Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Deloitte: Coraz lepsze nastroje wśród dyrektorów finansowych

Większość CFO na świecie nie obawia się już kryzysu finansowego w Europie oraz spowolnienia gospodarczego w Chinach i USA - donosi firma doradcza Deloitte.
Kategoria: Raporty
07.08.2013
Połowa dyrektorów finansowych (CFO) w USA z optymizmem myśli o najbliższych miesiącach, a 83 proc. ich szwajcarskich kolegów nie spodziewa się recesji w ciągu najbliższych dwóch lat. Większość CFO na świecie nie obawia się już kryzysu finansowego w Europie oraz spowolnienia gospodarczego w Chinach i USA. Managerowie odpowiedzialni za finanse przewidują wręcz, że ich firmy powrócą do strategii rozwoju organicznego, aktywności na rynku fuzji i przejęć (M&A) oraz zdobywania rynków międzynarodowych. To najważniejsze wnioski z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte "Q1 2013 Global CFO Signals" w 16 krajach świata.


W odróżnieniu od ostatnich edycji badania, w których dominował pesymizm oraz ostrożne i zachowawcze podejście do prowadzenia biznesu, w obecnej edycji CFO na całym świecie są pełni optymizmu w prognozowaniu sytuacji w światowej gospodarce. Widać to szczególnie w regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryce Północnej. Nieco gorzej jest z nastrojami w Europie Zachodniej, która wciąż boryka się ze spowolnieniem gospodarczym. Nienajlepsza kondycja ekonomiczna krajów starej UE wzbudza obawy wśród finansistów szczególnie w Australii i Chinach, gdzie ponad połowa CFO wyraziła wątpliwości co do ożywienia w Europie. 


–  Choć niepewność dotycząca rozwoju sytuacji ekonomicznej w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się do poziomu najniższego od dwóch i pół roku, dla odmiany w Belgii jedna czwarta respondentów nie spodziewa się wzrostu gospodarczego przed 2015 rokiem. Pozytywnym sygnałem jest jednak to, że CFO na całym świecie nie pytają "czy", ale "jak" i "kiedy" ich firmy powrócą do realizowania strategii rozwoju czy np. ekspansji na rynku fuzji i przejęć – mówi Krzysztof Pniewski, Partner w Dziale Konsultingu Deloitte.

Na powrót optymizmu wyraźnie wskazuje spadek poziomu niepewności związanej z sytuacją gospodarczą w ocenach respondentów. Wśród przedstawicieli amerykańskich firm odsetek tzw. optymizmu netto, czyli różnicy osób wskazujących na poprawę sytuacji ekonomicznej i tych mówiących o pogorszeniu sytuacji wzrósł bardzo wyraźnie, z – 11 do + 32. Lepsze nastroje mają wyraźny pozytywny wpływ na oczekiwania dyrektorów finansowych. Około 65 proc. irlandzkich i 42 proc. niemieckich CFO spodziewa się wzrostu przychodów w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, a więcej niż jedna trzecia managerów z Australii przewiduje wzrost zatrudnienia.


Dyrektorzy finansowi na całym świecie coraz odważniej mówią o rozwoju swoich organizacji, skupiając się przede wszystkim na rynkach międzynarodowych. W Irlandii 69 proc. CFO określa strategię przyjętą przez ich firmy jako ekspansywną, a nie defensywną, a w Holandii 71 proc. respondentów oczekuje, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy liczba transakcji M&A zwiększy się. Prawie 50 proc. szwedzkich managerów spodziewa się większej aktywności na rynku fuzji i przejęć, nawet pomimo obaw o popyt. Francuzi są raczej pesymistami, nie widząc możliwości rozwoju we własnym kraju, ale 40 proc. z nich dostrzega je na rynkach wschodzących.

Podbijanie nowych rynków i rozwój firmy kosztuje, więc badani coraz częściej biorą pod uwagę możliwość zwiększania zadłużenia. Kredyty popularne są m.in. w Finlandii czy Australii, a także Wielkiej Brytanii. 

– Dzięki niższym kosztom oraz większej dostępności kredytów, zaciąganie pożyczek przez duże przedsiębiorstwa stanowi w dalszym ciągu jedną z najbardziej atrakcyjnych form pozyskiwania finansowania, choć nadal bardzo popularną drogą zdobywania pieniędzy na rozwój jest też emisja obligacji korporacyjnych – wyjaśnia Paweł Zarudzki, Starszy Manager w Dziale Konsultingu Deloitte. Tak jest m.in. w Norwegii, gdzie aż 55 proc. ankietowanych dyrektorów finansowych zwraca uwagę na dostępność tego rodzaju finansowania.

Wraz ze wzrostem optymizmu firmy podejmują na nowo inicjatywy strategiczne. Aż 65 proc. respondentów z Chin przyznaje, że dyrektorzy generalni oczekują od nich przede wszystkim koncentracji na definiowaniu strategii biznesowej, a następnie realizacji tych planów, a w Australii ponad połowa ankietowanych uważa planowanie strategiczne za jeden z najważniejszych obszarów, które chcieliby usprawnić w swoich działach finansowych.


Respondenci dostrzegają jednak także szereg przeszkód, które stoją na drodze do realizacji ich planów. Jedną z nich, wymienianą najczęściej przez wielu badanych, są polityki rządu oraz kwestie regulacyjne, które utrudniają rozwój działalności gospodarczej. Zdaniem ponad 90 proc. ankietowanych z Ameryki Północnej, prowadzona w ostatnim czasie polityka, a także podejmowane decyzje i toczące się debaty wywierają wpływ na plany spółek. W Chinach utrudnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawnych stanowią jedno z kluczowych wyzwań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zarówno ze względu na liczbę regulacji, jak i brak pewności co do poprawnej ich interpretacji.

Nastroje CFO na całym świecie są zbieżne z odczuciami polskich i środkowoeuropejskich dyrektorów finansowych.  Jak pokazała ostatnia czwarta edycja badania "CE CFO Survey" polscy managerowie zarządzający finansami są coraz bardziej optymistycznie nastawieni do sytuacji gospodarczej, choć nadal trudno mówić o euforii. Prawie 95 proc. CFO prognozuje wzrost gospodarczy, w tym więcej niż połowa szacuje, że sięgnie on ponad 1,5 proc. W Polsce odsetek tzw. optymizmu netto wzrósł z - 28 do + 24.


– Jednocześnie jednak nastąpił dalszy wzrost odczuwanej niepewności. Wskazuje to na dużą ostrożność, z jednej strony CFO widzą perspektywę poprawy sytuacji gospodarczej, ale z drugiej mają świadomość, że daleko nam do stabilności. Są za to optymistami jeżeli chodzi o prognozy długoterminowe. Aż 73 proc. z nich przewiduje wzrost możliwości obsługi zadłużenia w ciągu trzech lat – podsumowuje Krzysztof Pniewski.

Źródło: Deloitte

Zobacz również