Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2017/2018
Podziel się:
Project Expert in Finance
Poznaj zawód z perspektywami: możliwość kreatywnego wykorzystania swojej wiedzy, globalna współpraca i komunikacja w ramach zespołów eksperckich, bycie na czasie z najnowszymi trendami technologicznymi w finansach.

Branża inwestycyjna dynamicznie się zmienia i rozwija, co związane jest z globalną działalnością oraz coraz szerszym zastosowaniem nowych technologii. Spełnianie rosnących wymogów prawnych jest konieczne przy inwestycjach na światowych rynkach, a najnowocześniejsze narzędzia wpływają na wzrost konkurencyjności.

By sprostać aktualnym wyzwaniom, firmy zmieniają sposoby działania. W ramach organizacji zmiany te wprowadzane są w postaci projektów, a osobą, która koordynuje wdrażanie nowych procesów w operacyjnej pracy działów finansowych, jest Project Expert in Finance. Wykorzystuje do tego wiedzę z zakresu zarządzania projektami, a tam gdzie to możliwe, korzysta z najnowszych dostępnych technologii. Może być zatrudniony w którymś z działów finansowych lub w dziale zarządzania projektami (project management office, PMO).

Ekspert ds. projektów pracujący w dziale finansów zajmuje się m.in. analizą procesów, zbieraniem danych w zakresie planowanego lub rozpoczętego projektu standaryzacji albo usprawnień, rozpoznawaniem obszarów wymagających zmiany, poszukiwaniem rozwiązań (często związanych z nową technologią) oraz koordynacją projektów ich wprowadzania. Może to być na przykład projekt zmiany systemu księgowego lub wdrożenie nowej technologii w systemie do obsługi procesów.

Pracując w dziale zarządzania projektami, Project Expert in Finance pełni w zespole projektowym rolę eksperta dziedzinowego oraz łącznika pomiędzy projektem a operacjami. Złożoność i różnorodność zagadnień sprawia, że Project Manager czy specjalista w zakresie IT nie zna specyfiki danego działu na tyle, by móc objąć cały jego obszar.

Taka rola jest szczególnie potrzebna w coraz częściej prowadzonych projektach zwinnych (ang. agile). W takim podejściu ekspert ds. projektów finansowych jest tzw. Product Ownerem – reprezentantem biznesu w projekcie, odpowiedzialnym za zarządzanie jego zakresem.

Dlaczego jest to zawód z przyszłością?

– Duże organizacje finansowe często konkurują dziś z tzw. fintech disruptors – start-upami oferującymi nowoczesne, często bardzo odważne, rozwiązania finansowe. To powoduje konieczność zmiany podejścia dużych graczy na bardziej elastyczne – mówi Małgorzata Figaszewska, Manager, Global Finance Operation z Franklin Templeton Investments. – Efektywne zespoły projektowe stają się podstawą szybkiego reagowania na zmiany rynkowe, dlatego będą miały coraz większe znaczenie w firmach. W połączeniu z trendem prowadzenia projektów w metodykach zwinnych, bardziej angażujących biznesową stronę projektu, tworzy to szerokie perspektywy dla tego zawodu.

Zawód eksperta ds. projektów finansowych nie jest zagrożony automatyzacją, ponieważ jest to pozycja, która wymaga pracy w zespole i kreatywnego wykorzystania wiedzy specjalistycznej. Natomiast zjawiska takie jak inteligentna automatyzacja procesów (intelligent process automation, IPA) coraz częściej wchodzą w zakres projektów w branży finansowej, tworząc w nich nowe możliwości.

Ścieżka kariery

Zajęcie to wymaga posiadania wiedzy eksperckiej, dlatego Project Expert in Finance jest jednym z kierunków rozwoju dla specjalistów. Osoba na tym stanowisku może zdobywać wiedzę wieloma drogami: poprzez wykonywaną pracę, zaangażowanie w projekty, a także szkolenia.

