Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E
EFCB 3E to kwalifikacja ceniona w europejskim sektorze usług finansowych. Polecamy tekst, w którym możecie poznać wszystkie szczegóły dotyczące uzyskania tego certyfikatu.

Posiadanie certyfikatów, uznawanych nie tylko w Polsce, lecz także w całej Unii Europejskiej, pozwala uatrakcyjnić pozycję zawodową kandydata i jest dobrym punktem w CV. Kwalifikacją cenioną w europejskim sektorze usług finansowych – szczególnie w bankowości – jest EFCB 3E – inicjatywa organizacji zrzeszającej bankowe instytuty szkoleniowe w Europie – European Banking & Financial Services Training Association (EBTN), wzorowana na tzw. standardzie jakościowym Triple E Standard. 

Perspektywy rozwoju

Rekruterzy z zagranicznych oddziałów banków czy innych instytucji finansowych zwykle nie są w stanie ocenić wiedzy kandydatów wyłącznie na podstawie podanych przez nich informacji o ukończonych studiach. Posiadanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E może skutecznie wyróżnić dokumenty aplikacyjne oraz otworzyć drzwi do kariery w innych krajach europejskich. Mimo iż egzamin przeprowadza się w języku polskim, to certyfikat ECB EFCB 3E jest przesyłany z Brukseli w języku angielskim.

– Certyfikat z jednej strony dokumentuje zdobyte kwalifikacje bankowe, a z drugiej pomaga wyróżnić się podczas kolejnych etapów rekrutacji w instytucjach finansowych – mówi Wojciech Golicz, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich.

Kwalifikacja ECB EFCB 3E jest skierowana w szczególności do studentów i absolwentów, którzy jeszcze nie podjęli pracy w sektorze finansowym, ale mogą ją również zdobyć osoby, które posiadają już doświadczenie w pracy w bankowości. Certyfikat jest nie tylko potwierdzeniem wiedzy i umiejętności niezbędnych dla zawodu bankowca, lecz także daje możliwość dalszego rozwoju.

– Posiadacz tego certyfikatu może następnie, po odbyciu 2-letniego stażu pracy i potwierdzeniu przez pracodawcę wymaganych umiejętności i postaw, uzyskać stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego – dodaje Wojciech Golicz.

Podstawowe informacje dotyczące egzaminu

Przygotowanie do egzaminu ECB EFCB 3E szacuje się na ok. 150 godzin nauki. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności jest mocno skoncentrowany na tym, co jest istotą współczesnego biznesu bankowego. Nacisk położono na moduł nazwany „Klienci, produkty i usługi banku”. Egzamin ECB EFCB 3E jest przeprowadzany na terenie całego kraju przed Komisją Egzaminacyjną ZBP – zarówno w siedzibach banków, jak i na uczelniach wyższych.

Egzamin składa się z 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru z czterema wariantami odpowiedzi i trwa 90 minut. Próg zdawalności to 60% poprawnych odpowiedzi z całości testu i minimum 50% na poziomie każdego z trzech modułów. Terminy egzaminów są opublikowane na stronie internetowej ZBP

Stały rozwój zawodowy i rejestr certyfikowanych

Jednym z wymogów jakościowych Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E jest program Stałego Rozwoju Zawodowego posiadacza certyfikacji ECB EFCB 3E. Aby utrzymać zdobyty wcześniej ECB EFCB 3E i posiadać certyfikat aktywny w rejestrze, osoba certyfikowana musi wykazać się określonymi aktywnościami rozwojowymi z zakresu bankowości, ekonomii i rynków finansowych. Wymóg ten nie jest bardzo surowy, gdyż jest to min. 10 godzin rocznie poświęconych działaniom rozwojowym, takim jak kursy, szkolenia czy konferencje, z czego połowę może stanowić samokształcenie.

W Polsce szkołą akredytowaną przez EBTN i prowadzącą rejestr osób certyfikowanych jest Warszawski Instytut Bankowości.

