.

Ścieżka kariery

Działy zajmujące się księgowością ds. funduszy inwestycyjnych odpowiadają za przygotowanie, monitorowanie oraz obliczanie wartości aktywów netto (ang. NAV; ang. net asset value) jednostek funduszy. Ogólnie rzecz biorąc, zadaniem specjalistów pracujących w branży fund accounting jest kompleksowy proces zarządzania tym obszarem oraz analizowanie, jak i raportowanie wszelkich zmian wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu. Organizacje wyspecjalizowane w zakresie księgowości funduszy odpowiadają również za szereg innych operacji, które wykonują na rzecz swoich klientów, a są nimi m.in.:

  • koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu oraz analiza transakcji obrotu papierami wartościowymi dokonywanymi na rynku pod kątem poprawności ich księgowania;
  • księgowanie i monitorowanie dywidend i dochodów z papierów dłużnych i naliczanie odpowiednich prowizji na poczet przyszłych dochodów;
  • monitorowanie kosztów funduszu oraz naliczanie odpowiednich prowizji na rzecz przyszłych kosztów;
  • monitorowanie operacji spółek na ich papierach wartościowych (ang. corporate actions) oraz cen tych papierów wchodzących w skład portfela.

Z racji tego, że branża Fund Administration Support Services od młodego pracownika wymaga zagłębienia się w niemal zupełnie nowy obszar, organizacje od początku oferują programy szkoleniowe, które wprowadzają adepta także w dziedzinę księgowości funduszy. W tej branży niewątpliwie warto rozumieć, jak działają fundusze oraz regulacje rynkowe, znać rodzaje papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, chociaż wykształcenie stricte finansowe nie zawsze jest wymagane. Pracodawcy największy nacisk kładą na umiejętności analityczne i numerycznepotencjalnego pracownika. Pierwszym krokiem w tej branży jest stanowisko specjalsty ds. funduszy – profesja, która wiąże się z bardzo ciekawym zakresem obowiązków.

– Księgowy ds. funduszy (ang. Fund Accountant – przyp. red.) jest odpowiedzialny za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów, tak aby wycena funduszy została przygotowana na czas i zgodnie z procedurami. Taki specjalista stanowi również „główny punkt kontaktu” dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz jest osobą odpowiedzialną za analizę otrzymanych informacji – wyjaśnia Marcin Pawlikowski, Dyrektor Zarządzający ds. Funduszy, Vice President w State Street Bank.

Kolejnym etapem w karierze jest stanowisko starszego księgowego funduszy (Senior Fund Accountant), który odpowiada za kontrolę osób na niższym szczeblu oraz poprawność wyceny funduszu. Księgowi mający ambicje managerskie w przyszłości mogą zarządzać nawet kilkudziesięcioosobowym zespołem jako Fund Accounting Managerowie czy Senior Fund Accounting Managerowie. W trakcie kariery warto pomyśleć o zdobyciu międzynarodowych kwalifikacji, np. ACCA lub CFA.

Poszukiwane umiejętności

Działy Fund Administration Support Services są zainteresowane przede wszystkim kandydatami, którzy poza znajomością języka angielskiego potrafią łączyć kompetencje techniczne (w tym księgowe) z miękkimi.

– Kompetencji interpersonalnych potrzebujemy w celu utrzymywania dobrych kontaktów z klientem wewnętrznym oraz współpracownikami – wyjaśnia Marcin Pawlikowski. – Wiedza księgowa potrzebna jest natomiast specjalistom przy dokonywaniu rozliczeń, czyli m.in. porównaniu i potwierdzeniu wartości kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych z bilansem, badaniu odchyleń oraz weryfikacji pozycji według listy z zachowaniem procedur wymaganych przez klienta.

W tej branży ogromne znaczenie ma również terminowość w dostarczaniu wyników wszystkim specjalistom zaangażowanym w poszczególne etapy całego procesu administracyjnego. Dlatego myśląc o karierze księgowego ds. funduszy, warto zadać sobie pytanie, czy potrafimy pracować zarówno pod presją czasu, jak i odpowiednio nim zarządzać

Ewelina Safieh

Kierownik zespołu ds. sprawozdawczości finansowej funduszy, State Street Bank Poland

Ukończyłam: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kierunek studiów: Finanse i Rachunkowość
Planuję: Rozpocząć studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkim
W obecnej pracy zaskoczyło mnie: Partnerskie podejście do pracownika oraz możliwość rozwoju.
Warto do nas aplikować, ponieważ: State Street Bank oferuje wspaniałą atmosferę i możliwości rozwoju zawodowego.

Czy Twój dział wykonuje zadania związane z księgowością funduszy?

Mój zespół nie zajmuje się bezpośrednio wyceną funduszy, ale korzystamy w szerokim zakresie z danych dostarczanych przez zespół księgowości funduszy podczas przygotowywania przez nas sprawozdań finansowych za ustalony okres finansowy (roczny lub półroczny). Czerpiemy z tego, co zostało już wycenione oraz zaksięgowane, i na tej podstawie opracowujemy sprawozdania finansowe zgodne z wymogami kraju i w oparciu o przepisy, według których działa dany fundusz. Mój dziewięcioosobowy team jest częścią większego zespołu (liczącego ok. 85 osób), zajmującego się przygotowaniem sprawozdań finansowych tylko dla klientów z Wielkiej Brytanii. Nasze sprawozdania odzwierciedlają wyniki finansowe danego klienta, jego aktywa i opis ryzyka w jego środowisku – a wszystko to przedstawiamy za pomocą liczb. Współpracujemy ściśle i na bieżąco z naszymi kolegami z Wielkiej Brytanii, jak również za ich pośrednictwem – z audytorami i przedstawicielami klienta. Taka współpraca pozwala na przygotowanie sprawozdania gotowego do opublikowania, aby następnie mogli z niego korzystać odbiorcy interesujący się rynkami finansowymi.

Z jakimi wyzwaniami musisz się mierzyć jako kierownik zespołu?

Z natury emocjonalnie podchodzę do sukcesów i porażek, również mojego zespołu, ale dzięki pracy nauczyłam się profesjonalizmu oraz dystansu. Na co dzień negocjuję terminy i szczegóły współpracy z wieloma osobami, dlatego bardzo istotna jest sprawna komunikacja, zarówno z zespołami w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Pomocne są regularne spotkania z przełożonymi, na których omawiamy nasze problemy, ale też możliwości rozwoju czy szkoleń.

Jakie szkolenia oferuje Twój pracodawca?

Firma aktywnie wspiera rozwój zawodowy swoich pracowników, oferując bogaty program szkoleń, bezpłatne zajęcia językowe oraz finansując dodatkowe kursy, jak np. ACCA, CFA, CIMA lub studia podyplomowe. Jeśli chcę rozwijać się w kierunku specjalisty, mam dostęp do szkoleń technicznych; jeśli managerskim – mogę pracować nad umiejętnościami miękkimi dzięki szerokiej gamie kursów i szkoleń.

Porada rekrutera

Przed rozmową warto dokładnie przemyśleć kwestie ubioru. Należy pamiętać, że pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz, ponieważ "jak nas widzą, tak nas piszą". Upewnij się więc, że wyglądasz elegancko i profesjonalnie.

Rafał Pokrzywa, Regional TA Manager State Street Bank