Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Asset & Fund Services
Banki depozytariusze prowadzą działalność polegającą na wspieraniu procesu inwestycyjnego klientów. Świadczą one usługi Asset & Fund Services, związane m.in. z wypełnieniem obowiązków regulacyjnych czy rozliczeniami. Jakie obszary obejmuje ta branża i co jeszcze kryje się pod tym tajemniczym pojęciem?

Pod pojęciem Asset & Fund Services kryje się wszystko to, co dotyczy kompleksowej obsługi procesów związanych z administrowaniem funduszami inwestycyjnymi z całego świata, od zawarcia transakcji, poprzez wypełnianie obowiązków regulacyjnych, weryfikację poprawności wyliczania wartości netto aż po rozliczenie na rynku. Pracownicy tego obszaru opiekują się tzw. „portfelem”, czyli aktywami funduszy inwestorów, wspierają ich procesy inwestycyjne i oferują szeroką gamę innych usług powierniczych skrojonych na miarę potrzeb określonej grupy klientów, którymi bywają najwięksi światowi gracze.

Procesy inwestycyjne wspierane przez podmioty z sektora usług powierniczych nie ograniczają się dziś wyłącznie do nabywania obligacji i akcji na rynku pierwotnym czy wtórnym, lecz także mogą obejmować bardziej zróżnicowane instrumenty rynku finansowego – również takie, które funkcjonują poza rynkiem giełdowym. Administracja funduszami może więc dotyczyć różnych typów funduszy: zamkniętych, otwartych, akcyjnych, obligacyjnych, hybrydowych, Private Equity & Real Estate czy inwestujących w instrumenty pochodne. Co więcej, w ramach tej branży można wyróżnić kilka obszarów o określonej specjalizacji:

  • Fund Accounting – monitorowanie transakcji na funduszach inwestycyjnych, kalkulacja oraz potwierdzanie wartości aktywów netto,
  • Investor Reporting Performance – analiza i raportowanie wyników funduszy inwestycyjnych oraz szacowanie ryzyka portfela inwestycyjnego,
  • Depositary and Fiduciary Services – kontrola zgodności strategii i polityki inwestycyjnej klientów z przepisami prawa międzynarodowego, 
  • Fund Dealing Services – dostarczanie usług obrotu oraz rozliczania jednostek funduszy inwestycyjnych na rynkach pozagiełdowych,
  • Transfer Agency – kompleksowa obsługa, zarządzanie i analiza transakcji kupna-sprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz nadzorowanie rejestru ich członków,
  • Private Capital – kompleksowa obsługa, wykonywanie obowiązków depozytariusza, agenta transferowego, obsługa transakcji na funduszach oraz czynności administrowania funduszem,
  • Data Administration – tworzenie i utrzymywanie danych dotyczących papierów wartościowych oraz walidacja ich cen,
  • Operation Risk & Permanent Control – analiza i zabezpieczenie ryzyka operacyjnego,
  • Middle Office – potwierdzanie transakcji klienta na rynku, prowadzenie rejestru pozycji klienta oraz weryfikacja własności pozycji klienta wynikająca z regulacji rynkowych.

W pracy w Asset & Fund Services dużą rolę odgrywa technologia. Dużo uwagi poświęca się na udoskonalenie systemów, które mają za zadanie kompleksowo obsługiwać klientów oraz wspierać pracowników w realizowaniu ich codziennych zadań.

– Nasi pracownicy chętnie angażują się w procesy związane z automatyzacją. W ostatnim czasie członkowie jednego zespołu bardzo intensywnie pracowali nad usprawnieniem obsługi funduszy na rynek hiszpański, czego efektem jest to, że niebawem zyskają nowego „pracownika” – robota, który wykona część ich powtarzalnych czynności – mówi Ewa Skała, Head of Private Capital w BNP Paribas.

Poszukiwane umiejętności

Branża Asset & Fund Services jest otwarta na osoby, które, oprócz języka angielskiego, doskonale znają też inne języki obce.

