Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Rok 2016 w polskiej bankowości: mocniejsza baza kapitałowa oraz pogorszenie nastrojów wśród pracowników

Banki w Polsce, jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego, pomimo znacznego wzrostu kosztów działania (o blisko 14 proc., tj. 2 897 mln zł) odnotowały wzmocnienie bazy kapitałowej. Jak wskazuje KNF (dane za III kwartał 2016 roku), fundusze własne sektora wzrosły z 159,1 mld zł na koniec ub.r. do 172,7 mld zł.
Kategoria: Raporty
21.12.2016

Wynik ten został istotnie spowolniony przez uchwalenie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. W jego konsekwencji od stycznia do września 2016 roku banki zapłaciły dodatkową daninę w łącznej wysokości 2 331 mln zł – czytamy w komunikacie ogłoszonym podczas comiesięcznej konferencji prasowej Związku Banków Polskich. Głównym tematem spotkania było podsumowanie mijającego roku w bankowości i prezentacja wyników grudniowego Monitora Bankowego.

Dowiedz się więcej o zaktualizowanym certyfikacie dla pracowników sektora bankowego, którego program i nazwa zmienią się w 2017 roku. Przeczytaj o Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E »

Jak wskazują autorzy przeprowadzonej analizy sektora bankowego, za pozytyw w mijającym roku można uznać obniżenie poziomu udziału kredytów zagrożonych w portfelu banków oraz rosnącą popularność bankowości internetowej. Według raportu Netb@nk w II kwartale br. liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej w stosunku do zeszłego roku wzrosła o ponad 12,5 proc. i przekroczyła już granicę 31,5 mln użytkowników.

Mimo dobrych wyników całej branży wizerunek bankowości z roku na rok się pogarsza – i to zarówno wśród bankowców, jak i klientów. Ten rok nie był dla instytucji finansowych tego sektora najłatwiejszy. Banki musiały się zmierzyć z ważnymi pod kątem ich strategii biznesowych wyzwaniami, wśród których warto wymienić m.in. podatek bankowy, podwyższenie domiarów kapitałowych i dodatkowe koszty wynikające z konieczności wykorzystania części środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dodatkowe obciążenia nałożone na banki można uznać za najważniejszy czynnik, któy wpłynął na nastroje wśród pracowników banków. Aż o 17 punktów procentowych (do 28 proc.) spadała liczba osób ogólnie pozytywnie oceniających sytuację w kończącym się roku, przy jednoczesnym wzroście opinii negatywnych – informuje Związek Banków Polskich. Zaledwie co piąty badany przez Monitor Bankowy (w badaniu wzięło udział 164 placówek bankowych) ocenia ten rok lepiej w porównaniu do roku poprzedniego.

Podobne nastroje widoczne są również w pytaniach o ogólną ocenę banków przez klientów. Zdaniem bankowców liczba klientów indywidualnych oceniających sektor gorzej wyraźnie wzrosła przy jednoczesnym spadku opinii pozytywnych. Brak zaufania wśród klientów to zatem kolejny ważny czynnik, wpływający na pogorszenie nastroju wśród bankowców. ZBP zauważył, że negatywna opinia panująca wśród bankowców przypomina rok 2009, czyli sytuację, kiedy sektor bankowy coraz silniej zaczął odczuwać skutki kryzysu finansowego. Mijający rok za niedobry oraz bardzo niedobry uważa aż 21 proc. pracowników przebadanych placówek – tyle samo co siedem lat temu.

Jednakże bankowość odnotowała również pozytywne impulsy, a w tym m.in. tempo wzrostu dochodów ludności, koncentracja sektora, poziom stóp procentowych oraz niskie bezrobocie.

Zobacz również