Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
AML / Financial Crime Compliance
Pranie brudnych pieniędzy należy dziś do jednych z najczęściej spotykanych form przestępczości finansowej na świecie. Zobaczcie, jak rozpocząć karierę w dziale, który przeciwdziała tego typu procederom.

Chociaż przeciwdziałanie praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering, AML), czy też szerzej – przeciwdziałanie przestępczości finansowej (Financial Crime Compliance, FCC), nie jest nowym zjawiskiem w świecie finansów, to rosnąca świadomość władz, instytucji finansowych a także społeczeństwa powoduje, że w ciągu ostatniej dekady dynamicznie zaczęły rozwijać się procesy i jednostki, które zajmują się tą tematyką. Pranie brudnych pieniędzy należy dziś do jednych z najczęściej spotykanych form przestępczości finansowej na świecie wraz z finansowaniem terroryzmu, korupcją, łapówkarstwem, handlem ludźmi czy zwierzętami chronionych gatunków.

– Szacuje się, że wartość środków pochodzących z przestępstw finansowych jest równa 5% światowego PKB – mówi Anna Urbańska, Head of Conduct and Financial Crime Compliance Unit w Standard Chartered Polska. – Biorąc pod uwagę globalną skalę tego zjawiska, każda instytucja działająca w świecie finansów ma do odegrania ważną rolę w jego przeciwdziałaniu, a może to zrobić poprzez inwestycje w technologie oraz ludzi pracujących w tej branży.

W instytucjach finansowych powstają dedykowane zespoły specjalistów, którzy uniemożliwiają przestępcom spożytkowanie finansowych korzyści wynikających z przestępstw. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu oraz przy wsparciu odpowiednich technologii instytucje wychwytują transakcje, które mogą nosić znamiona przestępstw, wstrzymują je i zgłaszają do organów ścigania. Mogą też blokować przestępcom dostęp do usług bankowych przez wnikliwe analizowanie działalności firm i osób.

Duży wpływ na rozwój tej branży ma automatyzacja i postęp technologiczny, które zmieniają jej specyfikę i czynią pracę w tym obszarze jeszcze bardziej interesującą.

– Przed automatyzacją analitycy poświęcali dużo więcej czasu na zbieranie danych, przeglądanie dostępnych dokumentów, zestawianie faktów niż na samo analizowanie, wnioskowanie i szacowanie realnego ryzyka. Dzięki postępowi technologicznemu pracownicy mogą skupić się na faktycznym analizowaniu działań klientów oraz podejrzanych transakcji – zauważa Anna Urbańska.

Ścieżki rozwoju

Osoby, które rozpoczną karierę w obszarze AML czy Financial Crime Compliance, mają możliwość poznania procesów bankowych, produktów, zrozumienia zasad zapewnienia zgodności (tzw. compliance) oraz kontaktu z biznesem, czyli z osobami odpowiedzialnymi za współpracę z klientami i generowanie przychodów dla banku.

Tematyka przeciwdziałania przestępczości finansowej jest obszerna, dlatego zadania pracowników tego obszaru mogą się różnić: można np. odpowiadać za analizę działalności klienta na etapie nawiązywania i rozwoju współpracy (czyli tzw. Know Your Customer, KYC), za monitoring transakcji, zapobieganie łamaniu sankcji czy za identyfikowanie osób powiązanych politycznie w celu zarządzania ryzykiem korupcji i łapówkarstwa, a to wszystko w odniesieniu do różnych grup klientów (detalicznych, korporacyjnych, instytucjonalnych), poszczególnych segmentów (np. bankowość korespondencyjna czy finansowanie handlu) czy regionów świata.

Poza specjalizacją tematyczną istnieje również możliwość rozwoju w zakresie bardziej uniwersalnych umiejętności, jak zarządzanie ludźmi czy projektami.

W Standard Chartered modelowa ścieżka kariery w ramach zespołów przeciwdziałania przestępstwom finansowym biegnie dwutorowo, w zależności od chęci rozwoju kandydata:

  • ścieżka ekspercka – od analityka, przez starszego analityka do specjalisty lub eksperta,
  • ścieżka managerska – od team leadera do managera i szefa (leadera) jednostki.

Ponadto istnieje szereg możliwości poziomych w ramach tego samego działu, np. możliwość przejścia do innego zespołu i nauczenia się innego procesu. Często zdarzają się kontynuacje kariery z obszaru Financial Crime Compliance (FCC) w zespołach zapewnienia zgodności (compliance), zarządzania różnymi typami ryzyka, a także w audycie.

