Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Deloitte: Dyrektorzy finansowi nie boją się konfliktu na Wschodzie

Firma Deloitte opublikowała raport "Deloitte CFO Survey 2014" dotyczący rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce. Dyrektorzy finansowi (CFO) przewidują stabilność gospodarczą, której może zagrozić sytuacja na Ukrainie i konflikt z Rosją.
Kategoria: Raporty
20.08.2014
Wyniki badania Deloitte przedstawiają opinie CFO na temat oczekiwań trendów, priorytetów i strategii firm. Poglądy dyrektorów finansowych to niezwykle cenny punkt widzenia na gospodarkę ze względu na ich wiedzę i doświadczenie w branży.

"Deloitte CFO Survey 2014" oparty jest na badaniach w największych polskich firmach i przedstawia podsumowanie opinii CFO. Ankietę przeprowadzono w okresie czerwiec–lipiec 2014 i wypełniło ją 40 dyrektorów finansowych.

Zobacz oferty pracy dla dyrektora finansowego »


Powinno być stabilnie

Środowisko biznesowe wchodzi w fazę ożywienia – taki wniosek wysuwają dyrektorzy. CFO przewidują wzrost 2, 5 proc. (56 proc. badanych), inflację poniżej 2 proc. (62 proc. badanych), stabilny kurs walutowy wahający się od 4,0 do 4,2 zł/euro (96 proc. badanych) oraz spadek bezrobocia (62 proc.).

Bardzo ważnym elementem, na który zwracają uwagę CFO, jest wzrost poczucia stabilizacji gospodarczej – 70 proc. CFO twierdzi, że obecny stan niepewności jest standardowy. Dzięki poczuciu stabilizacji rośnie również tzw. apetyt na ryzyko, ponieważ aż 63 proc. ankietowanych uważa, że obecny moment w gospodarce pozwala na jego podejmowanie( w poprzedniej edycji myślało tak 39 % badanych). 

Według CFO rośnie atrakcyjność i dostępność finansowania kredytem, jednak jego koszt pozostanie bez zmian. 

Rośnie również znaczenie systemów zarządzania, dzięki którym firmy mogą przygotować się do konkurencji cenowej i poprawy efektywności kosztów bezpośrednich. 67 proc. dyrektorów uważa, że przyspieszenie informacji finansowej zwiększy użyteczność informacji zarządczej. Warto zauważyć, że szybką informacją finansową dysponuje jedynie 29 proc. firm.

Zobacz oferty pracy dla dyrektora finansowego »

Wzrost przychodów na obecnych rynkach (75 proc.), doskonałość operacyjna, efektywność kosztów bezpośrednich, wzrost znaczenia inwestycji. Tak przedstawiają się najważniejsze priorytety firm. CFO zauważa, że na pierwszym planie nie jest już wzrost przychodów na nowych rynkach i produktach ( zwłaszcza wschodnich). 


Kluczowe ryzyka

W drugiej połowie 2014 roku głównym ryzykiem, który może dotknąć firmy to presja cenowa i spadek popytu. Istotnym problemem stał się również dostęp do pracowników, który z 5 proc. wzrósł do 12 proc. Również wzrost kosztów działalności z zagadnienia o małym ryzyku staje się dość poważnym problemem (z 3 proc. do 18 proc.). 

Jak dotąd wpływu na ocenę ryzyka nie miała sytuacja na Ukrainie i konflikt z Rosją. 66 proc. CFO przyznało, że planowało opracowanie planów awaryjnych na wypadek negatywnych scenariuszy rozwoju sytuacji na Wschodzie Europy. Warto dodać, że badanie zakończyło się przed zaostrzeniem się konfliktu Ukrainy z Rosją.


Wnioski

Prognozy CFO dla Polski są optymistyczne. Według nich do naszej gospodarki wróciła stabilność. Aż 89 proc. dyrektorów finansowych twierdzi, że perspektywy finansowe ich przedsiębiorstw będą takie same lub lepsze w najbliższej przyszłości.

Na podstawie Deloitte

Zobacz również