Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Doradztwo prawne
Wraz z rozwojem biznesu oraz postępującą globalizacją i cyfryzacją tradycyjny model doradztwa prawnego, wypracowany przez lata, nie odpowiada już w pełni oczekiwaniom klientów. W związku ze zmianami zachodzącymi na rynku, w szczególności wzrastającą liczbą regulacji prawnych, jest coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów. Sprawdź, jakie kompetencje są kluczowe w tym obszarze i jakie znaczenie dla doradców prawnych stanowi nowa technologia.

Wraz z rozwojem biznesu oraz postępującą globalizacją i cyfryzacją, tradycyjny model doradztwa prawnego, wypracowany przez lata nie odpowiada już w pełni oczekiwaniom klientów. W związku ze zmianami zachodzącymi na rynku, w szczególności wzrastającą liczbą regulacji prawnych, jest coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów. Ich kompetencje, poza konieczną w tym zawodzie biegłością w interpretowaniu i stosowaniu prawa, obejmują także umiejętności z zakresu korzystania z nowych technologii. Dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe rodzi ponadto potrzebę oferowania przez kancelarię doradztwa prawnego w coraz to nowszych specjalizacjach czy segmentach rynku (np. ESG, doradztwo instytucjom finansowym, startupom i sektorowi BigTech w ramach projektów wykorzystujących nowości technologiczne, takie jak blockchain, AI czy open-banking, doradztwo na rzecz klientów prywatnych) i produktów, które uzupełniają ofertę usług doradztwa prawnego w tradycyjnych obszarach takich jak np. prawo spółek handlowych, transakcje fuzji i przejęć, prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo karne i karno-gospodarcze, prawo nieruchomości, prawo pracy, prawo własności intelektualnej, ochrona danych osobowych, etc. Ewoluuje również sposób świadczenia usług prawnych, coraz śmielej oferując możliwości jakie daje zastosowanie nowych technologii.

– W ostatnim czasie obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie w zakresie wykorzystania w naszej pracy nowych technologii. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, nasza Kancelaria ciągle rozwija cieszącą się niesłabnącym zainteresowaniem linię biznesową – Legal Centre of Excellence (Legal CoE), łączącą usługi prawne z technologiami. Nasza metodologia opiera się na standaryzacji dokumentów, centralizacji przepływu pracy i dobrze dopasowanych rozwiązaniach technologicznych stosowanych przez kompetentnych specjalistów, dzięki czemu zwiększamy wartość i jakość usług oferowanych naszym klientom. Wspierając międzynarodowe korporacje np. w audytach prawnych, coraz częściej korzystamy z narzędzi LegalTech, które dzięki ciągłemu rozwojowi są coraz bardziej skuteczne. Pozwala nam to przyspieszyć pewne procesy i jednocześnie zachować wysoką jakość produktów, które dostarczamy naszym klientom – mówi Robert Choromański, Counsel w PwC Legal.

Klienci, którzy decydują się na współpracę z firmą doradczą oczekują od niej kompleksowego wsparcia niezbędnego do osiągnięcia oczekiwanych założeń biznesowych, obejmującego pełen pakiet usług potrzebnych do realizacji projektu, w tym m. in. w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego, księgowego czy usług IT. Firmy konsultingowe takie, jak PwC zapewniają wsparcie interdyscyplinarnych zespołów złożonych z ekspertów z różnych obszarów, które te potrzeby odpowiednio adresują. Ogromnie ważne jest jednak, aby oprócz najwyższej jakości usług, były one jednocześnie świadczone w sposób możliwie szybki i efektywny. Przychodzi w tym z pomocą automatyzacja niektórych procesów (szczególnie tych powtarzalnych) i korzystanie z coraz bardziej zaawansowanych technologii, tak aby główna uwaga ekspertów koncentrowała się na zadaniach ściśle merytorycznych wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. W zamian otrzymujemy znaczące korzyści w zakresie oszczędności kosztów i czasu w porównaniu z tradycyjnym modelem doradztwa.

Technologia coraz częściej jest wykorzystywana np. w procesach due diligence, ale również w świadczeniu innych usług prawnych, a narzędzia w tym zakresie tworzone są przez samych prawników współpracujących w tym zakresie ze specjalistami IT.