– Wszyscy nasi pracownicy mówią w języku angielskim, za to nie każdy z nich zna język polski. Dodatkowo 38% pracowników porozumiewa się biegle także w języku francuskim. Mamy też osoby mówiące po hiszpańsku i niemiecku. Znajomość języków obcych jest bardzo ważna, ponieważ wykorzystujemy ją do procesowania dokumentacji, obsługi systemów oraz bezpośredniego kontaktu z klientami i partnerskimi lokalizacjami – wskazuje Ewa Skała.

W pracy w obszarze Asset & Fund Services mile widziane jest wykształcenie lub doświadczenie w księgowości, finansach i ekonomii, ale nie jest to warunek konieczny w rekrutacji.

– Mamy w swoich szeregach też pracowników, którzy skończyli inne kierunki studiów i postanowili przebranżowić się i zmienić ścieżkę kariery. Dzięki samozaparciu i chęci uczenia się byli w stanie skutecznie wdrożyć się w nowe obowiązki i doskonale rozwijają się w obszarze zarządzania funduszami. Nasza firma i dział Private Capital mocno wspierają osoby, które dołączają z nieco innych branż, poprzez umożliwienie im udziału w intensywnych szkoleniach merytorycznych i technicznych – opowiada Ewa Skała.

Pracując w obszarze Asset & Fund Services, można zdobyć doświadczenie w pracy na funduszach dla różnych lokalizacji, poznać wymagania regulacyjne oraz struktury funduszy w innych krajach. Oprócz chęci do nauki, bardzo ważna jest także umiejętność pracy w zespole, także międzynarodowym.

– Coraz częściej aplikują do nas kandydaci z doświadczeniem w finansach zdobytym poza granicami Polski, gdzie rynek Private Capital jest bardziej rozwinięty. Nasze koleżanki i koledzy pochodzą z ponad 20 krajów, często tak odległych od Polski jak Urugwaj, Brazylia czy Kanada. Tworzymy bardzo różnorodne i międzynarodowe środowisko pracy z doświadczeniem i wiedzą z różnych zakątków świata – zaznacza Ewa Skała.

Możliwości rozwoju

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji i rozpoczną karierę w obszarze Asset & Fund Services mają do wyboru sześć ścieżek kariery: managerską, ekspercką, analityczną, trenerską, projektową lub kliencką.

– Każdy może zdecydować, w jakim kierunku chciałby się rozwijać i pod okiem swojego bezpośredniego przełożonego zdobywać odpowiednią wiedzę i umiejętności. Bardzo podoba mi się zasada rozwojowa praktykowana w naszej firmie zgodnie z którą każdy jest liderem swojego rozwoju – stwierdza Ewa Skała.

Private Capital to obszar, który stale się rozwija, co od osób w nim pracujących wymaga nieustannego zgłębiania wiedzy. Pracownicy mogą liczyć na mentoring oraz brać udział w szkoleniach, zarówno technicznych, jak i wzmacniających umiejętności miękkie.

– W ostatnim czasie mocno rozwijamy się w obszarze księgowości, dlatego podjęliśmy współpracę z ACCA Poland, by wspierać naszych pracowników w pozyskiwaniu certyfikatów i umiejętności w tym zakresie – mówi Ewa Skała. – W pracy w obszarze administracji funduszami doskonale odnajdą się osoby lubiące zmiany, wprowadzanie nowych systemów, procesów i zadań. To dynamiczne środowisko typu start-up. Staramy się być na bieżąco z trendami na rynku, aby odpowiednio szybko reagować na potrzeby naszych klientów.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Ewa Skała
Head of Private Capital Securities Services (BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce)

"Pracując w obszarze Private Capital, trzeba nauczyć się „być jak startup”. Nieustannie rozwijamy się organizacyjnie i technologicznie. Zmiany są na porządku dziennym".

Ewa Skała, Head of Private Capital w Securities Services (BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce)