Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Ciekawe zawody na pograniczu IT i finansów
Dzisiaj wsparcie IT jest niezbędnym elementem rozwoju każdej organizacji, przede wszystkim z branży finansowej. Bankowość, BPO/SSC, księgowość, konsulting to sektory, w których boty, roboty, algorytmy i sztuczna inteligencja odgrywają coraz większą rolę i tym samym zmieniają zakres obowiązków pracowników.

Dzisiaj wsparcie IT jest niezbędnym elementem rozwoju każdej organizacji, przede wszystkim z branży finansowej. Bankowość, BPO/SSC, księgowość, konsulting to sektory, w których boty, roboty, algorytmy i sztuczna inteligencja odgrywają coraz większą rolę i tym samym zmieniają zakres obowiązków pracowników. Przejmują od nich monotonne czynności, a z drugiej strony – stawiają też liczne wyzwania – rzucają rękawice, których podjęcie wymaga kwalifikacji, umiejętności czy wiedzy.

W wyniku automatyzacji i digitalizacji zmienia się sposób organizacji pracy poszczególnych specjalistów i całych organizacji, a zatem powstaje też wiele nowych stanowisk, które często wymagają zarówno profesjonalnej wiedzy z zakresu finansów, jak i umiejętności z obszaru IT, np. programowania. Obszar finansowy dziś, jak nigdy wcześniej, potrzebuje osób zainteresowanych nowymi technologiami, które potrafią poszukiwać ciekawych rozwiązań i wdrażać innowacyjne pomysły.

Poznajcie kilka zawodów, które stoją na pograniczu IT i finansów. Kto wie, może są to właśnie profesje przyszłości?

Quant (Analityk ilościowy)

Opis zadań: Do głównych obowiązków quanta należy interpretowanie dużych zasobów danych i sprawdzanie poprawność modeli, które te dane wykorzystują, np. związanych ryzykiem rynkowym. Quant pisze odpowiednie kwerendy do baz danych, by ułatwić pogrupowanie i weryfikację jakości np. setki tysięcy danych ze zdarzeń kredytowych.

Pożądane umiejętności: W zawodzie quanta ważna jest umiejętność oceny modelu a także background matematyczny i statystyczny i choćby podstawowa wiedza o funkcjonowaniu banku czy organizacji. Oczekiwana jest również znajomość SQL na dobrym poziomie oraz pakietów statystycznych (np. R, SAS).

Branża: Bankowość, Konsulting i inne wykorzystujące analizę danych przy budowie systemów CRM (np. telekomy czy retail).

Data Scientist

Opis zadań: Data Scientist przygotowuje kompleksową analizę: od zrozumienia zagadnienia poprzez przygotowanie i przetworzenie danych do zbudowania modelu, zwizualizowania go i stworzenia rekomendacji na podstawie wyniku analizy. Specjaliści w tym zakresie nazywani są „mistrzami danych”, ponieważ łączą rolę programistów i analityków danych, znających statystykę. 

Pożądane umiejętności: Data Scientist powinien mieć umiejętności i wiedzę w zakresie statystyki, machine learning, przetwarzania danych w SQL oraz umiejętność programowania w takich językach jak R czy Python. Nie mniej ważne są umiejętności miękkie: zdolność dostrzegania nieoczywistych powiązań, spostrzegawczość, otwartość myślenia, dociekliwość oraz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, by w zrozumiały sposób przedstawić wyniki przeprowadzonej analizy danych.

Branża: BPO/SSC, Bankowość, Konsulting

Business Analyst

Opis zadań: Zadaniem analityków biznesowych jest wspomaganie zmian w firmach poprzez określenie potrzeb i rekomendowanie rozwiązań. Osoby na tym stanowisku oceniają obecny stan organizacji pod kątem funkcjonujących procesów i systemów, zapewniają dostępność danych potrzebnych do raportowania oraz podejmowania decyzji biznesowych.

Pożądane umiejętności: Business Analyst powinien łączyć takie kompetencje jak znajomość technologii, umiejętności analityczne i komunikacyjne. Konieczna jest wiedza z zakresu analizy danych i systemów informatycznych oraz dokumentacji wymagań (tj. modelowania procesów, tworzenia przypadków użycia, tworzenia projektów technicznych). Analitycy w branży finansowej powinni posiadać także wiedzę z zakresu działania rynków finansowych.

Branża: BPO/SSC, Bankowość, Konsulting, Project Management

Risk Manager

Opis zadań: Zadaniem Risk Managera jest wspieranie firmy przy określaniu poziomu ryzyka związanego z daną decyzją biznesową: analiza dokumentów finansowych, warunków operacyjnych, scenariuszy rynkowych i potencjalnych klientów.

Pożądane umiejętności: Podstawowy zestaw kompetencji w zawodzie Risk Managera zawiera: umiejętności analityczne, wiedzę na temat funkcjonowania rynków finansowych, dokładność, skrupulatność, umiejętność wiązania faktów i formułowania wniosków oraz zaleceń. Coraz częściej mile widziana okazuje się także umiejętność programowania i znajomość języków kodowania.

Branża: Bankowość, Konsulting, BPO/SSC

System Engineer

Opis zadań: System Engineer, czyli inżynier systemów, czy administrator systemów IT to Specjalista, którego zadaniem jest projektowanie, integracja i zarządzanie złożonymi systemami w ich cyklach życia.

Pożądane umiejętności: Wiedza dotycząca Finansów jest mało wymagana lub wcale. Ważna jest umiejętność pisania specyfikacji technicznych, zaleceń i dokumentacji rozwojowej oraz praktyczna znajomość pełnych frameworków, np. Microsoft .NET (zwłaszcza .NET CORE), w tym C #, MS SQL Server i odpowiednich standardów internetowych, takich jak np. JavaScript, CSS i JQuery. 

