Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Czy Polacy znają języki obce?

Nasze członkostwo w Unii Europejskiej, otwarcie tamtejszych rynków pracy, ogromny wzrost eksportu polskich towarów i usług oraz napływ zagranicznych inwestycji wywołują głębokie zmiany dotyczące zakresu kwalifikacji i kompetencji, jakich oczekują pracodawcy od nowych pracowników.
Kategoria: Raporty
09.02.2016
Fot. Alexander Michl / Unsplash

W ostatnich 20 latach do naszego kraju napłynęło ponad 25 tys. zagranicznych inwestorów, którzy utworzyli łącznie 1,5 mln miejsc pracy i zainwestowali ponad 150 mld euro. 

Nowi potencjalni inwestorzy, ale także działający już w Polsce przedsiębiorcy, często poszukują odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim stopniu Polacy znają języki obce? Pytaniu temu towarzyszy często też wątpliwość dotycząca wyboru regionu, w którym najłatwiej będzie znaleźć kandydatów posiadających odpowiednie kompetencje językowe.

Instytut Badawczy Randstad przygotował (na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez pracownię badawczą MillwardBrown) raport pt. "Czy Polacy znają języki obce?". Zawiera on dane dotyczące poziomu znajomości sześciu popularnych języków obcych w grupie ponad 40 tysięcy respondentów z całego kraju. Dane te pokazane są w podziale na sześć wybranych aglomeracji i województw.

Które języki obce są znane Polakom?

Prawie połowa (49,6 proc.) Polaków deklaruje znajomość choćby jednego języka obcego na poziomie co najmniej podstawowym. W tej grupie 23 proc. osób zna jeden lub więcej języków obcych na poziomie dobrym lub biegłym, a 19 proc. deklaruje znajomość tylko jednego języka na poziomie podstawowym. 

Zdecydowanie najlepiej znanym językiem obcym jest angielski. Jego znajomość na poziomie dobrym lub biegłym deklaruje 17 proc. osób, podczas gdy do bardzo dobrej znajomości kolejnego języka – niemieckiego – przyznaje się już tylko nieco ponad 5 proc. badanych. Język angielski zajmuje także pierwsze miejsce wśród języków, które Polacy znają średnio (porozumiewanie się za pomocą podstawowych zwrotów). Umiejętność porozumiewania się językiem rosyjskim za pomocą podstawowych zwrotów deklaruje prawie 13 proc. badanych, co plasuje ten język na drugiej pozycji wśród języków obcych znanych na poziomie średnim. Niewiele mniej osób (12 proc.) zgłosiło podobny poziom znajomości niemieckiego. Poziom znajomości pozostałych trzech języków, tj. francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego utrzymuje się w granicach kilku procent.

Znajomość języków obcych. Porównanie miast

Znajomość dwóch i więcej języków na poziomie dobrym lub biegłym deklaruje 16 proc. badanych z Warszawy i 14 proc. mieszkańców Trójmiasta. Spośród prezentowanych regionów największy odsetek poznaniaków (34 proc.) zna dobrze lub bardzo dobrze jeden język obcy. W Poznaniu jest też statystycznie najmniej (23 proc.) osób, które nie mówią w żadnym obcym języku, choćby na podstawowym poziomie. 

Spośród prezentowanych w badaniu miast najlepszą znajomością języka angielskiego mogą się pochwalić mieszkańcy Warszawy, z których ponad 40 proc. posługuje się tym językiem dobrze lub biegle. Na kolejnych miejscach, z wynikami znacząco przekraczającymi 30 proc., znajdują się Kraków i Poznań.

Język niemiecki, podobnie jak rosyjski, zna dobrze lub biegle co dwudziesty Polak. Badanie pokazuje, że w tych językach najłatwiej porozumieć się we Wrocławiu. Znajomość języka niemieckiego deklaruje też co dziesiąty mieszkaniec Trójmiasta i Warszawy. Największą szansę na znalezienie osób dobrze znających francuski mamy w Warszawie.

Badanie pokazuje, że w każdym z prezentowanych województw liczba mieszkańców znających języki obce jest zawsze najwyższa w największej aglomeracji – znacznie przewyższając średnią dla danego województwa. Regionem, gdzie występują największe różnice w poziomie znajomości języków między województwem a jego stolicą, jest Wielkopolska i Poznań. Rozpiętość ta jest najmniejsza na Górnym Śląsku – zapewne ze względu na mocno zurbanizowany charakter tego regionu. Najwięcej osób nieznających żadnego języka obcego mieszka w województwie wielkopolskim, a wśród miast – w Katowicach.

– Dobry wynik Polaków w klasyfikacji dotyczącej poziomu znajomości języków obcych jest jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy tak chętnie lokują w Polsce swoje centra usług. Dostęp do osób władających nie tylko językiem angielskim, ale też innym europejskim jest wartością niezwykle istotną. Obecnie sektor SSC/BPO znajduje się w trójce największych pod względem wielkości zatrudnienia w naszym kraju. Nie ma w tej chwili innej tak szybko rozwijającej się branży. Główne aglomeracje przyciągają tych, którzy znają języki i chcą je wykorzystywać w pracy, wiedząc, że w ten sposób poprawiają swoje notowania na rynku pracy  komentuje wyniki raportu Dorota Zabłocka, Client Service Director w Randstad Sourceright.

Szczegóły w raporcie językowym.

Zobacz również