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

Ekspert: Wojciech Golicz
Doradca Zarządu Związek Banków Polskich

Współpracuje z bankami, uczelniami wyższymi i instytucjami szkoleniowymi na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr finansowych oraz określania wymaganych kompetencji dla poszczególnych obszarów biznesowych. Członek Komisji Egzaminacyjnych w Systemie Standardów ZBP. Bierze udział w pracach Sektorowej Rady Kompetencji ds. Sektora Finansowego. Wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzanie Relacjami Klient-Bank w zmiennym świecie finansów, organizowanych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (edycja 2015/16). Miłośnik wysp hiszpańskich, stosunków międzynarodowych i meteorologii.

Krystyna Foszczyńska

Doradca Klienta PKO BP SA

Wykształcenie: Geodezja i Kartografia (studia inżynierskie, Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie), Bankowość (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Europejski Certyfikat Bankowca.

Kiedy uzyskałam EFCB 3E: 16 czerwca 2018 r.

Czego nauczyłam się dzięki EFCB 3E: Znacznie poszerzyłam zakres swojej wiedzy na temat klientów i produktów bankowych, przyswoiłam wiele informacji o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wszelkich rodzajach ryzyk oraz compliance.

Dlaczego warto zdobyć certyfikat EFCB 3E: By stać się profesjonalistą, potwierdzić swoją wiedzę i zwiększyć swoje szanse na awans w pracy.


 

Redakcja: Kiedy uzyskała Pani kwalifikację EFCB 3E? Czy pamięta Pani dokładnie przebieg tego egzaminu?

Egzamin zdałam 16 czerwca 2018 r. – całkiem niedawno, był to test jednokrotnego wyboru. Pula 60-ciu pytań była podzielona na trzy moduły. Egzamin trwał 90 minut i był to czas wystarczający, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania. W egzaminie uczestniczyło około 30-tu osób. Dużym plusem było szybkie sprawdzenie prac i już po pół godziny znaliśmy wyniki.

Dlaczego zdecydowała się Pani zdobyć tę kwalifikację?

W bankowości pracuję dopiero rok. Mój pracodawca – PKO BP SA zapewnił mi, tak jak i innym rozpoczynającym pracę, rozległy pakiet szkoleń wstępnych, które pozwoliły mi poznać podstawy bankowości. We wrześniu ubiegłego roku znalazłam ofertę studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, realizowanych przy Katedrze Bankowości tj. Bankowość: Europejski Certyfikat Bankowca. Program studiów obejmował najistotniejsze zagadnienia, których poznanie realnie przydaje się w mojej pracy. Studia trwały rok i były świetną odskocznią od codzienności – co tydzień spotykaliśmy się ze specjalistami w swojej dziedzinie, którzy w przystępny sposób rozmawiali z nami na temat omawianego przez nich zagadnienia. Poniedziałki w pracy zaczynałam od opowiedzenia koleżankom ciekawostek, o których dowiedziałam się w sobotę. Egzamin EFCB 3E był naturalnym zwieńczeniem tych studiów, jak również okazją, aby sprawdzić swoją wiedzę.

Czy wiele osób z Pani branży posiada taką kwalifikację?

Wydaje mi się, że nie – egzamin jest rozległy i dość trudny.

Jak przygotowywała się Pani do egzaminów?

Przede wszystkim uczestnicząc w zajęciach studiów podyplomowych, o których już wspomniałam, sięgając po teksty ustaw, korzystając z Podręcznika „Bankowość dla praktyków”, który dostępny jest do pobrania na stronie ZBP. Od tego roku udostępnione są wszystkie pytania, które mogą pojawić się na egzaminie (niestety, bez odpowiedzi). Ostatni etap nauki przed egzaminem to znajdowanie odpowiedzi na nie.

Czy stres na egzaminie z EFCB 3E można porównać z tym, jaki towarzyszy maturzystom przed maturą? Czy są to już zupełnie inne emocje?

