Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CFO - Chief Future Officer, czyli 5 wyzwań dla CFO w 2016 roku

Rola CFO ulega wyraźnej ewolucji – z managerów nadzorujących kwestie księgowe stają się liderami zmian w przedsiębiorstwach. W najbliższym czasie dyrektorzy finansowi będą musieli się zmierzyć z 5 wyzwaniami kluczowymi dla ich rosnącej roli w organizacji: wpływ na kształtowanie i realizację strategii biznesowej, konieczność rozwijania nowych kompetencji, umiejętność wykorzystania najnowszych technologii i narzędzi IT, zrozumienie zmienności i zarządzanie szeroko rozumianym ryzykiem oraz orientacja na przetwarzanie danych i budowę wartości z nich wynikających.
Kategoria: Raporty
05.01.2016

To najważniejsze wnioski płynące z badania ACCA pt. "Tomorrow’s Finance Enterprise", które znalazły odbicie w tematach poruszonych w trakcie VIII konferencji CFO European Summit zorganizowanej przez ACCA pod hasłem "Zostać liderem zmian".

Współczesne tempo zmian technologicznych i społecznych powoduje błyskawiczne nasycanie się rynków, natychmiastowe kopiowanie operacyjnych przewag konkurencyjnych oraz konieczność poszukiwania rentowności pomimo kurczących się marż. Stąd rosnące z roku na rok znaczenie dyrektorów finansowych, którzy z uwagi na wgląd we wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa naturalnie pretendują do roli liderów. 

Umiejętność optymalizacji kosztów to jednak za mało, by stać się skutecznym liderem zmian w nowoczesnych organizacjach. Aby umiejętnie inicjować i zarządzać całym procesem, trzeba mieć wizję tego, co czeka po jego drugiej stronie, oraz rozumieć jego charakter.

Nowe trendy w zakresie ewolucji swojej roli w organizacji zaczynają dostrzegać również sami CFO. Z danych ACCA wynika, że 56 proc. dyrektorów finansowych jako najważniejszy obszar ich działania na przyszłość poza tradycyjnym nadzorem finansowym uważa doradztwo strategiczne oraz czuwanie nad właściwą realizacją strategii przedsiębiorstw

Dyrektorzy finansowi muszą nauczyć się wychodzić poza swoją rolę stricte finansową i umieć zaangażować się na poziomie strategii przedsiębiorstwa. Nowe kompetencje wymagane od CFO to przede wszystkim umiejętność strategicznego planowania oraz działania, a także analizy danych, jednak nie tylko finansowych, ale również konsumenckich, rynkowych, makroekonomicznych, nawet tych, które z pozoru mogą mieć niewielki wpływ na organizację i jej otoczenie – mówi Przemysław Pohrybieniuk, Dyrektor Zarządzający ACCA w Polsce i Krajach Bałtyckich.

Stworzenie analitycznego zaplecza dla zarządu, które pomoże w podejmowaniu ważnych z punktu rozwoju firmy decyzji, to kolejny kluczowy obszar działania "nowych CFO". 

– Nowe technologie umożliwiające gromadzenie i analizę ogromnych ilości danych są powszechnie dostępne. Koszt ich wdrożenia przestały być barierą. Głównym ograniczeniem wykorzystywania ich w biznesie jest wyobraźnia managerów. Dlatego CFO, którzy coraz częściej odpowiadają za decyzję dotyczące wdrożeń informatycznych, muszą rozwijać swoje kompetencje w tym zakresie. Dzięki temu będą w stanie wybierać rozwiązania umożliwiające optymalizację działań operacyjnych przedsiębiorstw, jak i tworzenie dodatkowych wartości dla klientów – mówi Piotr Pietrzak, CTO IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

– Polska jest w tym kontekście w bardzo ciekawym miejscu. Managerowie coraz chętniej sięgają po innowacje, zyskując dzięki temu dostęp do większej ilości danych, a tym samym dodatkową przewagę konkurencyjną. Duża część z nich wciąż jednak przejawia postawę wyczekującą – w obawie przed "nieznanym" preferuje wdrażać sprawdzone rozwiązania. Niestety w ten sposób nie są w stanie skorzystać z potencjału, jaki daje bycie pionierem – komentuje Ivan Hernandez, współzałożyciel The Digital Loop.

W tym względzie CFO odgrywa coraz bardziej istotną rolę. Z uwagi na powiązanie wszelkich aktywności przedsiębiorstw z budżetem, dyrektorzy finansowi są w stanie, na podstawie danych operacyjnych, tworzyć kompleksowe mapy działań organizacji i analizować ich rentowność. W efekcie mogą na bieżąco identyfikować procesy obniżające efektywność biznesową organizacji, eliminować je oraz wdrażać nowe, bardziej innowacyjne rozwiązania.

Zdaniem dyrektorów finansowych rośnie również odpowiedzialność zespołów podległych CFO w zakresie opracowywania scenariuszy zmian otoczenia biznesowego oraz ich skutków dla przyszłości organizacji. 

– Dyrektorzy finansowi stają się coraz bardziej aktywni w tym zakresie. Dzięki możliwości wszechstronnej analizy danych coraz częściej nie ograniczają się jedynie do zarządzania procesem zmiany, lecz pełnią rolę liderów, wyznaczających kierunki działań, stosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa – komentuje Monika Jakubczyk FCCA, Partner w Dziale Audytu Deloitte Polska.

W tym kontekście CFO przewidują również wzrost swojej roli w zakresie zarządzania ryzkiem. Nie chodzi jednak o tradycyjnie rozumiane zagrożenia związane np. z rentownością fuzji i akwizycji, ale o kompleksowe zarządzanie portfelem ryzyk, takich jak straty wizerunkowe w wyniku działania konkurencji lub błędów w komunikacji z klientami czy naruszenia cyberbezpieczeństwa. Mogą one generować równie poważne konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstwa, jak nieudane inwestycje.

Dyrektorzy finansowi podkreślają również konieczność zmian w obszarze podstawowych kompetencji. Jednym z trendów wskazywanym przez CFO i ekspertów jako kluczowy w stałym podnoszeniu doskonałości operacyjnej jest poprawa produktywności. Okazuje się, że mimo dobrze wypracowanych procesów finansowych wewnątrz organizacji nawet drobne udoskonalenia oparte na szczegółowej analizie procedur i przeniesione na całą firmę prowadzą do trwałej poprawy efektywności i uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Badanie "Tomorrow’s Finance Enterprise” jest częścią nowego projektu badawczego "Future Today" prowadzonego przez ACCA i IMA (dostępnego pod adresem www.futuretoday.com), którego celem jest identyfikacja trendów w finansach i biznesie.

Zobacz również