– Ścieżka kariery prowadząca do tego zawodu w naszej firmie może zacząć się od business analyst w dziale finansowym lub project management office – opisuje Małgorzata Figaszewska. – Kolejnym krokiem analityka biznesowego w dziale finansowym może być przejście do działu zarządzania projektami, gdzie stanie się członkiem zespołu pracującego dla innych działów niż ten, z którego się wywodzi. Franklin Templeton wspiera transfer pracownika między działami, dając możliwość nauki oraz wykorzystywania posiadanego doświadczenia. To ostatnie jest szczególnie ważne dla ekspertów, którzy mają warunki do spożytkowania potencjału i poszerzania wiedzy.

Dalszym etapem rozwoju może być specjalizacja w zarządzaniu projektami i programami (Project Manager, Senior Project Manager, Program Manager).

Poszukiwane umiejętności

Podstawą są kompetencje techniczne i etyczne z różnych obszarów finansów i księgowości.

Aspekty technologiczne sprawiają, że dla Project Expert in Finance ważna jest umiejętność współpracy z działami informatycznymi i technicznymi. Potrzebna jest też znajomość nowych i rozwijających się technologii cyfrowych w finansach, np. aplikacji blockchain, obliczeń w chmurze, inteligentnych systemów księgowych, oraz zdolność dostrzegania potencjału ich zastosowania w danej organizacji. Kandydat na to stanowisko powinien również umieć zastosować oprogramowanie do szybszej analizy i interpretacji danych finansowych i niefinansowych.

– Ekspertowi w tym zakresie przyda się wrodzona dociekliwość, a także ciekawość nowych technologii i chęć wprowadzania zmian i usprawnień – dodaje Małgorzata Figaszewska.

Kolejnym punktem jest znajomość i wykorzystanie metodologii projektowych, zarówno z podejścia tradycyjnego (np. PMI, Prince 2), jak i zwinnego (Scrum, Disciplined Agile Delivery).

Praca nad projektem oznacza konieczność współpracy, często na poziomie globalnym, więc istotna jest tu także umiejętność pracy w zespole. Dlatego eksperta ds. projektów w finansach powinna cechować otwartość i komunikatywność.

– Ponadto, ponieważ stanowisko to jest bezpośrednio związane ze zmianami następującymi w branży, taka osoba musi stale monitorować, co dzieje się na rynku – uzupełnia Małgorzata Figaszewska. – Project Expert in Finance powinien być ekspertem nie tylko z zakresu działalności własnej organizacji, ale i aktualnych trendów. Obiektem jego szczególnego zainteresowania powinny być możliwości zastosowania pojawiających się na rynku nowych technologii.

Małgorzata Figaszewska

Manager, Global Finance Operation , FRANKLIN TEMPLETON

Ukończyłam: Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,Zarządzanie zmianą na Uniwersytecie Warszawskim
Kwalifikacje dodatkowe: ACCA, certyfikat księgowy do usługowego prowadzenia księgowości 
Największe plusy mojej pracy: Realny wpływ na kształt pracy zespołu i mojej, wykorzystanie wiedzy i doświadczenia, duża odpowiedzialność i zaufanie.
Dlaczego warto u nas pracować? Kultura firmy promująca talent, wiedzę i doświadczenie.

Jakie są największe i najciekawsze wyzwania dla Project Expert in Finance – dziś i jutro?

Jednym z największych wyzwań jest śledzenie aktualnych, dynamicznych zmian. Sprawiają one, że często kończąc wdrożenie projektu, widzimy kolejne elementy wymagające usprawnień. Coraz większe możliwości automatyzacji wymagają ciągłego zdobywania wiedzy o dostępnych rozwiązaniach, by móc odpowiadać na działania konkurencji lub uprzedzać je.

Czy i dlaczego jest to zawód przyszłości?

