Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
(R)ewolucja technologiczna finansów
Postęp technologiczny sprawia, że charakter pracy i wykonywanych obowiązków zmienia się coraz szybciej. Innowacyjność produktów i usług finansowych była zawsze symbolem szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego. Jakie rozwiązania technologiczne wiodą prym w dzisiejszej branży finansowej?

Globalizacja i związany z nią rozwój technologiczny wpływają na rynek finansowy. Działają na nim nie tylko instytucje poddane regulacji (banki), ale również wiele start-upów (fintechów), które wykorzystują technologię do świadczenia usług finansowych. Stały się one wiodącym czynnikiem wpływającym na transformację sektora finansowego. Nowe technologie przyczyniają się do rozwoju instytucji, pozwalają zwiększyć efektywność, zminimalizować pracę manualną i powtarzalną, ale i zarazem obniżyć w dłuższej perspektywie koszty. Modele technologiczne wychodzą naprzeciw zmieniającym się potrzebom klienta w kontekście usług finansowych. Zwiększają swój zasięg działania i dbają o jak najlepsze doświadczenie klienta.

Powszechnym trendem w bankowości i finansach jest klientocentryzm, który wielokrotnie determinuje powstawanie nowych rozwiązań technologicznych. Instytucje znaczące na rynku uwzględniają potrzeby klientów podczas tworzenia i komunikowania produktów. Wyzwaniem jest dostosowanie tych działań do możliwości danej organizacji. W tym celu warto wykorzystać:

  • wewnętrzne zespoły specjalizujące się w kontakcie z klientem,
  • długoterminowe partnerstwo z firmami wykorzystującymi doświadczenia wielobranżowe,
  • zapraszanie do współpracy fintechów, które dzięki swojej zwinności mogą znacznie szybciej tworzyć i testować rozwiązania w pełni skupione na kliencie [1].

W popandemicznej rzeczywistości pierwsze skrzypce w kontekście przemian biznesu zaczęło odgrywać IT. Dzięki temu cyfrowa transformacja nie zahamowała, lecz „naturalnie” przyspieszyła procesy digitalizacji i automatyzacji wielu obszarów działalności przedsiębiorstw. 30% firm deklaruje, że zdecydowana większość ich procesów biznesowych została poddana cyfryzacji i automatyzacji [2]. Kolejne 39% organizacji prowadzi intensywne działania w tym kierunku.

Chmura motorem zmian technologicznych 

Cloud computing jest przyszłością, również w kontekście AI. Przez pandemię znaczna część aktywów została przeniesiona do sieci. Migracja do chmury wymaga przygotowań, jednak jest to proces, który przynosi wiele korzyści. Najważniejsze z nich to zmniejszenie kosztów oraz elastyczność biznesowa. Podmioty branży finansowej potrzebują skalowalnych środowisk, które mogą rozbudowywać wraz ze wzrostem potrzeb. Dysponują one ogromną ilością danych, a starsze systemy uniemożliwiają im szybkie uzyskanie wglądu w te informacje. Dobrze zaprojektowana platforma chmurowa usprawnia sposób prowadzenia firmy dzięki nieograniczonej możliwości dostępu do danych. Decydującym czynnikiem przy wyborze rozwiązań chmurowych jest bezpieczeństwo danych. Chmury obliczeniowe pomagają również analizować nadchodzące zagrożenia w czasie rzeczywistym [3].

Korzystanie z usług chmurowych może zmniejszyć koszty zarządzania informacjami o klientach o prawie 60% [4].

Uczestnicy badania Computerworld, którzy pochodzą z dużych przedsiębiorstw i korporacji, są zgodni co do wzrostu znaczenia chmury obliczeniowej w kolejnych latach. W opinii 83% ankietowanych najważniejszymi powodami decydującym o wyborze chmury będą większa elastyczność i skalowalność infrastruktury IT. Chmura zyskuje na znaczeniu, ponieważ działy IT muszą szybciej udostępniać zasoby infrastruktury, aby skracać czas wprowadzania produktów na rynek jak wskazało 77% odpowiedzi. Kolejne 63% ankietowanych uważa, że dzięki chmurze nastąpi przyspieszenie realizacji projektów. 62% respondentów jest zdania, że przełoży się to na możliwość szybszego spełniania potrzeb biznesowych firmy i potrzeb użytkowników. Aż 57% badanych planuje wdrażać rozwiązania chmurowe ze względów bezpieczeństwa, które bezpośrednio wpływa na zapewnienie ciągłość działania biznesu.

Rozwiązania chmurowe:

  • 67% ankietowanych uważa, że chmura obliczeniowa będzie głównym motorem zmian technologicznych,
  • 43% ankietowanych uważa, że wyniesienie do chmury aplikacji biznesowych poprawi efektywność kosztową firmy,
  • 44% firm zamierza w 2022 roku przeznaczyć na rozwiązanie chmurowe między 10 a 50% swoich budżetów IT [2].