– PwC coraz częściej oferuje swoim klientom liczne rozwiązania technologiczne jako wsparcie podstawowych usług.  Przykładem takiego rozwiązania jest platforma do zarządzania ochroną danych osobowych: Data Protection Officer Tool, tj. narzędzie wspierające inspektorów ochrony danych osobowych w realizacji obowiązków w obszarze ochrony danych osobowych. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, które spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem klientów i rynku jest również stworzone przez naszych ekspertów podatkowych kompleksowe narzędzie Taxolite, służące do cyfrowego raportowania podatkowego – opowiada Robert Choromański.

Pojawiające się jednak hipotezy, że sztuczna inteligencja zastąpi prawników, którzy staną się zbędni, wydają się zdecydowanie nieuzasadnione. Najlepsze rezultaty przynosi bowiem synergia pracy algorytmów z doświadczeniem i umiejętnościami wykwalifikowanej kadry prawniczej, a nie całkowite zastąpienie pracy ludzi technologią.

– Nowe technologie są bardzo przydatne, natomiast nie zastąpią nas w rozwiązywaniu złożonych, skomplikowanych i nietypowych zagadnień prawnych, szczególnie takich, które wymagają indywidualnego podejścia. Wielokrotnie w takich sytuacjach potrzebna jest umiejętność analitycznego myślenia oparta na budowanym latami doświadczeniu, znajomości potrzeb klienta i prowadzonego przez niego biznesu. Obecność i osobiste zaangażowanie prawnika są również niezbędne w negocjacjach, ponieważ bardzo ważna jest w tym przypadku umiejętność rozpoznawania emocji i intuicja – tłumaczy Robert Choromański.

POSZUKIWANE UMIEJĘTNOŚCI

Pracę doradców prawnych cechuje duża dynamika. Regulacje prawne, ale także otoczenie rynkowe podlegają ciągłym zmianom. Zmieniają się również plany i założenia biznesowe klientów, w związku z czym niezwykle cenionymi, a często niezbędnymi kompetencjami u kandydatów, którzy chcieliby rozpocząć karierę w doradztwie prawnym są otwartość i umiejętność elastycznego reagowania na zmiany, a także gotowość na ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i konsekwencja. Istotne jest, aby osoba kandydująca na doradcę prawnego świadomie i konsekwentnie kreowała swoją drogę do kariery, najlepiej już w trakcie studiów poprzez udział w zajęciach fakultatywnych z dziedzin, które znajdują się w jej obrębie zainteresowania, udział w praktykach organizowanych przez kancelarie prawne czy działy prawne firm, udział w konkursach prawniczych, symulacjach rozpraw czy jakichkolwiek innych aktywnościach, które pomogą jej zdefiniować obszar prawa, który jest dla niej najbardziej interesujący i w której chciałaby się specjalizować.

– To, co uważam za istotne w tym zawodzie, to ciekawość i dociekliwość, które są kluczowe w budowaniu spójnej wizji biznesu – zaznacza Robert Choromański. – Cenimy także kreatywność i umiejętność nieszablonowego myślenia. Dzisiejszy prawnik to przede wszystkim osoba, która rozumie biznes, a nawet więcej, współtworzy strategię biznesową klienta poprzez swoje zaangażowanie i proaktywne działanie. Ważne jest również, aby od początku kształtować swoją rolę w firmie prawniczej i konsekwentnie ją rozwijać. Nie oznacza to jednak, że istnieje jakiś jeden, uniwersalny typ osobowości prawnika. Doceniając wyżej wymienione cechy, uważamy jednocześnie, że siłą zespołu jest jego różnorodność – podkreśla Robert Choromański.

Praca doradców prawnych ma przede wszystkim charakter zespołowy, dlatego duże znaczenie ma również umiejętność współpracy.