Branże: Bankowość, BPO/SSC, Konsulting

Project Expert in Finance

Opis zadań: Zadaniem Project Experta in Finance jest spełnianie rosnących wymogów prawnych dotyczących np. inwestycji na światowych rynkach. PEiF koordynuje wdrażanie nowych procesów w operacyjnej pracy działów finansowych, przez co pełni w zespole projektowym rolę eksperta dziedzinowego oraz łącznika pomiędzy projektem a operacjami.

Pożądane umiejętności: Project Expert in Finance powinien posiadać kompetencje techniczne i etyczne z różnych obszarów finansów i księgowości. Bardzo ważna jest także wrodzona dociekliwość oraz chęć poznania nowych i rozwijających się technologii cyfrowych w finansach, np. aplikacji blockchain, obliczeń w chmurze, inteligentnych systemów księgowych.

Branże: BPO/SSC

Scrum Master

Opis zadań: Scrum Master odpowiada za wdrażanie i promowanie frameworku scrumowego – czyli ram postępowania, z których bank korzysta przy rozwoju  swoich kluczowych produktów cyfrowych. Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należy wspieranie Product Ownera, Zespołu Deweloperskiego i innych pracowników organizacji w empirycznym zrozumieniu rozwijania produktów.

Pożądane umiejętności: W pracy Scrum Mastera liczą się umiejętności miękkie (m.in. komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, czy zmysł obserwacji), jak i te twarde – techniczne (m.in. iteracyjne wytwarzanie oprogramowania, rozumienie procesu deweloperskiego, znajomość różnych metod oraz podejść do wytwarzania oprogramowania – takich jak np. XP, Test Driven Development, Behaviour Driven Development).

Branże: BPO/SSC, Bankowość


Komentarze:

Alina Bounegru, Senior Digital Analyst w Ecolab Services:

Kiedy zaczynałam pracę w zespole Digital Analytics, myślałam, że moje obowiązki  związane będą wyłącznie z obszarem IT. Szybko jednak okazało się, że jest inaczej. Powierzane mi zadania wymagały zrozumienia tego, jak funkcjonuje dział finansowy, jeśli chodzi o procedury, raporty i przeprowadzane analizy. Digital Analyst to stanowisko dla osób o rozwiniętych umiejętnościach komunikacyjnych, kreatywnych, potrafiących współpracować i myśleć krytycznie. W tej pracy musisz myśleć nieszablonowo, ale i mobilizować innych do tego, aby dzielili się z tobą efektami swoich działań. Z przekonaniem mogę stwierdzić, że Digital Analyst to praca na miarę XXI wieku, łącząca kompetencje z pogranicza finansów i IT. W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym, stanowiska takie jak Digital Analyst, Business Analyst, Data Analyst są coraz bardziej potrzebne, ponieważ pomagają komunikować się specjalistom z obszaru finansów i IT, czyli zespołom mówiącym na co dzień odmiennymi językami. Na zakończenie, chciałabym przywołać pewien cytat: „Jak przygotować młodzież do pracy, która jeszcze nie istnieje, do radzenia sobie z wyzwaniami, jakich jeszcze nie znamy i do posługiwania się technologią, której jeszcze nie wynaleziono?”. 

 

Magdalena Gabryszewska, Scrum Master w zespole Analytics Power House w Arla GSS

W dzisiejszych czasach praca w finansach to nie tylko księgowość i controlling. Przy wykorzystaniu nowych technologii jesteśmy w stanie poprawić jakość pracy m.in. poprzez automatyzacje procesów, czy też poprzez dostarczanie narzędzi ułatwiających codzienną pracę, takich jak: predefiniowane raporty, modele obliczeniowe czy samouczące się algorytmy. Znajomość nowych technologii staje się niemalże niezbędna w codziennej pracy osób pracujących w rolach z pogranicza IT i finansów, takich jak Business Analyst, Scrum Master czy Product Owner. O ile wiedza na temat procesów i danych przedsiębiorstwa pozwala na szybkie i efektywne zidentyfikowanie potrzeb biznesowych, tak dodatkowo rozumiejąc dostępne technologie oraz możliwości ich wykorzystania, łatwiejsze jest zarządzanie oczekiwaniami biznesowymi, szczególnie odnośnie wymaganych funkcjonalności. Sprawniej przebiega dyskusja na temat wymagań w samym procesie projektowania narzędzia, a planowanie jego wdrożenia jest zdecydowanie łatwiejsze.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Andrzej Pałys
Senior Manager w Zespole Technologii Podatkowych EY

Branża finansowa jest tradycyjnie silnie związana z IT. Wynika to z faktu, że podstawą funkcjonowania wielu instytucji finansowych są dane. Zachowanie ich dostępności, jakości i bezpieczeństwa jest priorytetem w dzisiejszych czasach. Na rynku obserwujemy kilka trendów, które dodatkowo zwiększają atrakcyjność branży finansowej dla osób z zapleczem technicznym. Migracje kluczowych systemów do środowisk chmurowych, projekty z zakresu robotyzacji procesów czy analizy wielkich zbiorów danych stają się codziennością. Firmy inwestują również w nowoczesne systemy zapewniające cyberbezpieczeństwo oraz coraz lepiej rozumieją znaczenie zapewnienia płynnej współpracy między zespołami developerskimi i biznesem. Tempo tych zmian sprawia, że młode osoby z doświadczeniem w obszarze nowoczesnych technologii mogą liczyć na bardzo ciekawe projekty i szybką ścieżkę kariery. 

Andrzej Pałys, Senior Manager w Zespole Technologii Podatkowych EY