Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E
Kwalifikacja ECB EFCB 3E jest odpowiedzią na potrzeby kandydatów do pracy w sektorze finansowym – studentów i absolwentów uczelni, którzy chcą potwierdzić praktyczny zasób efektów uczenia się na starcie kariery na rynku finansowym. Zobaczcie, dlaczego warto ją zdobyć i jakie perspektywy rozwoju otwierają się po jej uzyskaniu.
fot. Unsplash

Transformacja sektora finansowego wymaga od pracowników stale aktualizowanego fundamentu wiedzy, umiejętności praktycznych oraz rozwoju nowych kompetencji cyfrowych. Osoba posiadająca kwalifikację Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E z jednej strony potrafi poddać analizie i dopasować produkty oraz usługi finansowe pod kątem potrzeb klientów, z drugiej – uatrakcyjnia swoją pozycję zawodową na rynku finansowym, nie tylko w Polsce, lecz także za granicą.

To kwalifikacja wzorowana na tzw. standardzie jakościowym Triple E Standard, powstała z inicjatywy European Banking & Financial Services Training Association (EBTN), organizacji zrzeszającej główne bankowe instytuty szkoleniowe w Europie.

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacja ECB EFCB 3E jest odpowiedzią na potrzeby kandydatów do pracy w sektorze finansowym – studentów i absolwentów uczelni, którzy chcą potwierdzić praktyczny zasób efektów uczenia się na starcie kariery na rynku finansowym. Przeznaczona jest także dla osób zatrudnionych w instytucjach finansowych, m.in. na stanowiskach związanych z oferowaniem klientom produktów i usług, na stanowiskach wspierających (back office, tworzenie produktów, procedur, etc.), które chciałyby formalnie potwierdzić swoje kompetencje. EFCB 3E może być również przydatne dla pracowników innych instytucji finansowych współpracujących z bankami, np. pośrednicy finansowi, spółki zależne, franczyzobiorcy czy fintechy. Rekomendowana jest również osobom, które, pracując, dotychczas nie miały możliwości potwierdzenia swoich zawodowych umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych, a posiadają już doświadczenie w pracy w bankowości.

– Osoba posiadająca Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E może po odbyciu minimum 2-letniego stażu pracy w sektorze finansowym i potwierdzeniu przez pracodawcę wymaganych umiejętności i postaw uzyskać stopień zawodowy Dyplomowany Pracownik Bankowy, potwierdzony Certyfikatem ZBP – mówi Wojciech Golicz, doradca zarządu Związku Banków Polskich. – Dodatkowo posiadacz ECB EFCB 3E może kontynuować ścieżkę rozwoju zarówno w kierunku managerskim, jak i w kierunku eksperckim, zdobywając inne uznane kwalifikacje w sektorze finansowym, potwierdzone Certyfikatami ZBP, np.: Manager/Senior Manager ds. Zarządzania Procesami i Jakością, Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych czy Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych.

Warto pamiętać, że certyfikat ECB EFCB 3E, dokumentując zdobyte kwalifikacje zawodowe, pomaga wyróżnić się osobom poszukującym zatrudnienia w sektorze finansowym podczas kolejnych etapów rekrutacji w instytucjach finansowych. Mimo iż egzamin certyfikujący przeprowadza się w języku polskim, to certyfikat ECB EFCB 3E wydawany jest w Brukseli w języku angielskim.

Podstawowe informacje dotyczące egzaminu

Do egzaminu ECB EFCB 3E może przystąpić każda osoba zainteresowana ścieżką rozwoju w sektorze finansowym, także eksternistycznie – bez konieczności ukończenia szkolenia. Przygotowanie do egzaminu szacuje się na ok. 150 godzin nauki (jednakże osobom po studiach kierunkowych czy z odpowiednim doświadczeniem bankowym może wystarczyć już ok. 50). Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności jest mocno skoncentrowany na tym, co jest istotą współczesnego biznesu bankowego. Kluczowy moduł nazwany został „Klienci, produkty i usługi banku”. Egzamin ECB EFCB 3E przeprowadzany jest na terenie całego kraju – zarówno w siedzibach banków, jak i na wiodących uczelniach wyższych, które posiadają uprawnienia ZBP do organizacji tego typu egzaminów w ramach współpracy w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych ZBP. W czasie obowiązujących zagrożeń epidemicznych egzaminy odbywają się w formule zdalnej. Egzamin składa się z 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru z czterema wariantami odpowiedzi i trwa 90 minut. Próg zdawalności to 60% poprawnych odpowiedzi z całości testu. Terminy egzaminów opublikowane są na stronie: www.zbp.pl/datyegzaminow.

