Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Paulina Strugała prezesem PKO Banku Hipotecznego

Paulina Strugała z PKO Bankiem Polskim związana jest od lutego 2010 roku, gdzie jako dyrektor odpowiadała za funkcję audytu wewnętrznego Banku oraz Grupy Kapitałowej.
Kategoria: Awanse
05.04.2018

Rada Nadzorcza PKO Banku Hipotecznego powołała Paulinę Strugałę na Prezesa Zarządu Spółki. Powołanie Pauliny Strugały na Prezesa Zarządu nastąpi pod warunkiem udzielenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego. Od 16 kwietnia 2018 roku do czasu uzyskania zgody KNF, Paulina Strugała będzie Wiceprezesem Zarządu pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu.

Paulina Strugała jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta wydane przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), tytuł Executive MBA wydany przez Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu i University of Bristol oraz jest członkiem Advanced Management Program w IESE Business School, University of Navarra.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1995 roku w warszawskim biurze KPMG, w którym do 2006 roku przeszła wszystkie stopnie kariery do stanowiska dyrektora, specjalizując się w audycie i innych usługach poświadczających dla instytucji świadczących usługi finansowe w Polsce, w tym banków, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających aktywami.

W grudniu 2006 roku rozpoczęła pracę na rzecz PKO/Credit Suisse TFI (obecnie PKO TFI) jako dyrektor zarządzający odpowiedzialny za operacje.

Z PKO Bankiem Polskim związana jest od lutego 2010 roku, gdzie jako dyrektor odpowiadała za funkcję audytu wewnętrznego Banku oraz Grupy Kapitałowej.

W toku kariery zawodowej zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych, doradztwem w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, formułowaniem strategii i rozwiązań, analizą kluczowych ryzyk w działalności banków i innych instytucji finansowych w ramach oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz licznymi projektami nastawionymi na poprawę istniejących rozwiązań.

Źródło: materiały prasowe

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również