Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
ACCA
ACCA to międzynarodowa organizacja, która zrzesza specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Sprawdźcie, dlaczego warto zostać jej członkiem, jakie wymogi trzeba spełnić, by zdobyć kwalifikacje i uzyskać certyfikat.

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) to jedna z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych organizacji, która od ponad 100 lat zrzesza profesjonalistów zajmujących się finansami, rachunkowością i zarządzaniem. Od momentu powstania w 1904 roku stowarzyszenie zbudowało społeczność ponad 241 tys. członków, a w trakcie zdawania egzaminów jest ponad 542 tys. studentów w 178 krajach na świecie. Kwalifikacja ACCA cieszy się dużą popularnością, także w Polsce, wśród osób, które chcą wykazać się swoimi kompetencjami i wiedzą oraz uzyskać międzynarodowy certyfikat. Zdobycie kwalifikacji ACCA staje się wymogiem w świecie biznesu. Posiadanie tego dyplomu jest nie tylko potwierdzeniem kompetencji biznesowych i finansowych, lecz także oznaką ambicji i chęci samodoskonalenia i może otwierać drogę do oczekiwanego awansu, wyższych zarobków czy międzynarodowej kariery.

Zdobycie kwalifikacji ACCA nie jest zastrzeżone wyłącznie dla osób z wykształceniem czy doświadczeniem z zakresu finansów czy rachunkowości. Praktyczne kompetencje i wiedzę potrzebną do pracy w środowisku biznesowym mogą uzyskać także osoby spoza branży. Niemniej certyfikacją powinni zainteresować się przede wszystkim profesjonaliści, którzy planują rozwój w kierunku rachunkowości managerskiej i finansowej czy analizy biznesowej, a także m.in. audytu i podatków. Kwalifikacja szczególnie pożądana jest na stanowiskach najwyższego szczebla, np. u dyrektorów finansowych.

– Studenci ACCA, poza przedmiotami skupionymi na rachunkowości według IFRS i badaniu sprawozdań finansowych, muszą zdobyć również wiedzę w wielu innych obszarach finansów i zarządzania przedsiębiorstwem, takich jak podatki, prawo handlowe, systemy informatyczne czy zarządzanie projektami. Dlatego kwalifikacja ACCA może przydać się także osobom związanym zawodowo z podatkami, kontrolingiem, skarbowością, analizą projektów inwestycyjnych czy zarządzaniem projektami finansowymi – mówi Marek Chwałek, Wiceprezes wykonawczy ds. finansowych w Huuuge Games.

Kursy, studia i szkolenia

Kwalifikację ACCA można zdobywać na kilka różnych sposobów – w ramach studiów (zarówno licencjackich czy magisterskich, jak i podyplomowych, gdzie studenci zyskują zwolnienia z egzaminów ACCA), ucząc się samodzielnie, np. z podręczników, lub w ramach kursów oferowanych przez firmy szkoleniowe, w tym akredytowane przez ACCA EY Academy of Business i BPP Professional Education. Szczególnie warte uwagi są akredytowane przez ACCA programy studiów „2 w 1” oferowane przez wiodące uniwesytety, które poza zdobyciem dyplomu prestiżowej uczelni oferują ceniony wśród pracodawców „ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business”. Warto też przyjrzeć się nowej ofercie studiów podyplomowych przygotowujących do 4 ostatnich egzaminów z poziomu Strategic Professional, która jest skierowana do osób z zaliczonymi 9 egzaminami ACCA

Egzaminy

Oferta dla członków i studentów ACCA jest stale ulepszana i aktualizowana pod względem merytorycznym, tak aby stanowiła odpowiedź na potrzeby rynku i zmieniające się realia gospodarcze. Wpływ na to, co znajduje się w sylabusie mają sami pracodawcy, którzy na bieżąco weryfikują umiejętności potrzebne na rynku pracy.

Nowe technologie coraz mocniej wpływają na sposób pracy pracowników branży finansowej, dlatego też kompetencje cyfrowe stają się motywem przewodnim wszystkich egzaminów ACCA. Studenci uczą się np., jak zadbać o odpowiednie bezpieczeństwo dostępu do informacji czy – w przypadku obszaru Taxation – poznają najnowsze cyfrowe możliwości rozliczeń podatkowych. Egzaminy odzwierciedlają złożoność procesów i zagadnień w pracy współczesnego specjalisty ds. finansów i podzielone są na trzy poziomy: Applied Knowledge, Applied Skills i Strategic Professional. Rozpoczęcie nauki do egzaminów z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills wymaga przynajmniej średnio zaawansowanej znajomości języka angielskiego, która w zakresie słownictwa biznesowego rozwija się wraz z nauką do poszczególnych egzaminów ACCA. Pierwsze dwa poziomy, Applied Knowledge i Applied Skills, stanowią wprowadzenie do technik rachunkowości finansowej oraz zarządczej i pokrywają kluczowe techniczne aspekty pracy, których znajomości oczekuje się od finansistów.

Poziom Strategic Professional stanowi rozwinięcie tematyki poprzednich egzaminów o zaawansowane zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem ryzykiem, raportowaniem, audytem czy relacjami z interesariuszami, które są kluczowe pod kątem pełnienia ról zarządczych w organizacji. Dzięki rozbudowanym studiom przypadków (tzw. case studies), wszystkie te zagadnienia odzwierciedlają praktyczne oraz biznesowe aspekty pracy. Rewolucyjną zmianą jest forma zdawania egzaminów, które od września 2020 r. dla wszystkich poziomów odbywają się wyłącznie komputerowo. Sesje egzaminacyjne dla poziomów Applied Skills (bez LW) i Strategic Professional odbywają się cztery razy w roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, a do egzaminów z poziomu Applied Knowledge oraz LW można podejść w dowolnie wybranym terminie w trybie „on demand” (na życzenie). Nowością jest możliwość zdawania tych egzaminów w formie zdalnej (remote exams). Takie rozwiązanie ACCA wprowadziło również dla egzaminów z poziomu Applied Skills i Strategic Professional. W tym momencie studenci ACCA w Polsce mogą wybierać pomiędzy formą zdalną a stacjonarną zdawania egzaminów.

Chociaż celem studentów ACCA powinno być zaliczenie wszystkich egzaminów i zostanie członkiem ACCA, to już na poszczególnych etapach mogą zdobyć dyplomy, które mają wymierną wartość na rynku, ponieważ poświadczają konkretną wiedzę z obszaru finansów – ACCA Diploma in Accounting and Business po zaliczeniu 3 pierwszych egzaminów i ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business po zaliczeniu kolejnych 6 egzaminów.

Perspekytywy rozwoju

Aby przystąpić do elitarnego grona członków ACCA, należy zaliczyć wszystkie egzaminy i spełnić pozostałe warunki (czyli potwierdzić co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w finansach oraz ukończyć moduł szkoleniowy online, poświęcony etyce i kompetencjom profesjonalnym).

Od członków ACCA wymaga się, by nieustannie podnosili swoje kwalifikacje poprzez realizację programu CPD (Continuing Professional Development). Członkowie ACCA mają dostęp do różnego rodzaju badań i analiz, np. dotyczących ewolucji funkcji finansowych (z uwzględnieniem roli Centrów Usług Wspólnych), czy regularnych raportów na temat sytuacji ekonomicznej świata. Mogą też brać udział w szkoleniach dotyczących zarówno technicznej wiedzy finansowej i rachunkowej, jak i umiejętności miękkich czy zastosowania technologii w branży finansowej.

Członkostwo w ACCA uprawnia także do udziału w wielu spotkaniach organizowanych przez ACCA i partnerów, podczas których – poza pogłębianiem swojej wiedzy – uczestnicy mają możliwość nawiązywania kontaktów i budowania relacji z innymi członkami tej międzynarodowej organizacji.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Marek Chwałek FCCA
Wiceprezes wykonawczy ds. finansowych Huuuge Games

EGZAMINY ACCA:

APPLIED KNOWLEDGE

 • Business and Technology (BT)
 • Management Accounting (MA)
 • Financial Accounting (FA)

APPLIED SKILLS

 • Corporate and Business Law (LW)*
 • Performance Management (PM)
 • Taxation (TX)*
 • Financial Reporting (FR)
 • Audit and Assurance (AA)
 • Financial Management (FM)

STRATEGIC PROFESSIONAL

Essentials (obowiązkowe):

 • Strategic Business Leader (SBL)
 • Strategic Business Reporting (SBR)*

Options (dwa do wyboru):

 • Advanced Financial Management (AFM)
 • Advanced Performance Management (APM)
 • Advanced Taxation (ATX)*
 • Advanced Audit and Assurance (AAA)*

* dostępne również w wariantach lokalnych lub regionalnych

"Kwalifikacja ACCA jest wyróżnikiem na rynku pracy, a więc osoby, które ją posiadają, mają większe szanse na znalezienie atrakcyjnych propozycji pracy niż te, które takich bądź podobnych kwalifikacji nie posiadają. Żeby zdobyć dyplom FCCA (fellow ACCA) należy wykazać się takimi cechami jak: ambicja, determinacja oraz ciężka praca, co może być cenną wskazówką dla potencjalnych pracodawców przy wyborze kandydatów na stanowiska w obszarze finansów". 

Marek Chwałek FCCA, Wiceprezes wykonawczy ds. finansowych w Huuuge Games