Przydatnym, uzupełniającym materiałem w przygotowaniu się do egzaminu jest podręcznik online „Bankowość dla Praktyków Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E”, dostępny na stronie www.zbp.pl. Na tej samej stronie można pobrać bazę pytań egzaminacyjnych ECB (bez odpowiedzi).

Stały rozwój zawodowy i rejestr certyfikowanych

Jednym z wymogów jakościowych Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E jest program Stałego Rozwoju Zawodowego. Aby utrzymać zdobyty wcześniej ECB EFCB 3E i posiadać certyfikat aktywny w rejestrze, osoba certyfikowana musi wykazać się określonymi aktywnościami rozwojowymi z zakresu bankowości, ekonomii i rynków finansowych. Wymóg ten nie jest bardzo surowy, gdyż jest to min. 10 godzin rocznie poświęconych działaniom rozwojowym, takim jak kursy, szkolenia czy konferencje, z czego połowę może stanowić samokształcenie.

W Polsce szkołą akredytowaną przez EBTN i prowadzącą rejestr osób certyfikowanych jest Warszawski Instytut Bankowości, który kilka razy w roku uruchamia edycję szkoleniową Europejskiego Studium Bankowości EFCB 3E, przygotowującą kandydatów do zdania egzaminu. Zapisy odbywają się przez stronę: szkolenia.wib.org.pl/europejski-certyfikat-bankowca-efcb-3e

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Wojciech Golicz
Doradca Zarządu Związek Banków Polskich

Współpracuje z bankami, uczelniami wyższymi i instytucjami szkoleniowymi na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr finansowych oraz określania wymaganych kompetencji dla poszczególnych obszarów biznesowych. Członek Komisji Egzaminacyjnych w Systemie Standardów ZBP. Bierze udział w pracach Sektorowej Rady Kompetencji ds. Sektora Finansowego. Wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzanie Relacjami Klient-Bank w zmiennym świecie finansów, organizowanych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (edycja 2015/16). Miłośnik wysp hiszpańskich, stosunków międzynarodowych i meteorologii.

fot. Unsplash

fot. Unsplash

We współpracy z

Zakres tematyczny egzaminu ECB EFCB 3E jest zgodny z wymogami Standardu Kwalifikacyjnego Dyplomowanego Pracownika Bankowego po egzaminie ECB EFCB 3E, przyjętego przez Banki i Uczelnie – Członków Komitetu Standardów ZBP. Wagi procentowe określają znaczenie, które powinno być przypisane poszczególnym tematom w czasie przygotowywania się do egzaminu ECB EFCB 3E:

MODUŁ 1: SYSTEM MONETARNY I FINANSOWY UE – 13%

  • Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej – 4%
  • Polityka monetarna w UE – 4%
  • System finansowy w UE i Unia Bankowa – 5%

MODUŁ 2: KLIENCI, PRODUKTY I USŁUGI BANKU – 60%

  • Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów – 6%
  • Produkty i usługi – 8% • Klienci detaliczni – 12%
  • Klienci zamożni – 6%
  • Klienci MSP – 12%
  • Klienci korporacyjni – 10%
  • Etyka – 6%

"Zmiany regulacyjne, nowe rozwiązania technologiczne, automatyzacja, sztuczna inteligencja, konkurencja ze strony fintechów i cyberbezpieczeństwo stanowią wyzwania dla dopasowania kompetencji pracowników do poszczególnych obszarów biznesowych. Kwalifikacja Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E jest jednym z przykładów, który odpowiada na te potrzeby w sektorze usług finansowych".

Wojciech Golicz, Doradca Zarządu w Zespole Ekonomiczno-Regulacyjnym i Rozwoju Kadr Bankowych, Związek Banków Polskich

Zobacz również