Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
ACCA
ACCA to jedna z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych organizacji, która zrzesza profesjonalistów zajmujących się finansami, rachunkowością i zarządzaniem. Zobaczcie, dlaczego warto ją zdobyć.

ACCA to jedna z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych organizacji, która zrzesza profesjonalistów zajmujących się finansami, rachunkowością i zarządzaniem. Jej założycielem był w 1904 r. Arthur Priddle, któremu przyświecała idea, by każdy, kto jest dość ambitny i zdolny, by zdać egzaminy, mógł zdobyć kwalifikację zawodową i wstąpić w szeregi stowarzyszenia. Po ponad 110 latach działalności organizacja zbudowała społeczność ponad 200 tys. członków i ponad 500 tys. studentów. Także w Polsce kwalifikacja ACCA cieszy się coraz większą popularnością wśród osób, które chcą wykazać się swoimi kompetencjami i wiedzą oraz uzyskać certyfikat obecny w prawie 180 krajach na świecie. Zdobycie kwalifikacji ACCA powoli staje się nie tylko przywilejem, lecz wręcz wymogiem w międzynarodowym świecie biznesu. Kwalifikacja bowiem, poza potwierdzeniem kompetencji biznesowych, jest wyznacznikiem ambicji i chęci samodoskonalenia, a także otwarciem drogi do oczekiwanego awansu, wyższych zarobków czy globalnej kariery.

Zdobycie kwalifikacji ACCA nie jest zastrzeżone wyłącznie dla finansistów. Dzięki niej nawet osoby spoza branży mogą uzyskać praktyczne kompetencje i wiedzę potrzebną do pracy w środowisku biznesowym. Na certyfikację powinni zwrócić uwagę jednak przede wszystkim profesjonaliści, którzy planują rozwój w kierunku rachunkowości managerskiej i finansowej czy analizy biznesowej, a także m.in. audytu i podatków. Kwalifikacja szczególnie pożądana jest na stanowiskach najwyższego szczebla, np. u dyrektorów finansowych.

– Obecnie, jako osoba zarządzająca organizacjami, często biorę udział w procesach rekrutacyjnych – opowiada Agnieszka Kossakowska ACCA, Finance Manager w International Automotive Components Group Polska. – Uważam, że krótki dopisek, zamieszczony w CV: „kwalifikacja ACCA w toku, zdane poziomy Applied Knowledge i Applied Skills oraz 2 egzaminy z poziomu Strategic Professional” warty jest dziś więcej niż 15 stron opisanego doświadczenia i powoduje, że aplikacja kandydata przechodzi do kolejnego etapu rekrutacji. Informacja o zaliczonych egzaminach ACCA to pewność, że kandydat posiada zarówno wiedzę, jak i umiejętności.

Kwalifikację ACCA można zdobywać na kilka różnych sposobów – w ramach studiów (zarówno licencjackich czy magisterskich, jak i podyplomowych), ucząc się samodzielnie lub w ramach kursów oferowanych przez akredytowane firmy szkoleniowe (EY Academy of Business i BPP Professional Education). Szczególnie warte uwagi są studia 2 w 1 z akredytacją ACCA na wiodących uniwersytetach, które poza zdobyciem dyplomu prestiżowej uczelni oferują ceniony wśród pracodawców Advanced Diploma in Accounting and Business.

Chociaż celem studentów ACCA powinno być zdanie wszystkich egzaminów i zostanie członkiem ACCA, to już na poszczególnych etapach uzyskuje się dyplomy, które mają określoną wartość na rynku, ponieważ poświadczają konkretną wiedzę z obszaru finansów – ACCA Diploma in Accounting and Business po zaliczeniu 3 pierwszych egzaminów i ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business po zaliczeniu kolejnych 6 egzaminów.

Egzaminy

Dynamicznemu rozwojowi organizacji ACCA towarzyszy ciągła chęć ulepszania oferty dla członków i studentów pod względem merytorycznym, by odpowiadała potrzebom rynku i stanowiła odpowiedź na zmieniające się gwałtownie realia ekonomiczne i gospodarcze w świecie. Sylabus jest często aktualizowany przy udziale pracodawców, którzy na bieżąco weryfikują umiejętności potrzebne na rynku pracy.

– Zakres materiału, jaki należy przyswoić, aby zostać członkiem organizacji, jest bardzo szeroki – mówi Agnieszka Kossakowska. – Pracując na stanowisku np. kierownika działu controllingu, wiedza i doświadczenie ograniczone są właśnie do zagadnień z tego obszaru. Pracodawcy to wiedzą. Wiążąc się z ACCA, poszerzamy swoją wiedzę z innych niż już poznanych obszarów odpowiedzialności – dodaje.

Egzaminy odzwierciedlają złożoność procesów i zagadnień w pracy współczesnego specjalisty ds. finansów i podzielone są na trzy poziomy: Applied Knowledge, Applied Skills i Strategic Professional. 

