Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie, czyli o podejściu Polaków do technologii

Zobaczcie, jaki jest stosunek Polaków wobec zmian technologicznych. Z raportu Blue Media wynika, że już prawie połowa rodaków z chęcią korzysta z nowych rozwiązań technologicznych.
Kategoria: Raporty
02.08.2018

Firma Satisface, na polecenie Blue media, przygotowała badanie internetowe CAWI z wykorzystaniem internetowego panelu badawczego. Zrealizowano łącznie 1057 wywiadów na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej (ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania). Do analizy przekrojowej wykorzystano następujące podgrupy wiekowe:

  1. Grupa młodsza 18–44 lat;
  2. Grupa starsza: 45–65 lat. 

Jak Polacy oceniają wpływ postępu technologicznego na swoje życie?

Najwięcej ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że zmiany technologiczne są nieuniknione w moim codziennym życiu oraz że postęp technologiczny sprawia, że nasze życie staje się łatwiejsze. Jednak tylko 49% badanych z chęcią korzysta z nowych rozwiązań, z czego 64% to ludzie w przedziale wiekowym 25-34 lata, a 65% to ludzie powyżej 55 roku życia. 

Ogólnie nowym technologiom ufa aż 73% ankietowanych, natomiast jeśli chodzi o zaufanie w stosunku do nowych technologii wprowadzanych przez instytucje finansowe, to tylko 20% ankietowanych wierzy w to, że są w pełni bezpieczne. Oznacza to, więc, że aż 80% badanych nie darzy zaufaniem technologii, których używają banki (71% badanych z grupy młodszej i 50% z grupy starszej). 

Ocena wpływu postępu technologicznego na życie Polaków

Stwierdzenie Procent badanych zgadzający się ze stwierdzeniem
Zmiany technologiczne w naszym codziennym życiu są nieuniknione 63%
Postęp technologiczny sprawia, że nasze życie staje się łatwiejsze 54%
Z chęcią korzystam z nowych rozwiązań technologicznych

49%

Nowe technologie nie wzbudzają mojego zaufania 27%
Zmiany technologiczne są zagrożeniem dla ludzi 26%
Nowe technologie wprowadzane przez instytucje finansowe są w pełni bezpieczne 20%

Jakie obawy mają Polacy związane ze zmianami technologicznymi​?

Największą obawę Polacy wyrażają w związku z tym, że przez zmiany technologiczne mogą stracić prywatność. Taką obawę przejawia 53% ankietowanych. Tego najbardziej boją się kobiety i starsza grupa wiekowa, a taże mieszkańcy dużych i wielkich miast (62%). 

Kolejna największa obawa Polaków związana jest ze wzrostem zagrożenia cyberterroryzmem (46% ankietowanych). Ta obawa dotyczy głównie kobiet, starszej grupy badanych i mieszkańców dużych i wielkich miast. 

Brak jakichkolwiek obaw powiązanych ze zmianami technologicznymi wykazuje zaledwie 18% badanych. Są to głównie mężczyźni (29%), młodsza grupa wiekowa (27%) i mieszkańcy wsi (25%).

Co najciekawsze najmniejszy niepokój Polaków związny jest z tym, że zniknie ich stanowisko pracy z powodu automatyzacji/robotyzacji. Dotyczy to tylko 12% ogółu (kobiety 15% i mężczyźni 8%). Boi się tego 16% ludzi z młodszej grupy wiekowej i 13% badanych mieszkańców dużych i wielkich miast.

Jakich następstw zmian technologicznych obawiają się Polacy

Jakich następstw zmian technologicznych Pan/i się obawia? Procent badanych
Utraty prywatności 53%
Wzrostu zagrożenia cyberterroryzmem 46%
Całkowitego uzależnienia o internetu i nowych technologii

31%

Sztucznej inteligencji, która będzie mądrzejsza od ludzi 22%
Niczego się nie boję 18%
Tego, że zniknie moje stanowisko pracy z powodu automatyzacji/robotyzacji 12%

Źródło: Raport Blue Media Polacy wobec zmian technologicznych, 2018

Autor: Olga Rachoń
Praktykantka w redakcji KarierawFinansach.pl MBE group

Studentka ostatniego roku filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Edytorstwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W MBE group zajmuje się redakcją tekstów na stronę KarierawFinansach.pl.

Zobacz również