Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
13 marca
2018
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Ważne linki

Sprawozdania skonsolidowane w aktualnym stanie prawnym 

Sprawozdania skonsolidowane w aktualnym stanie prawnym to szkolenie adresowane m.in. do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników kontrolingu oraz osób prowadzących procesy z relacji z inwestorami.

Typ wydarzenia: Spotkania

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat: 
•  podmiotów zobowiązanych do sporządzenia sprawozdań skonsolidowanych, 
•  metodologii konsolidacji sprawozdań, 
•  nowych wzorów sprawozdawczych w konsolidacji, 
•  zakresu zwiększonej informacji pozafinansowej wymaganej we wprowadzaniu i notach objaśniających, 
•  dopasowania informacji finansowej dla inwestorów i organizatora platformy NewConnect. 

Szkolenie skierowane jest do: 
•  dyrektorów finansowych, głównych księgowych 
•  księgowych, pracowników kontrolingu, 
•  osób prowadzącym procesy z relacji z inwestorami oraz zagadnienia corporate governance, członków zarządów i członków rad nadzorczych, w związku z ich odpowiedzialnością za sprawozdawczość. 

Program szkolenia: 
1. Polskie regulacje prawne w zakresie konsolidacji i sprawozdań skonsolidowanych: 
•  Ustawa o rachunkowości i jej nowelizacje w 2015 roku 
•  Rozporządzenie  Ministra  Finansów  w  sprawie  szczegółowych  zasad  sporządzania  skonsolidowanych 
sprawozdań grup kapitałowych i jego nowelizacja z listopada 2015 roku 
•  Kryteria stosowania krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości 
•  Inne regulacje dotyczące sprawozdawczości skonsolidowanej spółek notowanych na NewConnect 
  
2. Wprowadzenie do zagadnień konsolidacji sprawozdań finansowych:
•  Istota i cel konsolidacji 
•  Kryteria obowiązkowego sporządzania sprawozdań skonsolidowanych 
•  Grupa kapitałowa i jednostki powiązane 
•  Zakres podmiotowy konsolidacji, możliwe wyłączenia z konsolidacji 
•  Organizacja rachunkowości jednostek powiązanych 
•  Okresy sprawozdawcze objęte skonsolidowanym sprawozdaniem 
•  Spójność polityki rachunkowości 
•  Zasady przeliczania sprawozdań powiązanych jednostek zagranicznych 
•  Badanie i zatwierdzanie sprawozdań skonsolidowanych 
•   Odpowiedzialność za sprawozdanie skonsolidowane 

3. Metody włączania jednostek powiązanych do konsolidacji:
 •  Metoda pełna 
•  Metoda proporcjonalna 
•  Metoda praw własności 
  
4. Metoda konsolidacji pełnej:
•  Istota i etapy postępowania w konsolidacji pełnej 
•  Wycena aktywów netto jednostki zależnej według wartości godziwej 
•  Korekty kapitałowe 
•  Wyłączenia efektów wzajemnych transakcji 
•  Odpis wartości firmy 
•  Wycena kapitałów mniejszości 
  
5. Metoda konsolidacji proporcjonalnej:
•  Istota i etapy postępowania w metodzie konsolidacji proporcjonalnej 
•  Korekty kapitałowe 
•  Wyłączenia efektów wzajemnych transakcji 
•  Odpis wartości firmy 
  
6. Metoda praw własności: 
•  Istota i zakres podmiotowy stosowania metody praw własności 
•  Wycena udziałów MPW na moment ich nabycia 
•  Wycena udziałów MPW na moment bilansowy 
  
7. Prezentacja sprawozdania skonsolidowanego:
•  Nowe wzory sprawozdań skonsolidowanych – zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z listopada 2015 r. 
•  Zakres not objaśniających do sprawozdania grup kapitałowych wg nowych regulacji 
•  Wymagane ujawnienia / informacje pozafinansowe 


Zarejestruj się już dziś na stronie pkfszkolenia.pl 

Kontakt
PKF Consult
ul. Orzycka 6 lok. 1B
02-695 Warszawa
Pracodawcy
Wydarzenia

Dziś jest 14 sierpnia 2020

14-15 września 2020
XIV Kongres ICV POLSKA (CIA 2020)
08 października 2020
Whistleblowing Summit
21 października 2020
IV Kongres HR
Zobacz wszystkie