Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
ACCA
Nowy rok, nowe postanowienia a może też - nowe kwalifikacje? Zobaczcie, dlaczego warto zostać członkiem ACCA i jak wygląda lista egzaminów po zmianach.

ACCA to jedna z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych organizacji, która zrzesza profesjonalistów zajmujących się finansami, rachunkowością i zarządzaniem. Jej założycielem był w 1904 r. Arthur Priddle, któremu przyświecała idea, by każdy, kto jest dość ambitny i zdolny, by zdać egzaminy, mógł zdobyć kwalifikację zawodową i wstąpić w szeregi stowarzyszenia. Po ponad 110 latach działalności organizacja zbudowała społeczność ponad 200 tys. członków i ponad 600 tys. studentów. Także w Polsce kwalifikacja ACCA cieszy się coraz większą popularnością wśród osób, które chcą wykazać się swoimi kompetencjami i wiedzą oraz uzyskać certyfikat rozpoznawany w ponad 100 krajach na świecie. Zdobycie kwalifikacji ACCA powoli staje się nie tylko przywilejem, ale wręcz wymogiem w międzynarodowym świecie biznesu. Kwalifikacja bowiem, poza potwierdzeniem kompetencji biznesowych, jest wyznacznikiem ambicji i chęci samodoskonalenia, a także otwarciem drogi do oczekiwanego awansu, wyższych zarobków czy globalnej kariery.

Dzięki kwalifikacji ACCA nawet osoby spoza branży mogą uzyskać praktyczne kompetencje i wiedzę potrzebną do pracy w środowisku biznesowym. Na certyfikację powinni zwrócić uwagę jednak przede wszystkim profesjonaliści, którzy planują rozwój w kierunku rachunkowości managerskiej i finansowej czy analizy biznesowej, a także m.in. audytu i podatków. Szczególnie pożądana jest ona na stanowiskach najwyższego szczebla, np. u dyrektorów finansowych. Kwalifikację ACCA można zacząć zdobywać na kilka różnych sposobów – w ramach studiów (zarówno licencjackich czy magisterskich, jak i podyplomowych) albo ucząc się samodzielnie lub w ramach kursów oferowanych przez firmy szkoleniowe. Szczególne warte uwagi są studia z akredytacją ACCA na wiodących uniwersytetach w Polsce, które poza zdobyciem dyplomu prestiżowej uczelni oferują zaliczenie nawet do 9 egzaminów ACCA.

Egzaminy i zmiany

Dynamicznemu rozwojowi organizacji ACCA towarzyszy ciągła chęć ulepszania oferty dla członków i studentów pod względem merytorycznym, by odpowiadała ona potrzebom rynku i stanowiła odpowiedź na zmieniające się gwałtownie realia ekonomiczne i gospodarcze w świecie.

– Organizacja ACCA poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii tworzy nowe kanały komunikacji z członkami i studentami oraz modyfikuje zarówno formę, jak i treść egzaminów, by odzwierciedlały aktualną rzeczywistość biznesową i jej potrzeby kompetencyjne – mówi Marta Rejman FCCA, Dyrektor Zarządzająca Centrum Usług Wspólnych Re:Sources w Publicis Groupe, Członek Rady Globalnej ACCA.

ACCA od września 2018 r. wprowadziła kilka istotnych zmian. Dużym udogodnieniem jest to, że coraz więcej egzaminów można zdawać komputerowo (aktualnie są to wszystkie egzaminy z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills), co pozwala egzaminowanym na zdawanie egzaminów w przyjaznym i znanym im środowisku aplikacji biurowych. Co więcej, dotychczasowy poziom Fundamentals zastąpiono poziomami: Applied Knowledge i Applied Skills, które stanowią wprowadzenie do technik rachunkowości finansowej oraz zarządczej i pokrywają wszystkie kluczowe techniczne aspekty pracy, których znajomości oczekuje się od finansistów. Poziom Professional zastąpiony został natomiast przez Strategic Professional, który jest rozwinięciem tematyki poprzednich egzaminów o zaawansowane zagadnienia związane z m.in. zarządzaniem ryzykiem, raportowaniem, audytem czy relacjami z interesariuszami, które są kluczowe pod kątem pełnienia ról zarządczych w organizacji. Co ważne, zagadnienia poruszane na nowych egzaminach wiernie odzwierciedlają praktyczne oraz biznesowe aspekty pracy poprzez złożone studia przypadków.

Perspektywy rozwoju

Zdobycie kwalifikacji ACCA oraz spełnienie pozostałych warunków (czyli potwierdzenie co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w finansach oraz zaliczenie modułu szkoleniowego
o etyce) umożliwia wstęp do elitarnego grona członków jednej z najlepszych organizacji branżowych na świecie. Od członków ACCA wymaga się, by podnosili swoje kwalifikacje poprzez realizację programu CPD (Continuous Professional Development). Członkostwo w ACCA daje możliwość odbycia licznych szkoleń dotyczących zarówno technicznej wiedzy finansowej i rachunkowej, jak i umiejętności miękkich czy zastosowania technologii w branży finansowej.

– Szkolenia są regularnie aktualizowane, a ich oferta rozszerzana w oparciu nie tylko o obecne wymagania rynku, lecz także w odpowiedzi na potencjalne kierunki rozwoju nowoczesnego świata – mówi Marta Rejman FCCA. – ACCA, mając w swoich kręgach wysokiej klasy ekspertów, korzysta z ich wiedzy w tworzeniu swojej strategii rozwoju.

Członkowie ACCA mają także dostęp do różnego rodzaju analiz, np. dotyczących ewolucji funkcji finansowych (z uwzględnieniem roli Centrów Usług Wspólnych), czy regularnych raportów na temat sytuacji ekonomicznej świata.

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

Ekspert: Marta Rejman
Członek Rady Globalnej ACCA Publicis Groupe

Marta jest Dyrektorem Zarządzającym Centrum Usług Wspólnych w Publicis Groupe. Jest odpowiedzialna za usługi finansowe i prawne oraz HR i IT na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, Państw Bałtyckich i Skandynawii. Poprzednio Marta przez sześć lat była Dyrektorem Europejskiego Centrum Finansowego, gdzie odpowiadała za budowanie Usług Wspólnych dla JLL w regionie EMEA. Wcześniej pełniła funkcje CFO i Zastępcy Dyrektora ds. Finansów i Administracji w ING Lease w Polsce i Niemczech. Przez sześć lat zasiadała w radzie IFAC i była członkiem Komitetów: Audytu oraz Finansów i Planowania. Marta ukończyła Szkołę Główną Handlową i zdobyła MBA na Uniwersytecie w Calgary. Jest członkiem ACCA od 2002. Była członkiem pierwszej Rady Członków ACCA w Polsce w 2006, jak również brała udział w Międzynarodowym Zgromadzeniu członków ACCA, a obecnie jest członkiem Globalnej Rady Członków ACCA.

Kamila Kuberska

Asystent w dziale Audytu, EY, EY (dawniej Ernst & Young)

Wykształcenie: Finanse i rachunkowość biznesu (specjalność: Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Kiedy uzyskałam ACCA: Jestem w trakcie uzyskiwania kwalifikacji ACCA. Obecnie skończyłam studia na specjalności, która prowadzona jest w ramach programu Accelerate. Dzięki temu uzyskałam 9 zwolnień z poziomów Applied Knowledge i Applied Skills. W celu uzyskania kwalifikacji, oprócz posiadania 3 lat doświadczenia zawodowego, muszę zdać 4 egzaminy z poziomu Strategic Professional.

Czego nauczyłam się dzięki ACCA: Oprócz umiejętności twardych, czyli wiedzy, którą poszerzam, zdając kolejne egzaminy, ACCA wymaga również, aby jego członkowie posiadali określone umiejętności biznesowe i etyczne.

Dlaczego warto zdobyć certyfikat ACCA: Posiadanie tego certyfikatu jest potwierdzeniem specjalistycznej wiedzy. Według mnie jest to wyróżnienie na rynku pracy, wskazujące pracodawcy, że zatrudnia pracownika, który stawia na rozwój zawodowy i osobisty.


 

Redakcja: Kiedy uzyskała Pani kwalifikację ACCA?

Kamila Kuberska: Jestem w trakcie zdobywania kwalifikacji.

Dlaczego zdecydowała się Pani zdobyć tę kwalifikację?

Ze względu na chęć rozwoju oraz wyróżnienie, jakie daje bycie członkiem ACCA na rynku pracy. Dzięki zdawaniu poszczególnych egzaminów, zdobywam określoną wiedzę, co
pomaga z pracy, ale też poszerza moje horyzonty.