– Zdarzają się zadania, które mogą być wykonane indywidualnie przez prawnika, który specjalizuje się w określonym obszarze prawa, niemniej większość projektów, które realizujemy angażuje specjalistów z różnych dziedzin prawa, a także ekspertów z innych obszarów, zarówno po stronie naszej firmy jak i po stronie klienta. Przykładem są transakcje M&A, w tym przeprowadzane procesy due diligence, w których weryfikuje się działalność nabywanych przedsiębiorstw lub aktywów pod wieloma aspektami, nie tylko prawnymi, ale również finansowymi, biznesowymi czy podatkowymi. Bez umiejętności pracy w zespole, większość takich projektów nie miałoby szans powodzenia, a na pewno trudno byłoby zapewnić klientowi najwyższą jakość usług – wskazuje Robert Choromański.

Z formalnego punktu widzenia do tego, by zostać doradcą prawnym dla biznesu niezbędne są studia prawnicze i zdany egzamin radcowski, adwokacki lub tytuł doradcy podatkowego. Ważna jest również znajomość języka angielskiego i umiejętność swobodnego porozumiewania się w tym języku.

ŚCIEŻKI KARIERY

Typowa ścieżka kariery prawnika w firmie doradczej może rozpocząć się już w trakcie studiów lub zaraz po ich zakończeniu od stanowiska praktykanta. Następnie można objąć stanowisko Associate, czyli młodszego prawnika. Kolejnym krokiem, po ok. 2 latach pracy (chociaż nie jest to regułą), jest stanowisko Senior Associate czyli starszego prawnika, a następnie stanowisko managerskie, tzw. Counsela. Awansem będącym istotnym punktem w całej karierze w firmie doradczej jest poziom managera. Wówczas zyskuje się w zasadzie pełną (chociaż zawsze pod nadzorem partnerów) samodzielność w prowadzeniu i zarządzaniu projektami, utrzymuje się bezpośredni kontakt z klientem i odpowiada za obsługę pod kątem jego szerszych potrzeb, co wymaga też nieco innych umiejętności – przede wszystkim biznesowych i prosprzedażowych. Kolejnym krokiem w karierze może być stanowisko starszego managera, a ostatnim szczeblem są stanowiska partnerskie.

Oczywiście osoby, które posiadają już doświadczenie zawodowe zdobyte w innych firmach, aplikują na stanowisko odpowiadające takiemu doświadczeniu.

– W PwC Polska są dostępne różne ścieżki kariery, nie tylko te typowe. Istnieje na przykład możliwość budowania swojej kariery na tzw. ścieżce eksperckiej. Dotyczy to między innymi ekspertów zajmujących się określoną, często niszową dziedziną prawa, którzy są zainteresowani rozwijaniem swojej specjalizacji w ramach kancelarii, bez konieczności podejmowania aktywności sprzedażowych – dodaje Robert Choromański.

Prawnicy w firmie doradczej muszą być gotowi do ciągłego poszerzania swojej wiedzy ze względu na dynamiczne środowisko, w którym pracują.

– Prawnik nigdy nie może spocząć na laurach, zmieniające się regulacje prawne, z którymi musimy być na bieżąco, wymagają od nas nieustannej aktywności i zaangażowania. Poza tym, każdy projekt, każda transakcja to nowe wyzwania, nowe trudności i nowe (chociaż z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń) sposoby ich przezwyciężania. W tym zawodzie, wbrew niektórym stereotypowym opiniom, nie można się nudzić. Jest to zawód bardzo wymagający, ale jednocześnie ciekawy i dający ogromną satysfakcję – zaznacza Robert Choromański.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Robert Choromański
radca prawny, Counsel PwC Legal

"Prawnik w dzisiejszych czasach to nie jest już pan mecenas, siedzący za wielkim mahoniowym biurkiem, który analizuje setki dokumentów, a na rozprawę udaje się w towarzystwie kilku asystentów niosących za nim teczkę. Taka wizja prawnika odchodzi do lamusa. Z uwagi na zmiany, które zachodzą w ostatnich latach w naszej branży, praca doradców prawnych wymaga znacznie większej elastyczności i otwartości. Coraz ważniejsze stają się również umiejętności prosprzedażowe (chociaż nie jest absolutnie konieczne, aby każdy prawnik je posiadał) oraz swobodne poruszanie się w świecie cyfrowych technologii tak, aby usługi prawne były świadczone w sposób możliwie jak najbardziej efektywny zarówno czasowo, jak i kosztowo".

Robert Choromański, Counsel w PwC Legal