Wszystkie wymagają doskonałej znajomości języka angielskiego – zarówno na etapie przygotowania, jak i w samym procesie egzaminacyjnym. Pierwsze dwa poziomy, Applied Knowledge i Applied Skills, stanowią wprowadzenie do technik rachunkowości finansowej oraz zarządczej i pokrywają wszystkie kluczowe techniczne aspekty pracy, których znajomości oczekuje się od finansistów.

Poziom Strategic Professional stanowi rozwinięcie tematyki poprzednich egzaminów o zaawansowane zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem ryzykiem, raportowaniem, audytem czy relacjami z interesariuszami, które są kluczowe pod kątem pełnienia ról zarządczych w organizacji. Co ważne, wszystkie te zagadnienia wiernie odzwierciedlają praktyczne oraz biznesowe aspekty pracy poprzez złożone studia przypadków.

Od września 2020 r. wszystkie egzaminy będzie można zdawać komputerowo (aktualnie są to wszystkie egzaminy z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills), co pozwoli egzaminowanym na zdawanie egzaminów w przyjaznym i znanym im środowisku aplikacji biurowych. Egzaminy odbywają się w ramach czterech sesji w ciągu roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

– Samo skończenie kursów i zdobycie wiedzy teoretycznej jeszcze nie oznacza, że potrafimy w praktyce tę wiedzę prawidłowo zastosować. Legitymując się zdanym egzaminem potwierdzamy, że nie tylko „wiemy”, lecz także „potrafimy” – mówi Agnieszka Kossakowska. – W Polsce widzę jeszcze jedną korzyść z zaliczenia egzaminów ACCA – jest to dowód, że osoba zna język angielski branżowy, a nie tylko powszechnie używany. To wielka różnica.

Perspektywy rozwoju

Zdobycie kwalifikacji ACCA oraz spełnienie pozostałych warunków (czyli potwierdzenie co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w finansach oraz zaliczenie modułu szkoleniowego o etyce) umożliwia wstęp do elitarnego grona członków jednej z najlepszych organizacji branżowych na świecie. Od członków ACCA wymaga się, by podnosili swoje kwalifikacje poprzez realizację programu CPD (Continuous Professional Development).

Członkostwo w ACCA daje możliwość odbycia licznych szkoleń dotyczących zarówno technicznej wiedzy finansowej i rachunkowej, jak i umiejętności miękkich czy zastosowania technologii w branży finansowej. Uprawnia także do udziału w wielu spotkaniach organizowanych przez ACCA i partnerów, podczas których – poza pogłębianiem swojej wiedzy – uczestnicy mogą nawiązywać relacje z innymi członkami.

– Studia i członkostwo w ACCA pozwalają na wymianę informacji ze „śmietanką” finansową Polski. ACCA Family Meetings, Summer Party, konferencje branżowe – wszystko to stanowi okazję do pozostawania na bieżąco z najnowszymi trendami w świecie finansów oraz do poznania doświadczonych członków ACCA, od których można nauczyć się bardzo wiele – zaznacza Agnieszka Kossakowska.

Członkowie ACCA mają także dostęp do różnego rodzaju badań i analiz, np. dotyczących ewolucji funkcji finansowych (z uwzględnieniem roli Centrów Usług Wspólnych), czy regularnych raportów na temat sytuacji ekonomicznej świata.

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

Ekspert: Agnieszka Kossakowska
Członek Rady Członków ACCA

Finance Manager w International Automotive Components Group Polska. 

Mateusz Tuszowski

RTR Operations Manager

Redakcja: Dlaczego zdecydował się Pan zdobyć kwalifikację ACCA?

Mateusz Tuszowski: Kwalifikacja ACCA jest rozpoznawalną na całym świecie zawodową kwalifikacją z obszaru rachunkowości umożliwiającą rozwój kariery zawodowej w każdym obszarze branży (sektorze prywatnym, SSC\BPO). Otwiera nowe perspektywy i możliwości oraz umożliwia szybszy rozwój kariery zawodowej.

Czy wiele osób z Pana branży posiada taką kwalifikację? Czy to już standard na rynku?

Kwalifikacja ACCA staje się coraz bardziej rozpoznawalna na rynku i zainteresowanie jej ukończeniem zwiększa się z roku na rok, również w moim zespole. Znam kilka osób pracujących w tej samej branży, którym kwalifikacja ACCA pomogła szybciej osiągnąć managerskie pozycje.

Kwalifikacja ACCA składa się z kilku modułów i egzaminów. Do którego z nich już się Pan przygotowuje? Które z nich chciałby Pan zdać? Z czego wynika ten wybór?

Obecnie zdałem wszystkie egzaminy poziomu Applied Skills, które pozwoliły mi uzyskać kwalifikację Advanced Diploma MA. Niedawno zdałem egzamin Strategic Business Reporting i obecnie przygotowuję się do egzaminu Advanced Audit & Assurance. Po zdaniu tego egzaminu do uzyskania kwalifikacji pozostają mi egzaminy Advanced Financial Management and Strategic Business Leader. W ubiegłym roku ACCA podjęło decyzję o zmianie formuły egzaminów związanych z pozycją lidera w organizacji, konsolidując 2 egzaminy w jedną formułę Strategic Business Leader. Z racji tej zmiany postanowiłem najpierw zdać egzaminy Business Reporting oraz Advanced Audit. Ta zmiana zmniejszyła ilość egzaminów które należy ukończyć aby uzyskać kwalifikacje, bez utraty wartości jaką daje sama kwalifikacja.

