Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kontroler finansowy
Kontroling finansowy to jedna z kluczowych funkcji wsparcia organizacji, ponieważ analizując przeszłość, zapewnia przyszłość firmy. Kontrolerzy finansowi pracują w dynamicznym otoczeniu biznesowym, które podlega ciągłym przemianom, wynikającym z wdrożeń nowych produktów, wejścia na nowe rynki sprzedaży, restrukturyzacji lub fuzji i przejęć. Dostosowanie się do tego rodzaju zmian zapewnia kontrolerom nieustanny rozwój, jak i również oznacza wyzwanie.

Analiza i interpretacja danych, sporządzanie budżetów, analiz odchyleń do planu dla dyrektorów finansowych oraz zapewnienie wiarygodności danych to podstawowe menu pracy kontrolera finansowego. Sprawdzone, wiarygodne dane są podstawą do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Rolą kontrolera jest zapewnienie spójności stosowania zasad księgowości i raportowania finansowego przez wszystkie spółki grupy (zwykle wedle międzynarodowych standardów rachunkowości IRFS/US GAAP). 

Kontroler finansowy w centrum usług wspólnych ściśle współpracuje z dyrektorem finansowym spółki w kraju we wszystkich aktywnościach procesów księgowych i sprawozdawczych. Jednym z kluczowych zadań jest prowadzenie zamknięcia ksiąg danej spółki, sporządzanie księgowań i korekt, przygotowanie analiz i kalkulacji. Wszystkie te czynności odbywają się w ramach określonego systemu kontroli wewnętrznych, podlegających corocznym audytom.

– Kontroler pełni również rolę doradcy odnośnie stosowania polityki księgowej grupy, lokalnych przepisów księgowych oraz konsultuje wdrożenia nowych standardów raportowania – mówi Hanna Piwowarczyk, EMEA Finance Director w AbbVie Polska. – Kontroler finansowy sporo czasu poświęca na analizę danych, natomiast najważniejszym zadaniem w procesie raportowania jest nie sama analiza, ale przygotowanie komentarzy biznesowych dla analizowanych danych i zaprezentowanie wniosków. Trudność polega na tym, aby kontroler, wywodzący się ze świata księgowości i finansów, mówił językiem biznesu, zrozumiałym dla środowiska komercyjnego, który jest odbiorcą analiz.

Kontroler finansowy w centrum usług wspólnych ściśle współpracuje z wieloma innymi funkcjami wspierającymi biznes w ramach struktury globalnej, jak i regionalnej grupy. Kluczem do efektywnej współpracy jest tutaj wsparcie biznesu (tzw. business partnering) i efektywna komunikacja, nastawiona na współpracę.

Podstawą pracy kontrolerów finansowych jest głęboka analiza danych finansowych, w której coraz większą rolę odgrywają nowoczesne technologie. Kontrolerzy finansowi w swojej pracy wykorzystują systemy informatyczne takie jak SAP, Oracle czy Hyperion. Duże znaczenie, nieustannie od lat, odgrywa również Excel. 

– W naszym centrum korzystamy z nowoczesnych technologii, w tym jednorodnej platformy transakcyjnej i raportującej, co pozwala nam zaoszczędzić czas na uzgodnieniach między systemami. Na przestrzeni lat wprowadziliśmy wiele automatyzacji i usprawnień, wdrożyliśmy robotyzację wszędzie tam, gdzie było to możliwe i opłacalne. Dzięki temu kontrolerzy finansowi mogą skupić się w pełni na analizie danych i sporządzaniu wniosków i rekomendacji dla biznesu, przynosząc wartość organizacji – opowiada Hanna Piwowarczyk.

Poszukiwanie umiejętności

Od kandydatów, którzy chcieliby rozpocząć pracę w roli kontrolera finansowego, oczekuje się przede wszystkim wiedzy technicznej, związanej z rachunkowością i księgowością. Dlatego najczęściej kontrolerami finansowymi zostają absolwenci rachunkowości, kontrolingu, rewizji finansowej/audytu, finansów przedsiębiorstw czy ekonomii, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe w księgowości, raportowaniu oraz audycie finansowym. Mile widziane są certyfikaty ACCA, CIMA oraz kwalifikacje biegłego rewidenta. Jednak o sukcesie rekrutacji decydują nie tylko wiedza i osiągnięcia kandydata, ale także kompetencje miękkie. Kluczowe są zdolności analityczne, wyciągania wniosków z analizowanych danych oraz przełożenia ich na język biznesu, co wymaga nie tylko wiedzy systemowej, lecz także wiedzy o działalności operacyjnej i prezentowania danych. 

– Atutem kandydatów jest także umiejętność krytycznego myślenia, która przydaje się w analizach wymagających rekomendacji. Bez danych i konkretnych wniosków, które z nich płyną, firma nie wie, dokąd zmierza. Z kolei dane bez analizy są puste – to kontroler nadaje im znaczenie – podkreśla Hanna Piwowarczyk. – Dobrego kontrolera charakteryzuje również ciekawość, umiejętność wnikania w szczegóły, a także etyka zawodowa i bycie niezależnym w ocenie danych.

