Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Zmiany w zarządzie Skarbiec TFI

Rada Nadzorcza „Skarbiec” Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjęła uchwały o powołaniu w skład zarządu: Krzysztofa Czerkasa, Dariusza Laska, Ewy Radkowskiej-Świętoń, Jacka Janiuka oraz Jakuba Kocjana, który obejmuje również stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
Kategoria: Awanse
20.07.2017

27 czerwca 2017r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01.07.2017r. w skład zarządu spółki Skarbiec TFI S.A. Krzysztofa Czerkasa.

Krzysztof Czerkas jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Magistra, a następnie Doktora Nauk Ekonomicznych (tytuł pracy doktorskiej: „Bankowość Inwestycyjna w Systemie Finansowym”). Ukończył także studia podyplomowe w Copenhagen Business School.


Przed dołączeniem do zespołu Skarbca przez 20 lat był pracownikiem sektora bankowego, a przez 3,5 roku (2009–2012) – członkiem Zarządu Banku mHipoteczny S.A (BRE Bank Hipoteczny /Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A.), gdzie nadzorował ocenę ryzyka. W latach 2008–2012 pełnił także nadzór nad portfelem kredytów na nieruchomości komercyjne w wysokości 4 mld zł. Ponadto, jako Prezes Zarządu Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. (firmy zajmującej się doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwem w finasowaniu korporacji i projektów inwestycyjnych) współpracował z deweloperami i inwestorami zaangażowanymi w projekty mieszkaniowe. Prowadził też działalność doradczą w zakresie zakupów i sprzedaży nieruchomości komercyjnych, a także w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.

28 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Skarbiec TFI S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01.04.2018 r. w skład zarządu spółki Dariusza Laska.

Dariusz Lasek jest absolwentem wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ukończył studium doktoranckie w dziedzinie Ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej.

Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 1998 roku w DM Penetrator na stanowisku asystenta maklera papierów wartościowych. W latach 1998–2001 doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk rynku papierów dłużnych i główny ekonomista w Commercial Union Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie oraz w Commercial Union Investment Management.


Od 2002 r. zarządzający w Union Investment TFI SA. Odpowiedzialny za nadzorowanie inwestycji w papiery dłużne we wszystkich funduszach z oferty Union Investment TFI – od kwietnia 2006 jako dyrektor inwestycyjny ds. papierów dłużnych.
 

29 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Skarbiec TFI S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01.10.2017r. w skład zarządu spółki Ewy Radkowskiej-Świętoń.

Ewa Radkowska-Świętoń jest absolwentką Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę na rynku kapitałowym rozpoczęła w 1995 roku jako analityk akcji w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego. W latach 1996–2007 związana była z ING Investment Management Polska SA jako zarządzająca portfelami i funduszami inwestycyjnymi oraz p.o Dyrektora Departamentu Inwestycji. Następnie, w latach 2007–2008 pełniła funkcję zarządzającej w Aviva Investors Poland. Od 2008 roku związana była z Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA (dawne ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.), najpierw jako Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Portfelem, a następnie jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji.

W dniu 7 lipca 2017 r. podjęto uchwałę o powołaniu z dniem 1 września 2017 r. Jacka Janiuka na stanowisko Członka Zarządu Skarbiec TFI S.A.

Jacek Janiuk to absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł Magistra (Finanse i Inwestycje) oraz absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach z tytułem Inżyniera (Matematyka). Ukończył także studium podyplomowe negocjacji i mediacji na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz tytuł CIIA.

Specjalista od 17 lat działający w segmencie bankowości prywatnej i na rynku zarządzania aktywami. Przed dołączeniem do zespołu Skarbiec TFI pełnił funkcję Dyrektora ds. Produktów Inwestycyjnych Private Banking w Alior Banku. Wcześniej, przez ponad 5 lat w Banku Citi Handlowy odpowiadał m.in. za zarządzanie departamentem Bankowości Prywatnej – oraz jako Dyrektor Biura Doradztwa Inwestycyjnego za zbudowanie i wdrożenie procesu usługi doradztwa inwestycyjnego, której Euromoney przyznał pierwsze miejsce w Polsce w kategorii „najlepsze analizy i doradztwo inwestycyjne”. Jacek Janiuk ma liczne osiągnięcia w prowadzeniu biznesu, sprzedaży, zarządzaniu portfelami klientów oraz funduszami inwestycyjnymi oraz bogate, poparte sukcesami doświadczenie w tworzeniu i modyfikacji produktów i usług oraz skutecznym wprowadzaniu ich na rynek.


W dniu 7 lipca 2017 r. podjęto uchwałę o powołaniu z dniem 7 lipca 2017 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Jakuba Kocjana.

Jakub Kocjan ukończył Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Instytucie Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

W latach 2005–2007 pracował w Domu Maklerskim PENETRATOR S.A. (obecnie Trgon Dom Maklerski S.A.) jako specjalista ds. zarządzania aktywami. W latach 2007–2009 był analitykiem ds. transakcji kapitałowych w Corporate Finance IPOPEMA Securities S.A. W latach 2011–2013 był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy S.A. (obecnie QUERTON Dom Maklerski S.A.), a w latach 2012 – 2013 prezesem zarządu SP Concept Stores Sp. z o.o. Związany również z Forum Konsulting Sp. z o.o. Sp.k. (następnie Advalue Doradztwo i Wyceny Sp. z o.o.), ATF Consulting Sp. z o.o., Abadon Real Estate S.A. oraz Awbud S.A.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również