Jak wygląda przygotowanie do egzaminu?

Na pewno warto korzystać z kursów, prowadzonych przez certyfikowane firmy akredytowane przez ACCA. Szkolenia nie są niezbędne, aby zdać egzamin ACCA, ale znacznie ułatwiają przygotowanie do egzaminu, ponieważ nie tylko przekazują wiedzę teoretyczną, lecz także pozwalają poznać techniki egzaminacyjne, niezbędne do ukończenia egzaminu w obowiązującym czasie.

Metoda samodzielnej nauki z materiałów ACCA, dostarczanych przez certyfikowanych dostawców, jest szczególnie polecana osobom, które dysponują ograniczonym budżetem szkoleniowym. Ja w początkowej fazie korzystałem ze szkoleń przygotowujących do egzaminów, jednak później uczyłem się sam, z materiałów.

Jak bardzo jest angażujące jest przygotowanie do egzaminu ACCA?

Do egzaminów ACCA przygotowuję się zgodnie z modelem, który zaleca sama organizacja. Czas 3 m-cy jest wystarczający, by przy odpowiedniej determinacji być gotowym podejść do pisania egzaminu. Bardzo ważnym czynnikiem jest samodyscyplina i dążenie do uzyskania kwalifikacji.

Co może być pomocne w przygotowywaniu się do egzaminu?

Konieczny jest plan przygotowań, wyznaczenie czasu na przygotowanie teoretyczne oraz ćwiczenie zadań. Zapoznanie się z materiałem Study Text nie jest wystarczające, by podejść do egzaminu. Zadania zawarte w Workbook, nie tylko pomagają prawidłowo się przygotować, lecz także są rozwojowe, ponieważ bazują na prawdziwych biznesowych scenariuszach. Dodatkowo warto znaleźć osobę, która również przygotowuje się, bądź zdała kilka egzaminów. Wymiana doświadczeń i wspólna rozmowa bardzo pomagają w nauce. Zapoznać się z innymi studentami lub członkami ACCA można podczas spotkań przygotowywanych przez samą organizacje.

Jaki jest związek tego, czym Pan zajmuje się w swojej pracy z tym, co wchodzi z zakres wiedzy wymaganej do osiągnięcia kwalifikacji ACCA?

Kwalifikacja ACCA bazuje na przykładach tego, czego można spodziewać się w biznesie. Bardzo wiele przykładów, które pojawiły się w szkoleniu, napotkałem również w swojej pracy zawodowej. Ważne jest, że kwalifikacja ACCA w egzaminach podąża za najnowszymi modelami i regulacjami, co pozwala być zawsze na bieżąco z tym, co dzieje się w szeroko rozumianej branży finansowej.

Jakie perspektywy zawodowe mogą otworzyć się przed Panem po uzyskaniu ACCA?

ACCA jest globalnie rozpoznawalnym certyfikatem, który umożliwia uzyskanie pracy zawodowej w wielu krajach na świecie. Jest to międzynarodowa organizacja, która jest szanowana w świecie finansów i poszukiwana przez wielu pracodawców.

Czy planuje Pan zdobyć jeszcze jakieś kwalifikacje?

Rozważam uzyskanie kwalifikacji biegłego rewidenta w Polsce, przy uzyskaniu której certyfikacja ACCA pozwala na skróconą ścieżkę. 

Dziękuję za rozmowę. 

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

PEŁNA LISTA EGZAMINÓW ACCA:

APPLIED KNOWLEDGE
• Accountant in Business (AB)
• Management Accounting (MA)
• Financial Accounting (FA)


APPLIED SKILLS
• Corporate and Business Law (LW)*
• Performance Management (PM)
• Taxation (TX)*
• Financial Reporting (FR)
• Audit and Assurance (AA)
• Financial Management (FM)


STRATEGIC PROFESSIONAL
Essentials (obowiązkowe):
• Strategic Business Leader (SBL)*
• Strategic Business Reporting (SBR)
Options (dwa do wyboru):
• Advanced Financial Management (AFM)
• Advanced Performance Management (APM)
• Advanced Taxation (ATX)*
• Advanced Audit and Assurance (AAA)*


* dostępne również w wariantach lokalnych
lub regionalnych

 

O kwalifikacji ACCA powinny pomyśleć osoby, których pasją są finanse i chcą wspiąć się w tej dziedzinie na poziom mistrzowski. Mamy wtedy pewność, że taka praca będzie odpowiednio wynagradzana.

Agnieszka Kossakowska ACCA, Członek Rady Członków ACCA, Finance Manager w International Automotive Components Group Polska