Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Alternative Investment Solutions
Pod pojęciem „fundusze alternatywne” kryją się fundusze o różnorodnym portfelu inwestycyjnym, które stwarzają możliwość inwestowania w szeroki wachlarz aktywów. Zobaczcie, jakie wyzwania stoją dziś przed wyspecjalizowanymi jednostkami Alternative Investment Solutions, które wspierają działalność tego rodzaju funduszy i świadczą szeroko pojęte usługi w zakresie m.in. księgowości i sprawozdawczości finansowej.
fot. Unsplash

Pod pojęciem „fundusze alternatywne” kryją się fundusze o różnorodnym portfelu inwestycyjnym, które stwarzają możliwość inwestowania w szeroki wachlarz aktywów, począwszy od kart kolekcjonerskich czy monet, poprzez surowce naturalne, aż do gruntów czy nieruchomości. W związku z rosnącym zainteresowaniem tego typu inwestycjami powstało zapotrzebowanie na kompleksowe usługi administracyjne obsługujące globalnych inwestorów instytucjonalnych. Wyspecjalizowane jednostki Alternative Investment Solutions wspierają działalność tego rodzaju funduszy i świadczą szeroko pojęte usługi w zakresie m.in. księgowości i sprawozdawczości finansowej dla klientów State Street na całym świecie.

Głównym zadaniem pracowników tej branży jest wyliczenie dla każdego funduszu wartości netto jego aktywów (ang. Net Asset Value, NAV). W tym celu prowadzą oni rozliczenia księgowe kapitału pochodzącego od inwestorów, transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, zmian wartości portfela inwestycyjnego, a także wszelkich należności i zobowiązań, jakie fundusz posiada.

– W takim środowisku nie sposób się nudzić – w zależności od funduszu wycena może być finalizowana codziennie, co tydzień, na zakończenie miesiąca czy kwartału. Mnogość strategii inwestycyjnych, liczba rynków, na których dokonywane są zakupy instrumentów, i rodzaje zawiązywanych transakcji sprawiają, że nawet praca dwóch innych zespołów w obrębie tego samego działu może różnić się znacząco, a to stwarza dodatkowe możliwości rozwoju – mówi Marcin Pazgan, Starszy Manager ds. Funduszy w State Street Bank Polska.

W związku z szeregiem możliwości inwestycyjnych można wyróżnić różne obszary specjalizacji w ramach Alternative Investment Solutions:

  • Fundusze hedgingowe są rodzajem funduszu inwestycyjnego, który niemal w ogóle nie podlega regulacjom. W jego ramach można wyodrębnić dwa główne typy obsługiwanych funduszy: Hedge Funds – fundusze, które charakteryzują się zwiększoną skłonnością do podejmowania ryzyka, korzystające z arbitrażu, krótkiej sprzedaży czy dźwigni finansowej oraz Fund of Hedge Funds – fundusze, których główną składową portfela inwestycyjnego są jednostki uczestnictwa w innych funduszach hedgingowych.
  • Głównymi inwestycjami funduszu Private Equity są zaś prywatne firmy, które nie są na Giełdzie Papierów Wartościowych. Obszar ten jest bardzo dynamiczny, intensywnie aktywny gotówkowo, ponieważ fundusze tego typu często inwestują oraz otrzymują dywidendy. Pracownicy tego działu mogą zapoznać się z całym okresem życiowym alternatywnego funduszu inwestycyjnego – od uzgodnienia wnoszonego kapitału, przez decyzje inwestycyjne, aż do zamknięcia funduszu i rozliczenia jego rentowności.
  • Private Credit to szczególny rodzaj funduszu w ramach Private Equity związany z prywatnymi pożyczkami, który wymaga poprawnej interpretacji umów prawnych oraz precyzyjnego naliczania odsetek będących główną formą dochodu funduszu.
  • Obszar Real Assets cechuje bliska współpraca z Zarządcami Nieruchomości w celu dokładnego odzwierciedlenia wszystkich kosztów i przychodów z czynszów. Praca w tym obszarze umożliwia wgląd w umowy z najemcami centrów handlowych bądź biurowców oraz dostarcza informacji na temat wycen nieruchomości komercyjnych w różnych krajach.

