Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Wypowiedzenie umowy o pracę. Wzór pisma do pracodawcy

Zobaczcie, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, gdybyście chcieli zmienić pracodawcę lub zacząć pracę na własny rachunek.
Kategoria: Poradnik kariery
31.01.2020

Kiedy "it's time to say goodbye" i postanowicie, że czas pożegnać się z obecnym pracodawcą, powinniście poinformować przełożonego o tym fakcie w formie pisemnej. Ze względów formalnych potrzebny jest dokument, który będzie potwierdzeniem waszych zamiarów. 

Wypowiedzenie umowy o pracę a czas wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia, w którym należy nadal pełnić pracę na rzecz pracodawcy zależy od rodzaju umowy i okresu, na który została zawarta.

W przypadku umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, okres wypowiedzenia wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W przypadku umowy o pracę na czas próbny, okres wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące. 

Częstą praktyką jest wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Wówczas pracodawca z pracownikiem mogą wspólnie określić czas, kiedy może zakończyć się ich współpraca. 

Wypowiedzenie umowy o pracę. Wzór dokumentu

Dokument wypowiedzenia umowy o pracę złożony przez pracownika powinien składać się z następujących elementów:

 • nazwa miejscowości, w której składane będzie pismo i data złożenia wypowiedzenia, 
 • podstawowe dane pracownika: imię, nazwisko i adres zamieszkania (po lewej stronie),
 • dane pracodawcy: nazwa firmy, adres firmy (po prawej stronie),
 • nagłówek, np. "Wypowiedzenie umowy o pracę", 
 • informacja o rozwiązaniu umowy wraz z podaniem daty zawarcia umowy, jej numeru (jeśli został nadany), stron, pomiędzy którymi została zawarta umowa i okresu wypowiedzenia,
 • podpis pracownika po prawej stronie, 
 • data i podpis osoby, która otrzymała wypowiedzenie (po lewej stronie).

Autor: Karolina Zdunowska
Redaktor naczelna Grupa MBE

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości współpracowała z wydawnictwami: Media Regionalne, Ringier Axel Springer i Marquard Media. W Grupie MBE była odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl w latach 2018-2022.

Zobacz również