Czy wiele osób z Pani branży posiada taką kwalifikację?

Część pracowników wyższego szczebla, np. managerów, partnerów posiada tą kwalifikację.

Jak przygotowuje się Pani do egzaminów?

Zdawanie egzaminów na uczelni jest łatwiejsze, gdyż w ramach programu studiów prowadzący na zajęciach omawiają poszczególne zagadnienia. Pomimo tego nadal przedmioty te wymagały dużo pracy własnej. Starałam się stawiać na systematyczną naukę, gdyż trudno byłoby zdać te przedmioty podchodząc do nich bez gruntownego przygotowania.

Czy stres na egzaminie z ACCA można porównać z tym, jaki towarzyszy maturzystom przed maturą? Czy są to już zupełnie inne emocje?

Egzaminy zdawałam jedynie na uczelni, a nie przez ACCA. Ze względu na charakter i miejsce przeprowadzania go, znane otoczenie uczelni, stres można porównać do innych egzaminów. Poziom trudności egzaminów z przedmiotów ACCA był znacznie wyższy, dodatkowo są znacznie dłuższe (3 godz) niż przeciętne egzaminy na uczelni. Te dwa czynniki spowodowały, że do egzaminów z przedmiotów ACCA potrzebowałam więcej czasu na przygotowanie niż do innych.

Czy pamięta Pani jakie zadania na egzaminie sprawiło Pani największą trudność?

Najtrudniejsze, z mojej perspektywy, są zawsze zadania, dzięki którym można zdobyć najwięcej punktów. Długa treść i ilość danych do przetworzenia sprawia dodatkową trudność, a ze względu na ograniczenie czasowe przy rozwiązywaniu ich trzeba być bardzo zdyscyplinowanym.

Co może być pomocne w przygotowywaniu się do egzaminów?

Z mojej perspektywy jest to systematyczne uczenie się. Ilość materiału jest tak duża na egzamin, że bez tego trudno było zdać egzamin z przedmiotów ACCA.

Jak posiadanie ACCA przydaje się w Pani pracy?

Studiując na specjalności z ACCA również rozpoczęłam pracę jako praktykant w dziale audytu. Według mnie było to idealne połączenie, gdyż zdobytą wiedzę dzięki przedmiotom ACCA wykorzystywałam w pracy, a doświadczenie w pracy pomagało mi lepiej zrozumieć relacje biznesowe, a co za tym idzie zdawać egzaminy.

Jakie perspektywy zawodowe otwierają się po uzyskaniu ACCA?

Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych kwalifikacji na stanowiskach kierowniczych w obszarze finansów. Mam nadzieję, że zdobycie certyfikacji pomoże mi takie stanowisko zdobyć i pozyskam umiejętności wymagane na tym szczeblu.

Dlaczego warto zdobyć taką kwalifikację?

Rozwój osobisty i wyróżnienie się na rynku pracy były kluczowymi zaletami tej kwalifikacji.

Czy planuje Pan/i zdobyć jeszcze jakieś kwalifikacje?

Pragnę również zdobyć tytuł biegłego rewidenta, uprawniający do podpisywania sprawozdań z badania sprawozdania finansowego.

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

PEŁNA LISTA EGZAMINÓW ACCA OD WRZEŚNIA 2018 R.:

APPLIED KNOWLEDGE
Accountant in Business (AB)
Management Accounting (MA)
Financial Accounting (FA)

APPLIED SKILLS
Corporate and Business Law (LW)*
Performance Management (PM)
Taxation (TX)*
Financial Reporting (FR)
Audit and Assurance (AA)
Financial Management (FM)

STRATEGIC PROFESSIONAL
Essentials (obowiązkowe):
Strategic Business Leader (SBL)*
Strategic Business Reporting (SBR)


Options (dwa do wyboru):
Advanced Financial Management (AFM)
Advanced Performance Management (APM)
Advanced Taxation (ATX)*
Advanced Audit and Assurance (AAA)*

* dostępne również w wariantach lokalnych/regionalnych

Kwalifikacja ACCA jest wskazana dla każdego, kto chce związać swoją karierę zawodową z finansami i jednocześnie chce być gotowy na nadchodzące zmiany.

MARTA REJMAN FCCA
Dyrektor Zarządzająca Centrum Usług Wspólnych Re:Sources w Publicis Groupe, Członek Rady Globalnej ACCA