Duże organizacje finansowe konkurują dziś często z tzw. fintech disruptors – start-upami oferującymi nowoczesne, często bardzo odważne rozwiązania finansowe. To powoduje konieczność zmiany podejścia dużych graczy na bardziej elastyczne. Efektywne zespoły projektowe stają się podstawą szybkiego reagowania na zmiany rynkowe, dlatego będą miały coraz większe znaczenie w firmach. W połączeniu z trendem prowadzenia projektów w metodykach zwinnych, bardziej angażujących biznesową stronę projektu, tworzy to szerokie perspektywy na przyszłość tego zawodu.

Jakie będzie miejsce Project Expert in Finance w świecie finansów przyszłości?

Coraz większy wpływ start-upów na rynek będzie wymagał od dużych instytucji finansowych tworzenia zespołów specjalizujących się w szybkim testowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań. Dlatego najbardziej poszukiwanymi pracownikami będą osoby umiejące połączyć wiedzę finansową i pracę w projektach.

Jakie nowoczesne technologie i procesy wpływają na Pani branżę? Jak odpowiada na te trendy Pani organizacja?

W każdą dziedzinę finansów wkracza automatyzacja procesów. Z kolei klienci oczekują możliwości samoobsługi poprzez narzędzia internetowe. Te dwa trendy powodują pojawianie się na rynku wielu nowych rozwiązań. Motywują również organizacje do tworzenia własnych, unikalnych programów i procedur.

W naszej organizacji monitorujemy rynek start-upów oferujących nowe, ciekawe rozwiązania. Chcemy je poznawać, współpracować z nimi, a nawet inwestować w nie kapitał. Sami również opracowujemy nowe narzędzia i metody działania. W tym celu tworzymy grupy kreatywne złożone z osób z różnych obszarów firmy, które nazywamy Innovation Task Force.

Czy kiedyś Project Expert in Finance zostanie zastąpiony przez maszynę – robota lub program ze sztuczną inteligencją?

Nie sądzę. Jest to pozycja, która wymaga pracy w zespole i kreatywnego wykorzystania wiedzy specjalistycznej. Nie widzimy tu zagrożenia ze strony automatyzacji. Natomiast zjawiska takie jak inteligentna automatyzacja procesów (intelligent process automation, IPA) coraz częściej wchodzą w zakres projektów w branży finansowej, tworząc w nich nowe możliwości.

Jakie metody w obszarze zarządzanie projektami w finansach wprowadzane są w Państwa organizacji?

W naszej organizacji używamy autorskiego Cyklu Życia Projektu (Project Life Cycyle), który opiera się na najlepszych praktykach dostępnych na rynku oraz uwzględnia cechy charakterystyczne dla naszej organizacji i wymagania regulacyjne wobec branży finansowej. W ostatnich latach w realizacji projektów wdrażamy również podejście zwinne (agile), które oparte jest na metodyce DAD (Disciplined Agile Delivery).

Jak wyglądają zespoły?

Zespoły projektowe są powoływane na potrzeby danego projektu. Składają się z przedstawicieli różnych departamentów związanych merytorycznie z danym projektem oraz przedstawicieli PMO (project management office, departamentu zarządzania projektami) koordynujących to przedsięwzięcie. Współpraca w zespole projektowym jest bardzo ścisła, szczególnie przy zastosowaniu zwinnego zarządzania projektami. Członkowie takiego zespołu muszą posiadać różnorodny zestaw umiejętności łączący wiedzę merytoryczną z zakresu projektu oraz umiejętności w dziedzinie zarządzania projektami.

Jak oceniane są projekty?

Oprócz standardowych twardych mierników, jak czas czy budżet, projekty są oceniane na podstawie satysfakcji interesariuszy. Po zakończeniu projektu jego interesariusze, a przede wszystkim sponsor, są ankietowani w ustandaryzowany sposób, odpowiadając na pytania na temat samego projektu, jego przebiegu, a także wartości biznesowej dostarczonej przez ten projekt. Proces oceny jest wspólny dla całej organizacji i prowadzony przez niezależny od danego departamentu zespół.

Project expert in finance jest ekspertem z pogranicza dziedzin finansów, projektów i nowoczesnej technologii.

Małgorzata Figaszewska, Manager, Global Finance Operation, Franklin Templeton Investments