Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Analiza finansowa (Financial Planning & Analysis)
Analiza wyników finansowych przedsiębiorstwa jest niezbędna do tego, żeby mogło się ono rozwijać. Dlatego sercem każdej organizacji są dedykowane departamenty Financial Planning & Analysis (FP&A), które zajmują się analizą aktualnych wyników działalności firmy oraz planowaniem finansowym w długoterminowej perspektywie.

Każde przedsiębiorstwo, chcąc prowadzić swoją działalność w oparciu o racjonalne i optymalne decyzje, powinno badać i sprawdzać swoją dotychczasową strategię biznesową względem generowanych wyników finansowych. Tylko dzięki krokom podjętym w sposób przemyślany organizacja może uniknąć wielu rodzajów ryzyka, które w ostateczności mogą prowadzić nawet do bankructwa.

– W ramach analizy finansowej można wyróżnić dwa podstawowe elementy badawcze. Pierwszy polega na wstępnej analizie sprawozdań finansowych. Może być ona pionowa, gdy analizuje się poszczególne elementy składowe i zwraca uwagę na relację jednej zmiennej do drugiej, albo pozioma, gdy analizuje się dynamikę zmian, czyli porównuje się wyniki działalności w danym okresie, i na podstawie tych danych wyciąga wnioski. Drugim elementem badawczym jest analiza wskaźnikowa. Każde przedsiębiorstwo operuje na wielu zmiennych finansowych, dlatego konieczna jest analiza rentowności, płynności czy zadłużenia przedsiębiorstwa – mówi Wojciech Siepietowski, Senior Finance Manager w PepsiCo GBS.

Składa się na nie zarówno kontrola finansowa, planowanie, budżetowanie, praca na konkretnych projektach biznesowych i szukanie innowacji, jak i – na koniec – odpowiednia prezentacja przeprowadzonych analiz. Zakres obowiązków analityka finansowego może różnić się w zależności od firmy, nie zawsze jest taki sam. Czasami, oprócz sporządzania analiz i planowania, dochodzą także zadania dotyczące zamknięcia ksiąg czy aktywności bardziej transakcyjne.

Ponadto analitycy finansowi w PepsiCo biorą aktywny udział w planowaniu nowych produktów. Przed wprowadzeniem na rynek analizują, czy, biorąc pod uwagę wiele zmiennych finansowych, w ostatecznym rozrachunku ich produkcja będzie opłacalna.

– Trzeba zastanowić się, jaki będzie koszt produkcji nowego produktu, gdzie będziemy go produkować, czy znajdziemy odpowiednie moce przerobowe w fabrykach, jak ma wyglądać kanał sprzedaży, na których rynkach moglibyśmy go sprzedawać, z jakimi kosztami reklamy czy marketingu musimy się liczyć. To jest bardzo kompleksowe zadanie – zaznacza Wojciech Siepietowski.

W branży analizy finansowej pierwsze skrzypce gra dziś technologia, co oznacza, że dzięki nowoczesnym narzędziom i systemom można szybciej i lepiej wykonywać powierzone obowiązki.

– Świat zmierza w kierunku digitalizacji i ten trend widoczny jest zarówno w naszym dziale, jak i w całej organizacji. Analizy finansowe, które mogą być ustrukturyzowane, już znajdują się w systemach informatycznych. W swojej pracy wykorzystujemy wirtualne dashboardy, które bazują na wielu danych finansowych z naszych systemów finansowych i pomagają nam analizować biznes każdego dnia. Przygotowanie prezentacji w znacznym stopniu zależy dziś od umiejętności poprawnego znalezienia informacji, a przygotowanie jej od podstaw nie wymaga już spędzania dziesiątek godzin – tłumaczy Wojciech Siepietowski.

Poszukiwanie umiejętności

Większość analityków finansowych, którzy pracują w GBS/SSC to absolwenci kierunków ekonomicznych, finansów i rachunkowości. Specjalistyczna wiedza z zakresu finansów to podstawa.

– Najwięcej nauki wynosi się jednak z pracy na konkretnych projektach i zadaniach. Zmierzenie się z pewną liczbą problemów i różnorodnych zadań oraz uczenie się na żywych przykładach powoduje, że nabywamy bezcennego doświadczenia, tzw. critical experience, co może być motorem do dalszego rozwoju. W PepsiCo model rozwoju opiera się w 70% właśnie na zdobywaniu critical experience, w 20% – na coachingu i mentoringu oraz w 10% na treningach – zaznacza Wojciech Siepietowski.

W międzynarodowych organizacjach komunikacja na co dzień odbywa się w języku angielskim, dlatego bardzo ważna jest jego znajomość na poziomie umożliwiającym swobodną rozmowę. W pracy zespołów FP&A pożądani są ambitni pracownicy, chętni do nauki i zdobywania wiedzy, a przy tym otwarci na współpracę, niebojący się zadawać pytań. Komunikatywność jest bardzo przydatna. Osoba, która jest odważna i towarzyska, będzie mogła dużo szybciej zgromadzić wymaganą wiedzę i nawiązać kontakty biznesowe. Umiejętność budowania relacji jest nawet istotniejsza w przypadku doświadczonych pracowników. Do tego ważna jest także wypracowana przez lata marka osobista.

– Międzynarodowe organizacje inwestują ogromne pieniądze w nowe technologie, dlatego trzeba być otwartym na zmiany. Już dziś w zawodzie analityka finansowego, oprócz znajomości zagadnień księgowo-finansowych, niezbędna jest biegłość „wirtualna”, czyli umiejętność łatwego znajdowania odpowiednich informacji w systemach informatycznych. W przyszłości, być może, konieczne będą też umiejętności quasi-programowania ułatwiające pracę na bardzo dużych zbiorach danych – dodaje Wojciech Siepietowski.

Ścieżki rozwoju

Analitycy finansowi w GBS/SSC mają szereg możliwości poprowadzenia swojej kariery. Ich rozwój napędzany jest przez liczne zmiany, związane np. z przeniesieniem do innego działu lub awansem. To pozwala pracownikom na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczenia, co później staje się trampoliną do kolejnych awansów. Zmiana może dotyczyć zakresu obowiązków (in-level promotion) lub zwiększenia zakresu obowiązków i odpowiedzialności (cross-level promotion). Odbywa się wtedy, gdy pracownik zdobędzie na danym stanowisku odpowiednie doświadczenie i umiejętności.

– Jak większość organizacji, mamy programy związane z oceną pracy i ewaluacją pracownika. W firmie odbywają się rozmowy o karierze (development conversation), które są impulsem do pomyślenia o swoich aspiracjach i motywacji oraz do podjęcia kolejnych kroków związanych ze swoją karierą – mówi Wojciech Siepietowski.

Pracownicy obszaru FP&A, którzy są głodni wiedzy, mogą starać się o zdobycie międzynarodowych certyfikatów, takich jak m.in. CIMA.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Wojciech Siepietowski
Senior Finance Manager PepsiCo GBS

We współpracy z

"Działy analiz finansowych są w pewnym sensie kołami zamachowymi organizacji. Pozwalają na to, żeby przedsiębiorstwo realizowało podstawowe zadania swojej działalności: szło w kierunku dochodowego biznesu, rozwijało się i maksymalizowało zyski".

Wojciech Siepietowski, Senior Finance Manager w PepsiCo GBS