Oj, maturę to zdawałam wiele lat temu – ale to zupełnie dwie inne sprawy – matura jako egzamin dojrzałości to niemal wymóg dzisiejszych czasów, zresztą do matury podchodzą niemal wszyscy absolwenci szkół średnich – czyli większość społeczeństwa, i jej zdanie nie jest brane pod uwagę przez pracodawców jako szczególne osiągnięcie. Maturę trzeba zdać, żeby dostać się na studia. Jeśli chodzi o Certyfikat, jest on skutecznym wyróżnieniem przez to, że niewielka ilość osób go posiada, a podchodząc do egzaminu można tylko zyskać, bo nawet jeśli za pierwszym razem się nie uda, to bez dodatkowych opłat można przystąpić do niego po raz drugi.

Czy pamięta Pani jakie zadanie na egzaminie sprawiło Pani największą trudność?

Pamiętam, że najtrudniejszy był dla mnie moduł trzeci, czyli Ryzyko i Compliance.

Co może być pomocne w przygotowywaniu się do egzaminu?

Myślę, że skorzystanie z oferty edukacyjnej przygotowującej do egzaminu, ale też czytanie ustaw, rekomendacji, Podręcznika.

Jak posiadanie EFCB 3E przydaje się w Pani pracy?

Profesjonalnie obsługuję klientów i nie tak łatwo mnie zagiąć, jeśli chodzi o wiedzę. Zdany egzamin EFCB 3E też może być przesłanką do awansu.

Jakie perspektywy zawodowe otwierają się po uzyskaniu EFCB 3E?

Tak jak wspomniałam pracuję w finansach dopiero rok, za kolejny rok mam zamiar ubiegać się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego, potwierdzonego Certyfikatem ZBP. Moim celem na kolejne kilka lat jest dalsze podnoszenie kwalifikacji oraz aplikowanie na stanowiska niezwiązane już bezpośrednio z obsługą klienta. Posiadanie Certyfikatu, mam nadzieję, że mi to ułatwi.

Dlaczego warto zdobyć taką kwalifikację?

Powtarzając za słynną youtuberką „by być lepszą wersją samego siebie”, ale też by znaleźć satysfakcjonującą pracę.

Czy planuje Pan/i zdobyć jeszcze jakieś kwalifikacje?

Tak, z całą pewnością. Jakie? Czas pokaże.

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

Zakres tematyczny egzaminu ECB EFCB 3E jest zgodny z wymogami Standardu Kwalifikacyjnego Dyplomowanego Pracownika Bankowego po egzaminie ECB EFCB 3E, przyjętego przez Zarząd ZBP. Wagi proc. określają znaczenie, które powinno być przypisane poszczególnym tematom w czasie przygotowywania się do egzaminu ECB EFCB 3E. 

MODUŁ 1
SYSTEM MONETARNY I FINANSOWY UE 
– 13%

 • Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej – 4%
 • Polityka monetarna w UE – 4%
 • System finansowy w UE i Unia Bankowa – 5%

MODUŁ 2
KLIENCI, PRODUKTY I USŁUGI BANKU
 – 60%

 • Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów – 6%
 • Produkty i usługi – 8%
 • Klienci detaliczni – 12%
 • Klienci zamożni – 6%
 • Klienci MSP– 12%
 • Klienci korporacyjni – 10%
 • Etyka – 6%

MODUŁ 3
RYZYKO I COMPLIANCE 
– 27%

 • Ryzyko kredytowe – 8%
 • Ryzyko płynności – 5%
 • Ryzyko rynkowe – 2%
 • Ryzyko operacyjne – 4%
 • Inne ryzyka – 1%
 • Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli – 6%
 • Analiza rentowności – 1%

Od 2018 ujawniono dla przygotowujących się do egzaminu bazę pytań (bez odpowiedzi). Znajduje się tam również planowany terminarz egzaminów). Dla osób przygotowujących się Związek Banków Polskich rekomenduje nieodpłatny podręcznik w wersji online do pobrania na stronie: www.zbp.pl/podrecznikecb

Europejski Certyfikat Bankowca, wydawany w języku angielskim, może uzyskać każda osoba zainteresowana ścieżką rozwoju w sektorze finansowym. Także eksternistycznie – bez konieczności ukończenia szkolenia.

WOJCIECH GOLICZ
Doradca Zarządu ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr Bankowych, Związek Banków Polskich

Zobacz również