Poszukiwane umiejętności

Pracę w Financial Crime Compliance (FCC) można rozpocząć właściwie na każdym etapie kariery. Wcześniejsze doświadczenia mają bezpośredni wpływ na poziom stanowiska. Od wszystkich kandydatów oczekuje się wyższego wykształcenia, natomiast kierunek studiów nie ma większego znaczenia. Niezbędną wiedzę można nabyć w pracy. Dobrym jej uzupełnieniem są certyfikaty branżowe, takie jak ICA czy ACAMS.

Kandydat do pracy w obszarze Financial Crime Compliance powinien posiadać umiejętność logicznego myślenia, a także dobrą znajomość języka angielskiego ze względu na międzynarodowy charakter pracy – w Standard Chartered w Warszawie w zespołach odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przestępczości finansowej pracują specjaliści reprezentujący 18 różnych narodowości, mówiący w 20 różnych językach.

– W pracy dobrze radzą sobie osoby z umiejętnościami organizacyjnymi, metodyczne i dociekliwe, a także takie, które z własnej inicjatywy pogłębiają wiedzę, ponieważ interesują się daną tematyką – mówi Anna Urbańska.

Nowi pracownicy, którzy dołączają do działu Financial Crime Compliance (FCC) w Standard Chartered w Polsce, pierwsze 8-10 tygodni pracy spędzają w sali szkoleniowej, uczestnicząc w bardzo przemyślanym i ustrukturyzowanym programie szkoleniowym, na który składają się zajęcia teoretyczne i praktyczne. Pracownicy mają też dostęp do szerokiego kręgu ekspertów w Polsce i globalnie, od których mogą wiele się nauczyć i poszerzać swoje kompetencje, co daje im ogromne możliwości rozwoju na rynku międzynarodowym.

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

Ekspert: Anna Urbańska
Head of Conduct & Financial Crime Compliance Unit Standard Chartered

Związana z sektorem finansowym od 20 lat, głównie z sektorem bankowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w tematyce przeciwdziałania przestępczości finansowej oraz zarządzania operacjami bankowymi. W październiku 2018 roku dołączyła do kadry kierowniczej polskiego biura banku Standard Chartered, gdzie zbudowała ponad 200-osobowy zespół ekspertów odpowiedzialnych za różnego rodzaju procesy w obszaru przeciwdziałania przestępczości finansowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Łukasz Świder

Financial Crime Analyst, Standard Chartered Global Business Services

Redakcja: Co sprawiło, że zdecydował się Pan na pracę w obszarze AML?

Łukasz Świder: Dla osoby z kierunkowym wykształceniem oraz dobrze czującej się w międzynarodowym środowisku, dość naturalnym pomysłem na rozwój kariery zawodowej była praca w obszarze AML / Compliance w globalnych instytucjach finansowych. Jest to dynamiczna praca, wiążąca się z odpowiedzialnością i udziałem w ciekawych projektach regulacyjnych.

Jaka była Pana dotychczasowa ścieżka kariery?

Podczas studiów odbyłem szereg praktyk i staży w instytucjach finansowych, takich jak Narodowy Bank Polski czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Po ukończeniu studiów swoje pierwsze zawodowe kroki stawiałem jako Analityk AML w jednej z brytyjskich instytucji finansowych działających w Warszawie. Następnie dołączyłem do Standard Chartered, w pierwszych miesiącach funkcjonowania polskiej spółki.

Jak wspomina Pan swoją rozmowę kwalifikacyjną w Standard Chartered?

Rozmowa ta była angażująca i wymagająca, składała się z kilku etapów i była prowadzona przez ludzi bardzo wysoko postawionych w strukturze. Jednocześnie była bardzo profesjonalnie przygotowana, co sprawiło, że na każdym etapie rekrutacji czułem się komfortowo i byłem traktowany po partnersku.

Co najbardziej zaskoczyło Pana pierwszego dnia pracy?

Pierwszy dzień pracy dla każdego wiąże się z niepewnością związaną, z tym co nas czeka w nowym miejscu. Gdy zaczynałem swoją przygodę ze Standard Chartered, spółka w Polsce dopiero powstawała, firma była nieznana na rodzimym rynku, a cała struktura organizacji była w trakcie budowy. Byłem wśród pierwszych kilkudziesięciu osób zatrudnionych w Standard Chartered w Polsce. Od samego początku pozytywnie zaskoczyła mnie otwartość ludzi, wzajemna chęć pomocy. Podobała mi się wiara, która towarzyszyła nam w momencie startu, że budujemy coś fajnego.

Co obecnie należy do Pana głównych zadań i zakresu obowiązków?