Przyszłość AI

Pojęcie sztucznej inteligencji, z angielskiego Artificial Intelligence – AI, odnosi się do interdyscyplinarnej nauki, która dąży do zbadania ludzkiej inteligencji i zaimplementowania jej mechanizmów na maszynach – komputerach [6]. Obecnie prym w zakresie implementacji AI w Polsce wiedzie branża finansowa, która jest z natury cyfrowa. Ze względu na swoją specyfikę stała się w dużej mierze zdigitalizowana zdecydowanie wcześniej od innych.Firmy z sektora finansów od lat wdrażają nowoczesne rozwiązania technologiczne bazujące na AI. Blisko połowa przedstawicieli tego rynku w Polsce największą wartość AI dostrzega w zwiększeniu samoobsługi klientów poprzez uproszczenie procesów, a 41% zwiększa dzięki niej efektywność komunikacji [5]. Wspominany wcześniej klientocentryzm dużej mierze wyznacza kierunki rozwoju w branży, inspirując do wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych przy pomocy AI. Fintechy i firmy IT zajmujące się rozwiązaniami dla tego sektora, napędzają się wzajemnie. Rzeczywistość biznesowa oparta na konkurencyjności danego przedsiębiorstwa wymaga wdrażania coraz to nowszych systemów i narzędzi.

Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w kontekście analizy danych finansowych oraz osobowych na potrzeby realizacji zarówno wymogów regulacyjnych jak i poprawy jakości obsługi klienta. Sztuczna inteligencja jest przede wszystkim wdrażana w celu automatyzacji i robotyzacji procesów. Przykładem takich działań w obszarze obsługi klienta są np. voiceboty na infolinii, voiceboty zamiast wiadomości IVR, chatbotów na stronie internetowej czy robo-doradztwo [8]. Automatyzacja pozwala przejąć maszynie część zadań wykonywanych wcześniej przez pracowników, np. tych związanych z kwestiami administracyjnymi wewnątrz organizacji. Liderzy finansowi potrzebują wiarygodnych i praktycznych narzędzi, które nadążają za innowacjami, jednocześnie rozwiązując potrzeby klientów. AI stwarza ogromne możliwości w tej branży, ponieważ łączy rozumowanie ludzkie z mocą obliczeniową maszyn.

Big data jako imperatyw biznesowy

Aby sztuczna inteligencja działała poprawnie, potrzebuje paliwa – dużej ilości danych w czystej postaci. Paliwo to jest tanie i łatwo dostępne, ponieważ producentem danych jest każdy człowiek. Aktywność w intrenecie generuje ogromne ilości informacji, tzw. big data. Czy to korzystanie z aplikacji mobilnych, produktów bankowym, czy też zamawianie przejazdów Boltem lub Uberem. Big data to termin odnoszący się do dużych, zróżnicowanych, złożonych zestawów danych. Przetwarzanie ich ianaliza jest trudna, ale jednocześnie wartościowa, ponieważ może prowadzić do zdobycia nowej wiedzy. Zbiory danych można wykorzystać do zapewnienia rozwiązań dla długotrwałych wyzwań biznesowych usług finansowych i firm bankowych na całym świecie. Termin ten nie ogranicza się tylko do sfery technologii, ale jest obecnie uważany za imperatyw biznesowy. Jest coraz częściej wykorzystywany przez firmy świadczące usługi finansowe do przekształcania swoich procesów, narzędzi i organizacji całej branży.

Tradycyjnie przetwarzanie liczb było wykonywane przez ludzi, a decyzje podejmowano na podstawie wniosków wyciągniętych z obliczonych zagrożeń i trendów. W ostatnim czasie taką funkcjonalność przywłaszczają sobie komputery. W rezultacie rynek technologii big data w finansach oferuje ogromny potencjał i jest jednym z najbardziej obiecujących. Inicjatywy dotyczące dużych zbiorów danych podejmowane przez firmy z sektora bankowego i rynków finansowych koncentrują się na analizie potrzeb klientów w celu zapewnienia im lepszej obsługi.