W związku z tym, że kontrolerzy planują swoje zadania samodzielnie, bardzo ważna jest umiejętność organizacji własnej pracy, a także koordynowania działań między różnymi działami finansowymi. Praca kontrolera jest coraz mniej przewidywalna, schematyczna i powtarzalna, przez co wymaga kreatywności i umiejętności współpracy. Dlatego w tej pracy świetnie odnajdują się osoby komunikatywne, które potrafią nawiązać, zbudować i utrzymać dobre relacje, zwłaszcza z dyrektorem finansowym, efektywnie przekazywać informacje, a przy tym wyróżniają się dojrzałością i wiarygodnością i na tym budują swoją indywidualną markę.

– W roli kontrolera finansowego dobrze będą czuły się osoby, które potrafią wychodzić z inicjatywą, są nastawione na rozwój i naukę oraz nabywanie nowych umiejętności. Branża potrzebuje energicznych pracowników, chętnych do działania – mówi Hanna Piwowarczyk. – Profesjonalizm i dokładność to cechy, które wpływają na efektywność pracy kontrolera. Równie ważna jest elastyczność i umiejętność opracowywania wielu tematów w krótkim czasie, co jest charakterystyczne dla współczesnego świata biznesu i nieustannych zmian rynkowych. Dodatkowo praca w międzynarodowych centrach wymaga dobrej znajomości języka angielskiego i umiejętności poruszania się w złożonych strukturach globalnych firmy, w tym między funkcjonalnie.

Ścieżki rozwoju

Możliwości rozwoju w obszarze kontrolingu w każdej firmie mogą wyglądać inaczej. Najczęściej ścieżka kariery w tej branży wiedzie od stanowiska analityka do starszego kontrolera. Następnym krokiem są role menedżerskie, związane z zarządzaniem ludźmi.

– W naszym centrum budujemy kompetencje zarówno w oparciu o międzynarodowe i lokalne standardy rachunkowości, obowiązujące w krajach regionu EMEA, jak i standardy amerykańskie US GAAP. Pracownicy mogą wziąć udział w programie wymiany z innymi funkcjami, który polega zwykle na relokacji do innego kraju na kilka miesięcy i pracy na stanowisku czasowym, związanym z kontrolingiem lokalnym i planowaniem. Oferujemy także rozwój związany z funkcjami wspierania finansów (np. w obszarze skarbowości, podatków) w strukturach regionalnych lub centralnych firmy – zaznacza Hanna Piwowarczyk.

Na sile coraz mocniej przybiera trend, w którym kontroler finansowy jest partnerem dla biznesu. Obszar związany ze wsparciem biznesu wiąże się z ciągłym rozwojem, ponieważ dotyka obszaru zarówno działań wspierających biznes, jak i działalności operacyjnej i jest jedną z możliwych ścieżek budowania swojej kariery w przyszłości.

– Dziś zapytanie i analiza, jutro odpowiedź – to wymaganie, z jakim musi się zmierzyć kontroler, który chce być partnerem dla biznesu, dostarczając wartość – dodaje Hanna Piwowarczyk. – Każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia, zrozumienia biznesu w danym kraju, jego specyfiki i uwarunkowań, a następnie opracowania podejścia, zgodnego ze standardami raportowania i polityki grupy. Dlatego ta praca jest tak ciekawa. Nie ma dnia, aby życie gospodarcze nie przyniosło nowych transakcji, nowych wyzwań i nowych potrzeb, gdzie my, kontrolerzy, realizujemy swoją misję. Wtedy ta praca ma sens, a lokalny biznes może skupić się na tym, co najważniejsze – na dostarczaniu leków dla pacjenta.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Hanna Piwowarczyk
Dyrektor Centrum Finansowego AbbVie na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, proces RTR AbbVie

Odpowiedzialna za zarządzanie usługami centrum finansowego w procesie księgowości Record to Report dla wewnętrznych klientów (głównie dyrektorów finansowych afiliacji AbbVie) z ponad 65 krajów. Odpowiada za poprawność danych finansowych, spójność raportowania według standardow grupowych US GAAP oraz przepisów lokalnych, jakość kontroli wewnętrznych, raportowanie VAT oraz globalną księgowość międzyspółkową. Pracuje z zespołem 80 utalentowanych osób, w 10 lokalizacjach, z siedzibą główną w Krakowie. Wspótworca globalnego programu rozwoju dla kobiet w dzialach finansowych AbbVie – PowerHer.

Ukończyła Wydział Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie (specjalność: rewizja finasnowa) oraz podyplomowe studia z zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Członek ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

We współpracy z

"Kontroling finansowy to jedna z kluczowych funkcji wsparcia organizacji, ponieważ analizując przeszłość, zapewnia przyszłość firmy. W roli kontrolera finansowego dobrze będą czuły się osoby, które potrafią wychodzić z inicjatywą, są nastawione na rozwój i naukę oraz nabywanie nowych umiejętności. Branża potrzebuje energicznych pracowników, chętnych do działania".

Hanna Piwowarczyk, Dyrektor Centrum Finansowego AbbVie na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, proces RTR