Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Business Centers of Excellence
Business Center of Excellence (BCoE) to struktura organizacyjna, która zajmuje się rozwojem nowoczesnych usług na najwyższym światowym poziomie. Pracownicy tego typu centrów nie tylko wykonują procesy np. w obszarach księgowości, płac, IT, prawa, podatków, zarządzania obiektami czy zakupów, lecz także wychodzą z inicjatywami, które mogą pomóc rozszerzać rynek, i ściśle współpracują z biznesem w celu jego usprawnienia.

– Słuchamy potrzeb i oczekiwań ze strony biznesu i staramy się na nie odpowiadać. Budujemy ścisłą współpracę, które pomaga podejmować najkorzystniejsze decyzje w kontekście różnych wyzwań biznesowych – mówi Izabela Lutek, Managing Director Publicis Re: Sources Poland – Head of Shared Service Center.

Synergia Business Center of Excellence z biznesem pozwala lepiej zrozumieć cele biznesowe spółki, co przyczynia się do osiągania większej efektywności i rentowności oraz zapewnienia lepszej jakości klientowi zewnętrznemu i wewnętrznemu. Poszukiwanie wartości dodanej (tzw. added value), czyli lepszych rozwiązań dla klientów i wzrostu zysków jest głównym celem a zarazem największym wyzwaniem tego typu organizacji.

– Przyszłością biznesowych centrów usług jest budowanie silnego partnerstwa z biznesem, które jest napędzane przez wspólne wysiłki w zakresie automatyzacji, sztucznej inteligencji, samoobsługi i podstawowe funkcje cyfrowe dla biznesu. Oczywiście nie można zapomnieć o reprezentowaniu tych samych wartości i spójnej filozofii całej firmy – mówi Izabela Lutek. – Publicis Re:Sources jest spółką usług wspólnych dla światowego lidera komunikacji Publicis Group. Nasz zespół kontynuuje długoletnią współpracę opartą na ofercie rozwiązań technologicznych i platformianych według modelu Power of One, który polega na wspieraniu ekspansji usług biznesowych i budowaniu partnerstwa biznesowego.

O kierunku zmian w obszarze Business Centers of Excellence oraz ich szybkości decyduje dziś szereg czynników, m.in. rozwój technologii.

– Business Centers of Excellence to środowiska, w których rozwijają się nowe technologie. Powstaje w nich wiele nowych rozwiązań, które automatyzują część pracy i sprawiają, że jakość świadczonych usług staje się jeszcze lepsza – zaznacza Izabela Lutek.

Nowe technologie pozwalają dostarczać usługi na najwyższym poziomie, wyeliminować manualną, powtarzalną pracę, a przez to usprawnić wykonywane przez pracowników zadania i przyspieszyć procesy i dają przestrzeń na ciągły rozwój pracowników a tym samym perspektywę na rozwój kariery w organizacji. 

Poszukiwane umiejętności

W pracy w Business Centers of Excellence w obszarach finansowych świetnie odnajdują się absolwenci kierunków o charakterze finansowym lub biznesowym, takich jak finanse i rachunkowość czy marketing, lub związanych z nowymi technologiami.

– W naszej firmie pracuje także wielu filologów, którzy mają dobrze rozwinięte kompetencje językowe – dodaje Izabela Lutek. – Znajomość języków obcych, przede wszystkim angielskiego, francuskiego jest bardzo ważna. W tym języku mamy wiele platform szkoleniowych i takich, które są związane z komunikacją wewnętrzną. Co więcej, na co dzień we wszystkich działach relacje z klientem są zawsze prowadzone w języku obcym. Dlatego mile widziani są kandydaci, którzy znają także takie języki europejskie jak: hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski czy języki skandynawskie, np. norweski i szwedzki czy duński.

Business Centers of Excellence dysponują często szeroką gamą szkoleń, pozwalających pracownikom podwyższyć swoje kwalifikacje, rozwijać wszelkie potrzebne umiejętności oraz nabywać wiedzę potrzebną do awansu wertykalnego i horyzontalnego.

– Ważne jest, by kandydat był odważny i chciał się ciągle uczyć. W rozwoju pomaga otwartość i umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków. Firmy o strukturze Business Centers of Excellence potrzebują pracowników, którzy cechują się szeroko horyzontalnym myśleniem, są ciekawi świata i chętnie zdobywają nową wiedzę z różnych obszarów – wskazuje Izabela Lutek.

Ścieżki kariery

Ścieżki kariery w Business Centers of Excellence różnią się w zależności od obszaru. W przypadku procesów księgowych studenci zwykle zaczynają pracę, wykonując podstawowe zadania związane z procesowaniem dokumentów finansowo-księgowych. Dzięki temu mogą nauczyć się wielu zależności podatkowych i zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe. Następnie przechodzą do księgi głównej lub sprawozdawczości i kontrolingu.

Pracownicy mogą być kolejno młodszymi specjalistami, następnie specjalistami a ostatecznie – starszymi specjalistami. W trakcie mogą również równolegle przejść do innego zespołu. Jeżeli dysponują już dobrze wykształconymi kompetencjami miękkimi, mogą awansować na stanowiska zarządzaniem zespołem lub projektami. Wtedy przyjmują rolę team leadera, następnie managera i szefa konkretnego działu.

– Wyznacznikiem gotowości do podjęcia kolejnego stanowiska są przede wszystkim odpowiednie kompetencje miękkie pracowników. O awansie decyduje też ich zaangażowanie w pracę oraz sprawność, z jaką wykonują powierzane zadania. Jeżeli pracownik jest otwarty na rozwój i do niego dąży, z pewnością mu go umożliwimy. W naszej firmie można otwarcie szukać rozwoju na różnych stanowiskach. Mamy w szeregach pracowników z ponad 20-letnim stażem pracy. Budujemy dla nich jasne ścieżki kariery, by mieli odpowiednie perspektywy na przyszłość – opowiada Izabela Lutek.

Business Centers of Excellence to organizacje, które ze względu na międzynarodowy zasięg działalności często umożliwiają pracownikom współpracę z ludźmi z całego świata, relokacje na określony czas lub zagraniczne szkolenia.

– Praca w takim centrum jest odpowiednia dla osób, które lubią pracować w dużej, globalnej organizacji o szerokiej strukturze. Jednym z naszych benefitów jest program „Work The World”, czyli nasze „firmowe AirbnB”, który umożliwia pracę z dowolnej filii naszej firmy na całym świecie. Wymiana trwa kilka tygodni, a aby z niej skorzystać, wystarczy uzyskać zgodę managera. Może to być dla pracowników ogromna szansa na rozwój, poznanie nowej kultury i zwiedzenia świata. A to wszystko w ramach jednej firmy – zachęca Izabela Lutek.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Izabela Lutek
Managing Director Publicis Re: Sources Poland – Head of Shared Service Center

We współpracy z

"Przyszłością biznesowych centrów usług jest budowanie silnego partnerstwa z biznesem, które jest napędzane przez wspólne wysiłki w zakresie automatyzacji, sztucznej inteligencji, samoobsługi i podstawowe funkcje cyfrowe dla biznesu. Oczywiście nie można zapomnieć o reprezentowaniu tych samych wartości i spójnej filozofii całej firmy".

Izabela Lutek, Managing Director Publicis Re: Sources Poland – Head of Shared Service Center