Moim podstawowym obowiązkiem jest walka z praniem pieniędzy. W praktyce oznacza to identyfikowanie, niedopuszczenie i raportowanie o wszelkich próbach użycia infrastruktury banku do transferów środków pochodzących z nielegalnych źródeł czy transferów, które mogą być wykorzystane w celu finansowania działalności przestępczej.

Od czego zaczyna Pan dzień w pracy?

Od filiżanki mocnego espresso 😊

Czy każdy dzień Pana pracy wygląda podobnie?

Kiedy analizuje się tak różnorodne transakcje, między wieloma podmiotami, które codziennie przechodzą przez systemy globalnego banku, nie może być mowy o rutynie. Każda z tych spraw jest inna, wymaga innego spojrzenia i właściwego oszacowania ryzyka.

Czy zdarzają się stresujące momenty?

Praca w AML wiąże się z przestrzeganiem konkretnych wymogów regulacyjnych, w tym przede wszystkim tych dotyczących terminowości raportowania regulatorowi o transakcjach mających cechy nielegalnych. Sprostanie tym wymogom w momencie, gdy prowadzi się skomplikowane analizy transakcji dokonywanych między wieloma podmiotami, jest największym wyzwaniem, jakie towarzyszy mi w pracy na co dzień.

Czy 100 proc. czasu pracy spędza Pan przy komputerze?

To jest mit. Mamy bardzo dużo interakcji w zespole, szkoleń czy spotkań z tzw. biznesem.

Czego nowego do tego pory nauczył się Pan w pracy w Standard Chartered?

Praca w globalnym banku to okazja do poznania wielu ludzi oraz obszarów  wewnątrz banku. Bardzo dużą szansą w moim przypadku było to, ze rozpoczynałem pracę w Standard Chartered na początku obecności tego banku w Polsce. Mogłem więc nie tylko uczyć się o tym, jak AML jest prowadzony w tym globalnym banku, lecz także poznawać inne specjalistyczne zespoły, które właśnie tworzone były w Polsce. Oprócz AML polska spółka świadczy m.in. takie usługi jak cyberbezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem płynności czy negocjowanie międzynarodowych kontraktów na instrumenty pochodne.

Z jakimi wyzwaniami spotykają się pracownicy obszaru AML w swojej pracy?

Dla mnie kluczowym wyzwaniem jest właściwe oszacowanie ryzyka AML we wszystkich przypadkach, jakie trafiają na moje biurko.

Jaki ciekawy projekt był Pana udziałem?

Od samego początku uczestniczyłem w tworzeniu działu AML Standard Chartered w Warszawie, co było bardzo ciekawym procesem. Nie codziennie mamy okazję brać udział w budowaniu „globalnego startupu”. Obecnie zaś, od ponad pół roku, koncentruję się na projekcie AML realizowanym we współpracy z kolegami i koleżankami z niemieckiego zespołu, który jest zlokalizowany we Frankfurcie nad Menem.

Komu poleciłby Pan pracę w AML?

Ludziom, którzy nie boją się wyzwań, chcącym pracować w międzynarodowym środowisku, nastawionym na zmianę oraz ciekawym świata. To praca, która zapewnia wiele satysfakcji. 

Dlaczego praca w obszarze AML może być ciekawa dla młodych ludzi?

Należę do tzw. Pokolenia Y i mogę powiedzieć, że zdecydowanie jest to praca, która oferuje wiele możliwości rozwoju, który jest ważny dla mojego pokolenia. Moim zdaniem w zależności od indywidualnych predyspozycji, każda osoba może odnaleźć własną ścieżkę rozwoju w tej branży i obrać ją w kierunku specjalistycznym lub managerskim. Co więcej, jest to praca z misją, która ma realne przełożenie na zdolność organizacji do przeciwdziałania przestępczości finansowej – bardzo poważnemu problemowi, z którym boryka się współczesny świat.

Jakie są Pana plany zawodowe?

Zamierzam dalej rozwijać się w obszarze AML, w kierunku specjalistycznym.

Jak może wyglądać Pana dalsza ścieżka kariery?

Praca w międzynarodowej organizacji, jaką jest Standard Chartered, otwiera bardzo dużo możliwości. Po osiągnięciu pewnego poziomu kompetencji w AML, możliwy jest dalszy rozwój w innych obszarach tzw. „compliance” lub w ramach innych specjalności, w zależności od predyspozycji i zainteresowań danej osoby. 

Dziękuję za rozmowę. 

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

Przeciwdziałanie przestępczości finansowej to fascynujący obszar, który wiąże się z misją ochrony klientów, organizacji, systemu finansowego i społeczeństw przed przestępcami.

Anna Urbańska, Head of Conduct and Financial Crime Compliance Unit w Standard Chartered Polska