Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Sieci networkingowe - jak rozwijać zróżnicowaną populację pracowników
Networki to grupy kierowane i organizowane przez pracowników Jacobs Engineering Group, zrzeszające tysiące pracowników tej firmy na całym świecie. Odgrywają one kluczową rolę w promowaniu kultury troski w miejscu pracy i oferują pracownikom wiele możliwości współpracy z osobami z całego świata mającymi podobne zainteresowania.

Opis i cele projektu

Networki to grupy kierowane i organizowane przez pracowników Jacobs Engineering Group, zrzeszające tysiące pracowników tej firmy na całym świecie. Odgrywają one kluczową rolę w promowaniu kultury troski (Culture of Caring) w miejscu pracy. Sieci networków oferują pracownikom wiele możliwości współpracy z osobami z całego świata mającymi podobne zainteresowania, a do tego odkrywają przed nimi szanse, które zbliżają ich do osiągania konkretnych celów.

Dzięki ośmiu aktywnym, pełnym pasji sieciom reprezentującym ponad 23 000 pracowników, Jacobs Engineering Group świętuje integrację i różnorodność (inclusion & diversity) bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Każda z tych grup, działająca globalnie i lokalnie, ma sponsora wyższego szczebla, który zapewnia rzecznictwo, wskazówki i wsparcie.

Przedstawiamy cztery organizacje, które najbardziej wspierają działania związane z inclusion & diversity w polskim oddziale Jacobs Engineering Group.

1. ACE Poland. Siła w naszej różnorodności

Nie ma osób niepełnosprawnych, są tylko rzeczy źle zaprojektowane.

WSPÓŁPRZEWODNICZĄCA: Weronika Dziepak, Projektant grafiki użytkowej

CZAS POWSTANIA: marzec 2021 roku

LICZBA CZŁONKÓW: 42 osoby

MISJA: Sieć ACE promuje Jacobs jako pracodawcę dostępnego dla każdego. Network ACE jest bezpiecznym miejscem, w którym pracownicy mogą dzielić się doświadczeniem zwiazanym z każdym rodzajem niepełnosprawności. 

CELE I ZADANIA: Głównym celem ACE jest praca nad rozwiązaniami pomagającymi zwiększyć dostępność i inkluzywność w miejscu pracy. Członkowie sieci dostarczają pomocnych informacji pracownikom z niepełnosprawnościami, wymieniają się doświadczeniami i udzielają im wsparcia. Oprócz tego ACE pomaga w usuwaniu barier w rekrutacji, a także wspiera rozwój zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak i tych, które sprawują opiekę nad innymi. Członkowie tego networku tworzą bezpieczne środowisko do dzielenia się doświadczeniami.

WYBRANE INICJATYWY:

 • Warsztaty „Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami”;
 • Poranki z kawą – cykliczne spotkania, podczas których poruszana jest m.in. tematyka dostępności i projektowania uniwersalnego;
 • Pokaz filmów na festiwalu dla osób z niepełnosprawnościami FilmON, 
 • Lunch i przekazanie wiedzy na temat dostępności podczas Global Accessibility Awareness Day.

2. Women’s Poland Network. Wspólna praca na rzecz integracji płci 

To nie różnice nas dzielą. To nasza niezdolność do rozpoznania, akceptowania i celebrowania takich różnic.

WSPÓŁPRZEWODNICZĄCA: Sara Waksmundzka, Analityk biznesowo-finansowy

CZAS POWSTANIA: 2017 rok

LICZBA CZŁONKÓW: 250 osób

MISJA: Przepieszenie zmian kulturowych poprzez wzmocnienie pozycji kobiet oraz promowanie równosci pomiędzy kobietami, a mężczyznami. Wspólnie tworzenie środowiska pracy, w którym to róznorodność i równość napędzają rozwój firmy.​

CELE I ZADANIA: Przede wszystkim – równe i sprawiedliwe szanse dla wszystkich. Równość pobudza innowacyjne rozwiązania, a sprawiedliwe szanse polegają na tym, że każdy otrzymuje to, co jest mu potrzebne w oparciu o swoją własną sytuację, ponieważ nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Do osiągnięcia tych założeń przyczynia się szereg spotkań, inicjatyw i szkoleń kształtujących świadomość pracowników i rozwijających ich umiejętności zarówno twarde, jak i miękkie. Członkowie sieci chcą wykorzystywać w pełni swoje możliwości, dlatego wspierają się i tworzą bezpieczną przestrzeń. Women’s Network Poland jest skierowany nie tylko do kobiet, bowiem razem można osiągnąć więcej. Szczególnie, jeśli współpraca przebiega na zasadzie partnerstwa i wzajemnego wsparcia.

