30-09-2012 | Redakcja

Dyrektor finansowy: opis stanowiska, zakres obowiązków, wynagrodzenie

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę dyrektora finansowego. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia dyrektor finansowy.
 

Przejdź do pełnej listy opisów stanowisk w finansach »

 

Dyrektor finansowy to obok dyrektora zarządzającego i dyrektora handlowego lub produkcyjnego jedna z najważniejszych osób w firmie. Jego rola w ciągu ostatnich kilkunastu lat uległa wyraźnej ewolucji: od osoby odpowiedzialnej za doradztwo i dostarczanie informacji do współdecydenta w podejmowaniu strategicznych decyzji w firmie. Obecnie stanowisko to należy do najbardziej prestiżowych. W największych firmach dyrektor finansowy jest współodpowiedzialny za procesy strategicznego planowania i zarządzania oraz za fuzje i przejęcia.

 

Zobacz oferty pracy w kontrolingu »


 

Zakres obowiązków

 

  • kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy
  • nadzór nad przygotowaniem (skonsolidowanych) sprawozdań finansowych oraz raportów
  • nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanieich realizacji
  • odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej
  • optymalizowanie polityki podatkowej
  • optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego, ocena projektów inwestycyjnych
  • odpowiedzialność za płynność finansową, zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz stóp procentowych
  • kontakty i współpraca z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi
  • nadzór nad pracą działów: finansowo-księgowego, kontrolingu oraz coraz częściej: IT, administracji i audytu wewnętrznego
  • polityka zatrudniania, zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników w podległych działach

 

 

Profil

 

Kandydat na dyrektora finansowego powinien mieć minimum kilkuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem finansami, firmie audytorskiej lub w ramach bankowości korporacyjnej. Powinien również posiadać gruntowną wiedzę z obszaru zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej, przepisów podatkowych oraz doświadczenie i umiejętności zarządzania zespołem. Od kandydata na dyrektora finansowego oczekuje się ukończenia egzaminów w zakresie polskich lub międzynarodowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny finansów, takich jak ACCACIMA lub biegły rewident


 

Wynagrodzenie

 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku dyrektora finansowego (CFO)

 

Wielkość firmy wg przychodu Dolny kw. Mediana Górny kw.
Warszawa      
pow. 500 mln zł 28 600 zł 34 100 zł 38 900 zł
od 200 do 500 mln zł 23 100 zł 27 800 zł 31 500 zł
od 50 do 200 mln zł 18 900 zł 23 200 zł 26 300 zł
do 50 mln zł 15 200 zł 17 900 zł 20 100 zł
Reszta Polski      
pow. 500 mln zł 25 300 zł 28 400 zł 30 900 zł
od 200 do 500 mln zł 19 000 zł 23 200 zł 25 600 zł
od 50 do 200 mln zł  15 100 zł 17 800 zł 18 900 zł
do 50 mln zł 11 300 zł 13 400 zł 15 100 zł
Średni udział premii   12%  

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2015

 

Zobacz oferty pracy dla dyrektora finansowego »


 

Perspektywy rozwoju

 

Dyrektor finansowy może awansować na stanowisko dyrektora zarządzającego w firmie, w której jest zatrudniony lub w innej firmie z branży. Dyrektorowi finansowemu może zostać powierzona funkcja członka zarządu. Wynagrodzenie i prestiż zależy od wielkości firmy.


 

Dyrektor finansowy w organizacji

 

Przełożeni Podwładni
Prezes zarządu Kontroler finansowy
  Główny księgowy
  Analityk finansowy

 

Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2015

Temat pod lupą
Artykuł sponsorowany

Nowe studia podyplomowe z akredytacją ACCA

Kariera w Finansach rozmawia z Robertem Pattersonem ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej na temat nowych, akredytowanych przez ACCA studiów podyplomowych z zakresu księgowości i finansów.

Więcej artykułów
Awanse
Jarosław Kosiński

Jarosław Kosiński nowym Partnerem w Deloitte

Do Działu konsultingu Deloitte dołączył Jarosław Kosiński, który jako Partner pokieruje zespołem CDD.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Polityki i procedury Komitetu Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione regulacje modyfikujące obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami.

Więcej wydarzeń
UE