Uczenie maszynowe

Big data całkowicie rewolucjonizuje funkcjonowanie rynków akcji na całym świecie i sposób, w jaki inwestorzy podejmują decyzje inwestycyjne. Uczenie maszynowe – praktyka wykorzystywania algorytmów komputerowych do znajdowania wzorców w ogromnych ilościach danych – umożliwia komputerom dokonywanie dokładnych prognoz i podejmowanie decyzji podobnych do ludzkich. Gdy są zasilane danymi, wykonują transakcje z dużą szybkością i częstotliwością [9]. Schemat biznesowy monitoruje trendy giełdowe w czasie rzeczywistym. Obejmuje najlepsze możliwe ceny, umożliwiając analitykom podejmowanie słusznych decyzji poprzez ograniczanie błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim. Uczenie maszynowe zajmuje się tworzeniem na podstawie analiz danych i konkretnych wyników badań [10]. Firmy starają się zrozumieć potrzeby i preferencje klientów, aby przewidywać przyszłe zachowania, generować leady sprzedażowe, wykorzystywać nowe kanały i technologie, ulepszać swoje produkty i zwiększać satysfakcję klientów. Zdolność narzędzi bazujących na uczeniu maszynowym do przewidywania preferencji klientów pozwala organizacjom rynków finansowych dostarczać nowe produkty i usługi zorientowane na klienta.

Branża finansowa wykorzystują duże zbiory danych do ograniczania ryzyka operacyjnego i zwalczania oszustw. Banki mają dostęp do danych w czasie rzeczywistym, które mogą być potencjalnie pomocne w identyfikowaniu nieuczciwych działań. Na przykład, jeśli dwie transakcje są dokonywane tą samą kartą kredytową w krótkim odstępie czasu w różnych miastach, bank może natychmiast powiadomić posiadacza karty o zagrożeniach bezpieczeństwa, a nawet zablokować takie transakcje. Stworzone narzędzie identyfikuje zatem podejrzane transakcje i przechwytuje sygnały oszustwa, analizując ogromne ilości danych o zachowaniach użytkowników w czasie rzeczywistym przy użyciu uczenia maszynowego.

Blockchain

Nową, innowacyjną technologią, która korzysta z baz danych jest blockchain. Polega na gromadzeniu, wiązaniu, weryfikowaniu, szyfrowaniu jednostek bazowych – transakcji – w sieci. Efektem tych procesów jest jej odporność na manipulacje iawarie, ale także bezpieczeństwo i innowacyjność bazy danych [11]. Potencjał blockchaina polega przede wszystkim na umożliwieniu wymiany wartości w środowisku cyfrowym jak również na eliminacji z tego procesu pośredników. Technologia blockchain może zakłócić istniejące modele biznesowe, ponieważ wpływa na wiele ich obszarów np. uwierzytelnianie w obrocie, odpośredniczenie, obniżka kosztów transakcyjnych. Blockchain od kilku lat wprowadzany jest przez Polskie banki przy pomocy Fintechów. Ma zapewnić klientom możliwość bezproblemowych i natychmiastowych wymian wartości i wykonywania transakcji w bardziej przejrzysty, bezpieczny, ale jednocześnie rozproszony sposób.

Źródła:


Komentarze:

Joseph Chalouhi Chief Digital & Information Officer Poland, CDIO IB Regional Lead w UBS:

Jak może wyglądać rozwój pracowników w środowisku pracy, w którym nowe technologie odgrywają kluczową rolę?

Innowacyjność zawsze była kluczowa w bankowości. W UBS tworzymy i ułatwiamy przyszłość – zwłaszcza w obszarze technologii. Nasz zespół Chief Digital and Information Office (CDIO) w Polsce pracuje nad wdrażaniem najlepszych w swojej klasie rozwiązań technologicznych, aby wspierać naszych klientów na całym świecie. W naszym zespole CDIO w Polsce wspólnie tworzymy środowisko pracy, w którym talenty łączą się, rozwijają i dostarczają nową jakość. Nasi inżynierowie wnoszą znaczący wkład w wiele strategicznych programów technologicznych UBS. Aby mogli to robić, zdobywają u nas wiedzę na temat systemów bankowych, współpracują z ekspertami w swojej dziedzinie na całym świecie, obcują z najnowszymi technologiami, korzystają na co dzień z najnowszych języków programowania i narzędzi. Zapewniamy im również dostęp do baz szkoleniowych oraz najlepszych platform edukacyjnych na rynku, a zdobytą wiedzę wykorzystują oni w swojej codziennej pracy. Wspierając ciągły rozwój naszych inżynierów, stworzyliśmy dedykowany program rozwojowy Certified Engineer. Ucząc się, nasi pracownicy otrzymują różne odznaki, które z kolei pozwalają na zdobycie odpowiedniej certyfikacji inżynierskiej w UBS.

Jakub Boczkowski, VP-Information Technology, Franklin Templeton: 

Z punktu widzenia pracownika na główną uwagę zasługują trzy kategorie trendów technologicznych: technologie wspierające współpracę, trendy już obecne w branży, takie jak automatyzacja czy wykorzystywanie danych, oraz nowe trendy technologiczne mogące zrewolucjonizować finanse. Na początek kilka słów o rozwiązaniach wykorzystujących sztuczną inteligencję, np. podpowiadających dokument do przeczytania przed najbliższym spotkaniem, kończących zdanie w mailu czy sugerujących zarezerwowanie czasu na pracę koncepcyjną.

Dla pracowników ważne jest, by sprawnie posługiwać się takimi narzędziami – wpływa to bezpośrednio na wydajność pracy. Młodsze pokolenie używa podobnych rozwiązań od lat. Większość narzędzi kolaboracyjnych oferuje również aplikacje mobilne i warto wiedzieć, jak te same funkcje działają również tam. Obecne trendy w automatyzacji procesów oraz masowym wykorzystywaniu danych zdają się mieć nieograniczony potencjał. Znaczenie mają też czynniki zewnętrzne i zmieniające się oczekiwania klientów. Przyspieszenie digitalizacji otworzyło nowe możliwości automatyzacji. Pojawiły się narzędzia i trendy pozwalające pracownikom samodzielnie automatyzować pracę. Pierwszą, i jedną z najmocniejszych grup w ramach rozwiązań „citizen development”, tj. narzędzi pozwalających na tworzenie rozwiązań technologicznych przez pracowników niebędących inżynierami, są programy takie jak np: Power Automate czy Automation Anywhere.

Druga grupa to Business Intelligence, czyli narzędzia używane po to, aby w prosty sposób obrobić, połączyć i zwizualizować dane. PowerBI czy Tableau pozwalają szybko i profesjonalnie importować dane z różnych źródeł i zbudować z nich interaktywne raporty. Wyróżniłbym też technologię blockchain, która kojarzy się z kryptowalutami, a ma dużo więcej do zaoferowania. Jest to koncepcja rozproszonych, zaszyfrowanych informacji, powiązanych ze sobą w łańcuch, co umożliwia decentralizację i nienaruszalność informacji zawartej w blokach. Daje to nowe możliwości w bezpiecznym zawieraniu i śledzeniu różnych transakcji, tokenizacji dóbr materialnych, ich praw własności czy handlu cyfrową sztuką lub innymi wirtualnymi dobrami.

Piotr Ziemkiewicz, Cloud Delivery Architect, CEE Cloud & Digital in PwC Polska:

Jeśli chodzi o nowe technologie, szczególnie na rynku finansowym, możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy w trakcie tzw. zmiany paradygmatu. Tak jak w przypadku wynalezienia silnika parowego czy elektryczności, tak w pod wpływem digitalizacji i automatyzacji obserwujemy fundamentalną i nieodwracalną zmianę w tym jak ludzie pracują i komunikują się ze światem.

Organizacje sektora finansowego wykorzystując nowe technologie takie jak chmura obliczeniowa czy analityka danych, żeby przedefiniować i przeprojektować swoje relacje z klientami, pracownikami czy partnerami osiągają pożądany rezultat – cyfrową transformację.

Moc chmury obliczeniowej zmienia sposób pracy w każdej branży poprzez automatyzację procesów i tzw. Day-2-day tasks oraz pozwala na globalną współpracę w czasie rzeczywistym. Ponadto rozwiązania chmurowe wyzwoliły dynamiczny rozwój oraz wykorzystywanie tzw. analityki big data w sektorze finansowym. Każda organizacja jest w tej chwili „organizacją danych”. Dane nie są już wykorzystywane jedynie w sposób retrospektywny, obecnie na podstawie odpowiednio zebranych i przetworzonych danych finansowych kreujemy istotne wnioski, predykcje czy podejmujemy inteligentne akcje (np. antyfraudowe) w czasie rzeczywistym.

Uczenie Maszynowe i Sztuczna Inteligencja (ML/AI) pozwalają Bankom i Instytucjom Finansowym wyciągać wnioski z danych generowanych zarówno w przeszłości jak i w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że mogą dostrzegać (zagrożenia), przewidywać (trendy), polecać (rekomendacje) i kategoryzować dane na nowe, innowacyjne sposoby.

Autor: Wiktoria Jackowska
Redaktorka Grupa MBE

Magistrantka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Czynna uczestniczka konferencji naukowych. Pasjonatka kultury, lingwistka. 

W Grupie MBE jest odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl.

Członkini Stowarzyszenia Bliżej ADHD działającego z misją edukacji o neuroróżnorodności. 

Cyfrowa transformacja:

  • 93% firm podejmuje działania w obszarze cyfrowej transformacji,

  • 75% badanych utożsamia cyfrową transformację z udostępnianiem pracownikom rozwiązań technologicznych zwiększających produktywność,

  • 30% przedsiębiorstw poddało cyfryzacji i automatyzacji zdecydowaną większość procesów biznesowych [2].