Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Studenci i finanse. Wnioski z badania przeprowadzonego przez studentów SGH

Studenci ze Szkoły Głównej Handlowej, należący do Studenckiego Koła Naukowego Statystyki oraz Studenckiego Koła Naukowego Marketingu przeprowadzili badania rynku oszczędnościowego na grupie 758 studentów z całej Polski. Zobaczcie, do jakich wniosków doszli.
Kategoria: Raporty
20.01.2020
Fot. Unsplash

"Badanie Rynku Oszczędnościowego Wśród Studentów" to projekt, który zajął II miejsce w konkursie o grant rektora SGH.

Badanie zostało przeprowadzone przez zespół studentów pod przewodnictwem Wiktora Wójcika zrzeszonych w SKN Statystyki przy pomocy SKN Marketingu oraz we współpracy z Bankiem Millennium. Badanie swoim zasięgiem objęło ponad 750 respondentów z całej Polski.

Wyniki mogą być zaskakujące – aż 97,3% studentów deklaruje oszczędzanie pieniędzy, mimo iż dokładnie 50% badanych odkłada co miesiąc stałą z góry ustaloną kwotę – zatem połowa badanych jest niekonsekwentnych w swoich działaniach.

Głównymi metodami oszczędzania pieniędzy są kolejno:

  • gotówka (91% używa),
  • konto oszczędnościowe (75,8% używa),
  • lokata bankowa (37,6% używa).

Studenci średnio oszczędzają 242 zł, co oczywiście zależy od dochodu.

Osoby mające większy dochód do dyspozycji (wynagrodzenie + wsparcie rodziców + stypendia + zasiłki itd.) oszczędzają więcej. Ciekawym jest natomiast brak zależności między wielkością dochodu do dyspozycji, a samym faktem oszczędzania.

Wielu spośród badanych studentów chciałoby w przyszłości skorzystać z mniej standardowych metod oszczędzania takich jak:

  • fundusze oszczędnościowe (wzrost o 17%),
  • gra na giełdzie (wzrost o 10%), 
  • kryptowaluty (wzrost o 8%). 

Można domniemywać, że obecnie lokaty są niedoceniane przez studentów, gdyż aż 27% badanych chciałoby skorzystać z lokat w przyszłości. Do tego jednak potrzebują oni większej ilości pieniędzy, gdyż jak stwierdziło ponad 90% ankietowanych "Chętnie zwiększyłbym swoje oszczędności gdybym zarabiał więcej".

Studenci najchętniej korzystają z produktów oszczędnościowych w banku, w którym posiadają swoje główne konto bądź w banku swoich rodziców – to im najbardziej ufają w kwestiach finansowych. Spośród obcych osób studenci chętniej zaufają takiej, która posiada rzeczywistą wiedze o produktach bankowych (pracownicy banku, blogerzy finansowi) niż osobie sławnej, która wykorzystuje tylko swój wizerunek i reputację w promocji produktów bankowych.

Wbrew obiegowej opinii liczne nagrody i konkursy (13%) oraz dopracowane aplikacje mobilne (26%) nie mają dużego wpływu na wybór oferty danego banku. Dla studentów ważniejsze są konkretne korzyści finansowe takie jak: brak opłat (71%), cash-back (60%) czy korzystne oprocentowanie (59%).

Respondenci najczęściej oszczędzają na podróże i okres wakacyjny (55%), często wybieraną odpowiedzią były również: nieruchomość (48%) oraz ‘’poduszka finansowa’’(41%). Dla osób posiadających dzieci priorytetem stają się mieszkanie oraz samochód, jednakże fakt posiadania dzieci nie wpływa na wielkość oszczędności.

Osoby które konsultują swoje wydatki z innymi wcale nie oszczędzają mniej. Co ciekawe – aż 34% mężczyzn nigdy nie konsultuje swoich wydatków z innymi, podczas gdy taką postawę reprezentuje tylko 22% kobiet.

Aż 55% spośród badanych studentów poleca oferty banków znajomym, mimo iż tylko 13% badanych uważa, że system poleceń mógłby zachęcić ich do założenia konta/skorzystania z oferty banku. To zaskakujący wynik wskazujący na niską skuteczność tego typu marketingu.