WYBRANE INICJATYWY:

 • Panel Dyskusyjny: „Czy płeć lidera ma wpływ na jego zachowanie?”;
 • Pinktober oraz Movember – spotkania z lekarzami dotyczące profilaktyki zdrowia oraz z Fundacją „Rak ‚N’ Roll – Wygraj Życie” i Kapitanem Światełko (Movember PL);
 • Warsztaty „Inteligencja Emocjonalna”, „Motywacja w życiu codziennym i zawodowym”, „Samospełnienie: sztuka kochania i dbania o swoje „ja”. 

3. OneWorld Poland. Jedna planeta, wiele kultur

Jeden świat dla wszystkich. 

CZŁONKINI KOMITETU STERUJĄCEGO: Klaudia Garbula, Asystentka projektanta mostowego

CZAS POWSTANIA: październik 2020 roku

LICZBA CZŁONKÓW: 166 osób

MISJA: One World – jedna planeta, wiele kultur. Misją sieci jest stworzenie środowiska, które aktywnie wspiera różnorodnych pracowników oraz klientów Jacobs ze wszystkich grup etnicznych i kultur.​

CELE I ZADANIA: Członkowie OneWorld spotykają się regularnie, aby doceniać różnice i podobieństwa kulturowe. Dzięki temu lepiej poznają ludzi, z którymi pracują, ale też samych siebie. Poprzez zagłębianie się w konteksty kulturowe, historyczne i społeczne poszerzają swoje kompetencje miękkie, uczą się efektywniejszej współpracy w środowisku międzynarodowym i propagują różnorodność jako realną wartość w świecie biznesu. Ważnym aspektem jest zacieśnianie więzi z kolegami i koleżankami z Indii i Wielkiej Brytanii.

WYBRANE INICJATYWY:

 • Seria spotkań, podczas których m.in. prowadzone są dyskusje na temat języków świata oraz znaczenia słów w kontekście kulturowym;
 • Uczestnictwo w globalnych wydarzeniach takich jak Ramadan Challenge czy wydanie Global Cookbook – książki kucharskiej zawierającej przepisy z całego świata zebrane przez pracowników Jacobs Engineering Group.

4. Prism Poland. Wnieś całego siebie do pracy

Możliwość bycia w pełni sobą to konieczny element przyjaznego pracownikom miejsca pracy.

KOORDYNATORKA BUDŻETU NETWORKU: Ania Rey, Specjalista ds. płac

CZAS POWSTANIA: październik 2020 roku

LICZBA CZŁONKÓW: 120 osób

MISJA: Stworzenie miejsca pracy przyjaznego dla osób LGBT+​ oraz podnoszenie świadomości, że różnorodność i integracja to czynniki kluczowe dla dobra osób pracujących i sukcesu firmy. ​Ważną rolę w Prism Poland Network odgrywają sojuszniczki i sojusznicy; jeśli dana osoba jest heteroseksualna/cispłciowa, ale wspiera równość osób LGBT+, to jest więcej niż mile widziana w Prism. ​

CELE I ZADANIA: Prism wpływa na politykę firmy Jacobs Engineering Group m.in. w kwestii równego dostępu do benefitów (np. opieki zdrowotnej dla partnerek i partnerów) czy w pracy nad równościowym językiem dokumentów firmowych. Sieć organizuje antydyskryminacyjne szkolenia i warsztaty dla pracowników działu HR oraz liderek i liderów zespołów. Regularnie odbywają się spotkania z gośćmi i dyskusje. Sieć prowadzi też edukację sojuszniczek i sojuszników LGBT+, wspiera lokalne wydarzenia, np. Marsz Równości i podejmuje szeroką współpracę zewnętrzną, np. budowanie koalicji sieci pracowniczych LGBT+ czy wymianę dobrych praktyk. Network przyczynia się do integracji osób LGBT+ oraz troszczy o ich zdrowie psychiczne.

WYBRANE INICJATYWY:

 • „Wszystko, co chcecie wiedzieć o osobach LGBT+, ale nie wiecie, jak zapytać” – otwarte spotkanie dla wszystkich osób pracujących w Jacobs Engineering Group;
 • „Jak pisać i mówić po polsku, żeby nie wykluczać osób LGBT+. Warsztaty dla HR”– szkolenie wewnętrzne prowadzone przez Kampanię Przeciw Homofobii.
Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Ania Rey
Specjalista ds. płac Jacobs
Ekspert: Klaudia Garbula
Asystentka projektanta mostowego Jacobs
Ekspert: Weronika Dziepak
Projektantka grafiki użytkowej Jacobs
Ekspert: Sara Waksmundzka
Analityk biznesowo-finansowy Jacobs