Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Administracja funduszy inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne to popularna forma inwestowania zarówno wśród mniejszych inwestorów, jak i bardzo dużych organizacji. Zarządzają nimi wyspecjalizowane podmioty na rynku kapitałowym. Poznajcie proces administracji funduszami i obowiązki, jakie wykonują specjaliści z tej branży.

Niekóre organizacje takie jak instytucje rządowe czy towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogą pozwolić sobie na trzymanie swoich środków pieniężnych w bankach i decydują się na ich obrót przy wykorzystaniu funduszy inwestycyjnych, którymi zarządzają wyspecjalizowane podmioty na rynku kapitałowym. Proces administracji funduszami wymaga kompleksowego wsparcia specjalistów i obejmuje szereg usług, które często określa się terminami: front office, middle office i back office.

Pod terminem back office kryje się między innymi księgowość funduszy (ang. Fund Accounting), w ramach której od strony księgowej obsługiwane są różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, w tym na przykład fundusze hedgingowe. Pracownicy pionu „middle office” pośredniczą w obrocie aktywami finansowymi klientów firmy. Codziennie współpracują z największymi bankami inwestycyjnymi, brokerami, traderami czy managerami funduszy na całym świecie celem uzgodnienia i finalizacji płatności wynikających z transakcji rynkowych.

– Zajmujemy się rozliczaniem transakcji rynkowych dla naszych klientów – w moim zespole przede wszystkim akcji i obligacji, ale naszym klientom oferujemy pełny pakiet produktów (FX, Opcje, futuresy czy transakcje OTC (over the counter). Naszym zadaniem jest rozwiązanie wszelkich ewentualnych problemów, które mogą wydarzyć się od momentu, gdy klient prowadzi rozmowy z brokerem w kontekście danej transakcji do chwili jej wykonania. Problemów, które mogą się wydarzyć w trakcie tego procesu jest sporo. Mogą to być błędy ludzkie lub systemowe. Celem naszego działu jest zapewnienie odpowiedniej komunikacji między osobami, które dokonują danych transakcji, a także bezbłędne rozliczenie w odpowiednim czasie, co pozwoli na uniknięcie kar – mówi Patrycja Myszkowska, Manager w Middle Office Operations w State Street Bank.

Wykonując swoje zadania, pracownicy middle office mają szansę poznać „od kuchni” specyfikę działania rynków kapitałowych i walutowych, zrozumieć od strony praktycznej instrumenty finansowe, a także nabyć praktykę w bezpośredniej współpracy z klientem.

– Praca w zespole middle office jest dynamiczna i wymaga sprawnego reagowania na trudności, pojawiające się na drodze transakcji i jej księgowania. Nasze działania obejmują pracę w bieżącym czasie, podczas gdy księgowość skupia się na działaniach, które wydarzyły się wcześniej – wskazuje Patrycja Myszkowska.

Każda nieprzewidywalna sytuacja, która wydarzy się na świecie ma odbicie w pracy pracowników middle office, ponieważ rynek reaguje na takie zmiany błyskawicznie. W takich gorących okresach, do których zaliczyć można np. wybuch pandemii, rozpoczęcie wojny, śmierć królowej Elżbiety II, na rynku jest dużo więcej transakcji. Oznacza to też większe ryzyko błędów i trudności, które mogą się pojawić na ich drodze, a których rozwiązaniem zajmują się specjaliści w departamentach middle office.

Z kolei front office, w przeciwieństwie do back office i middle office w branży inwestycyjnej, stanowią osoby, które w sposób bezpośredni generują przychód na funduszach inwestycyjnych. Są to na przykład maklerzy giełdowi czy też bankierzy, czyli asset managerowie reprezentujący klientów. Mają oni wgląd w kulisy świata inwestycji i wspierają przebieg procesów inwestycyjnych, stanowiąc punkt kontaktu dla osób zarządzających aktywami.

Poszukiwane umiejętności

Do tego, żeby rozpocząć pracę w obszarze administracji funduszy, przydaje się wykształcenie ekonomiczne, ale nie jest to wymóg konieczny. Wysoko cenioną wiedzę z zakresu rynków pieniężnych i finansowych oraz umiejętność określenia charakterystyki poszczególnych papierów wartościowych można uzupełnić poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez pracodawców.

– Mamy w swoich szeregach inżynierów, a także filologów. Osoby, które posiadają humanistyczne wykształcenie zwykle są otwarte i doskonale radzą sobie w kontakcie z klientem, co jest w naszej pracy bardzo ważne – zaznacza Patrycja Myszkowska.

Wiedzę branżową, potrzebną do wykonywania obowiązków można zdobyć w czasie dedykowanych kursów lub już w pracy, od doświadczonych pracowników. Bardzo ważna jest chęć nauki, zaangażowanie i umiejętność logicznego myślenia.

– Procesy w naszej firmie wymagają zrozumienia tego, jaki jest ich cel, a następnie monitorowania i kontrolowania ich przebiegu w sprawny sposób. Należy więc być otwartym na nową wiedzę i dociekliwym, ciekawym złożoności rzeczy – zaznacza Patrycja Myszkowska.

Ze względu na to, że pracownicy na co dzień współpracują z organizacjami rozsianymi po całym świecie, jak i na to, że w zespołach ramię w ramię pracują osoby pochodzące z różnych krajów, podstawą jest dobra znajomość języka angielskiego, niezależnie od stanowiska.

Ścieżki kariery

Absolwenci, niemający wcześniejszego doświadczenia lub osoby, które postanowiły się przebranżowić mogą w obszarze middle office objąć stanowisko Associate 1. Jeśli będą chętni do nauki i samodzielni w działaniu i szybko wdrożą się w przeprowadzanie danych procesów, mogą awansować na poziom Associate 2 i wspierać swoją wiedzą młodszych stażem pracowników. Następnym stanowiskiem jest Senior Associate, którego zadaniem jest sprawdzanie wykonywanej pracy przez Associate 1 i 2, a także kontakt z klientem, planowanie przyszłych zadań, omawianie błędów, rozwiązywanie bardziej skomplikowanych problemów oraz kontrola całego zespołu. Officer zarządza ludźmi – prowadzi spotkania i planuje szkolenia. AVP (Assistant Vice President) odpowiada za pracę kilku zespołów, a VP (Vice President) jest odpowiedzialny za cały dział.

– Awans zależy od zaangażowania pracownika i tego, jak przebiega jego rozwój. Jeżeli komuś zależy na pracy i chce piąć się w górę po szczeblach kariery, jesteśmy na to otwarci i dajemy takie możliwości. Zwracamy uwagę na samodzielność, a także wsparcie, jakiego udziela dany pracownik innym – to, w jaki sposób jego praca wpływa na inne osoby z zespołu – tłumaczy Patrycja Myszkowska. – Jako osoba, która dołączyła do firmy z innej branży na stanowisko Associate 1, a po 3 latach została już Managerem jestem przykładem, że dział Middle Office pozwala na szybki rozwój własnej kariery.

Ze względu na dynamikę świata finansów warto stale uzupełniać wiedzę, czytać artykuły branżowe czy opracowania ekspertów, aby pozostać „w rytmie”. Szczególnie ważne są wszelkie artykuły związane ze specyfiką rynków.

To, jakiego tempa nabierze kariera pracownika tej branży zależy od jego wyników pracy, zaangażowania, szybkości nauczenia się danych procesów, zdobycia nowych umiejętności oraz od gotowości i dojrzałości do objęcia nowej roli.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Patrycja Myszkowska
Manager w Middle Office Operations State Street Bank