Dlaczego polecamy oferty znajomym? 63% ankietowanych stwierdziło, że robi to ze względu na dobre samopoczucie podczas polecania korzystnej oferty "swoim bliskim", 19% badanych robiło to ze względu na nagrody, a dla 18% studentów polecanie jest obojętne i nie wiążą się z nim żadne emocje. Spośród powodów przez które studenci unikają polecania ofert znajomym aż 63% wskazało na brak czasu na polecenia, 25% uważa, że gratyfikacja jest zbyt niska, a dla 12% ankietowanych polecanie ofert to "obciach’". 

Portale społecznościowe np. Facebook, YouTube są miejscem w którym studenci najczęściej mają styczność z reklamami produktów oszczędnościowych (62%). Dużym udziałem wyróżnia się także telewizja i radio (łącznie 50%) oraz strona internetowa banku (48%). E-mail jako forma informowania klientów o ofercie produktowej generuje sześciokrotnie większy zasięg niż telemarketing, na który wskazało zaledwie 7% badanych.

Statystycznie istnieje zależność między częstością czytania artykułów o tematyce finansowej, a wielkością oszczędności. Im więcej artykułów dana osoba czyta, tym większe średnie miesięczne oszczędności. Równie istotnym bodźcem są wzorce z dzieciństwa. Wyniki analizy wskazują na statystycznie istotną zależność pomiędzy oszczędzaniem przez rodziców, a oszczędzaniem przez ich dorosłe już dzieci. Co więcej – badanie dowiodło, że osoby, które w dzieciństwie dostawały kieszonkowe lub małe kwoty pieniędzy, którymi mogły samodzielnie zarządzać obecnie przeznaczają większe kwoty na oszczędności.

Główne wnioski

Analiza odpowiedzi respondentów wskazuje, że to czy dana osoba decyduje się oszczędzać nie zależy od jej warunków życia (np. miejsce zamieszkania, dochód, posiadanie dzieci, płeć) lecz od indywidualnej decyzji tej osoby. Zespół badawczy SKN Statystyki oraz SKN Marketingu doszedł do wniosku, że oszczędzanie ma podłoże w psychice ludzkiej – sami decydujemy o tym, czy będziemy oszczędzać, a pomóc nam w tym mogą doświadczenia z dzieciństwa i wpływ najbliższych. Nasza obecna sytuacja życiowa nie ma jednak wpływu na fakt oszczędzania – w końcu nawet ci o najniższych dochodach oszczędzają!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat badania oraz oszczędzania wśród studentów, SKN Statystyki oraz SKN Marketingu zapraszają na krótki wykład (trwający ok. 30 min.), podczas którego zostaną omówione szczegółowe wyniki badania oraz odbędzie się dyskusja na ten temat.
Data i miejsce wykładu: 22 stycznia (środa) o godz. 19:00 – Aula IV w budynku głównym SGH al. Niepodległości 162.

Więcej informacji na stronie wydarzenia na Facebooku

Ekspert: Wiktor Wójcik
Członek zarządu SNK Statystyki
Autor: Studenckie Koło Naukowe Statystyki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Grupa studentów pełnych pasji i ciekawości świata, którzy stawiają na rozwój i zdobywanie nowych umiejętności. Przedmiotem ich zainteresowań naukowych są zagadnienia związane z analizą danych, analizą statystyczną, projektowaniem oraz przeprowadzaniem badań. 

SKN Statystyki należy do najszybciej rozwijających się kół naukowych w SGH. Organizacja liczy 75 członków i realizuje liczne projekty, m.in. przeprowadza autorskie badania (także ogólnopolskie), organizuje konferencje naukowe oraz aranżuje spotkania z ekspertami w dziedzinie analizy danych, statystyki i ekonometrii. 

Autor: Studenckie Koło Naukowe Marketingu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Członkowie koła skupiają się głównie na organizacji projektów i prelekcji związanych z marketingiem, promocją i zarządzaniem marką.

Spotkania są otwarte dla wszystkich studentów SGH (i nie tylko!). Dzięki działalności SKNM studenci mogą nawiązać kontakt z ekspertami z branży oraz poznać możliwe ścieżki kariery związane z marketingiem.

Zobacz również