Struktura stanowisk w departamencie Alternative Investment Solutions zapewnia szeroki wachlarz ról – od księgowego, kierownika czy managera ds. funduszy po administratora ds. funduszy, analityka projektu czy kierownika ds. migracji.

Ścieżki kariery

Praca w obszarze alternatywnych funduszy inwestycyjnych pozwala na lepsze zrozumienie strategii inwestycyjnych, działania rynków kapitałowych czy niuansów w rodzajach produktów finansowych. Dynamika na rynku aktywów oraz zmiany legislacyjne sprawiają, że praca w tym sektorze daje możliwość ciągłego rozwoju, a co za tym idzie – również awansów.

– Pracownik, który rozpoczyna pracę w naszym dziale może zostać administratorem ds. funduszy. Z czasem, jeżeli tylko ma do tego motywacje, może otrzymać bardziej skomplikowane zadania i awans na starszego administratora. Managerem można zostać wtedy, gdy posiada się wystarczające kompetencje w obszarze przypisanych obowiązków na tyle, że można sprawdzać pracę innych – mówi Izabela Skowron, Dyrektor ds. Administracji Funduszy w State Street.

Dalsza ścieżka kariery może przebiegać dwutorowo. Manager może pogłębiać swoją wiedzę techniczną i rozwijać się w kierunku roli eksperta merytorycznego (SME) lub może wybrać ścieżkę lidera zarządzającego zespołem.

Poszukiwane umiejętności

Od kandydatów do pracy w tym obszarze wymagana jest podstawowa znajomość produktów finansowych.

– Każdy nowy pracownik otrzymuje kompleksowe szkolenie, począwszy od ogólnego przekroju wiedzy o funduszach alternatywnych po szczegółowe wdrożenie w codzienne procesy, za które ma wziąć odpowiedzialność – mówi Izabela Skowron.

W dziale Alternative Investment Solutions w State Street Bank Polska pracują absolwenci różnych kierunków, nie tylko tych związanych z finansami.

– Ważniejsze od rodzaju wykształcenia są umiejętności pracownika, a czasem wystarczająca okazuje się silna motywacja do zdobycia nowych kompetencji. Kluczowe są chęci rozwoju oraz umiejętności: analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów – mówi Marcin Pazgan.

Z technicznego punktu widzenia, ważna jest także znajomość pakietu Microsoft Office. Do tego wysoko ceniona jest umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy, która sprawdzi się do tego, by dobrze poznać programy do obsługi funduszy.

– Przydatna jest także podzielność uwagi. Nasi pracownicy wykonując swoje zadania, muszą cały czas monitorować skrzynkę mailową, by szybko wychwycić istotne informacje, które mogą mieć znaczący wpływ na raport, jaki ma otrzymać klient – dodaje Izabela Skowron.

Rynek funduszy alternatywnych zmienia się dynamicznie, a klienci szybko reagują na te zmiany, przez co praca w tym obszarze wymaga ciągłego śledzenia trendów i nowości rynkowych oraz podnoszenia kompetencji, np. poprzez zdobycie certyfikatów takich jak ACCA, CIMA czy AAT.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Izabela Skowron
Dyrektor w Departamencie Alternative Investment Solutions State Street Bank w Polsce

Ukończyła Filologię Włoską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w branży finansowej, w tym certyfikację ACCA. Wiele lat spędziła na wyspie Jersey (Channel Islands), tam rozpoczynała i budowała swoją karierę między innymi w International Bank of Scotland i Mourant International Fund Administration. Od 2010 roku związana ze State Street, obecnie jest liderem zespołów zajmujących się obsługą inwestycji typu Private Equity & Real Assets.

Ekspert: Marcin Pazgan
Starszy Manager ds. Funduszy State Street Bank w Polsce

Absolwent Wydziału Matematyki Stosowanej AGH w specjalnościach matematyka w finansach, matematyka w ubezpieczeniach. W AIS odpowiedzialny za kompleksową obsługę i nadzór nad kilkunastoma klientami oraz za kooperację z zespołami w Dublinie.

fot. Unsplash

fot. Unsplash

"Główną cechą funduszy alternatywnych jest różnorodność, przez co praca w tym obszarze jest niezwykle ciekawa". 

Izabela Skowron, Dyrektor ds. Administracji Funduszy w State Street Bank Polska