Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Zarobki w sektorze finansowym 2017 – wyzwania i perspektywy

Wśród najbardziej poszukiwanych przez pracodawców talentów pozostają specjaliści IT, managerowie projektów, ale też eksperci od zarządzania ryzykiem, samodzielni księgowi i zdolni analitycy. Jak organizacje zachęcają najlepszych kandydatów i co zrobić, by właśnie takim kandydatem się stać?
Kategoria: Raporty
28.03.2017
Fot. Pepi Stojanovski / Unsplash

Tendencje zapowiadane na ten rok i już obserwowane na rynku pracy obejmują z perspektywy pracodawców poszukiwanie nowych pracowników (ponad 90% firm planuje zwiększyć zatrudnienie – czytamy w raporcie Hays), a także rosnącą mobilność zatrudnionych, spośród których co czwarty rozważa zmianę pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Z tym wiąże się walka o talenty i oferowanie pracownikom coraz lepszych warunków. W ramach tych ostatnich nie chodzi wyłącznie o wynagrodzenia (choć ich podwyżki są jednym z kluczowych sposobów na zatrzymanie najlepszych), lecz także dodatkowe benefity, takie jak opieka medyczna, karty sportowe, ubezpieczenia czy zniżki na produkty i usługi. Na znaczeniu coraz bardziej zyskuje praca elastyczna, a także dofinansowanie przez pracodawcę edukacji.

Wśród najbardziej poszukiwanych kompetencji przeważają techniczne, menedżerskie oraz IT i cyfrowe. Istotna jest też umiejętność sprzedaży, znajomość języków oraz wiedza finansowa i księgowa. Jednocześnie te same kompetencje pracodawcy wskazują jako najtrudniejsze do pozyskania (w kolejności: IT/cyfrowe, techniczne, menedżerskie, sprzedażowe, językowe, finansowe/księgowe).

Perspektywa pracowników

Znakomita większość osób aktywnych na rynku pracy planuje zmianę miejsca zatrudnienia – aż 71% spośród ankietowanych przez Hays Polska zamierza wykonać ten krok w czasie maksymalnie 2 lat. Kolejne 9% widzi to w perspektywie 2–3 lat, 7% daje sobie ponad 3 lata w obecnej firmie, zaś 13% nie rozważa zmiany pracy.

Pięć najczęściej wskazywanych powodów chęci zmiany pracy to: niezadowalający poziom wynagrodzenia, brak możliwości rozwoju, charakter wykonywanej pracy, lokalizacja firmy oraz przełożony i współpracownicy. Natomiast tym, co obecnie ma największe znaczenie dla pracowników są: możliwości rozwoju, wyzwania i ciekawe projekty, work-life balance, stabilność zatrudnienia i środowisko pracy. Przy czym większość, 65% pytanych, ocenia zrównoważenie pracy i życia w swoim przypadku bardzo dobrze lub dobrze. Zdecydowanie negatywną opinię w tej kwestii ma tylko 3% ankietowanych.

Co robią pracodawcy?

32% pracodawców pytanych o działania podejmowane w celu rozwiązania niedoboru kompetencji deklaruje zacieśnianie współpracy z agencjami rekrutacyjnymi. Niewielu mniej, bo 31% pracuje nad wzmocnieniem marki na rynku. Popularne jest także organizowanie praktyk i staży (29%) i zatrudnianie pracowników na określony czas (26%).

Jeśli chodzi o preferowane przez pracowników świadczenia dodatkowe, to elastyczną formę pracy dopuszcza 66% firm. W tym 83% oferuje swoim pracownikom elastyczne godziny pracy, a 78% pozwala pracować z domu.

Jak wynika z badań Hays przeprowadzonych w ostatnim roku, coraz więcej organizacji doświadcza niedoboru odpowiednich kandydatów. Z drugiej strony, zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury i zwiększyć zatrudnienie. W związku z niewystarczającą dostępnością wykwalifikowanych kandydatów, pracodawcy coraz silniej rywalizują o pracowników – komentuje Charles Carnall, Dyrektor Zarządzający Hays Poland. – Na rynku pracy pojawia się coraz więcej atrakcyjnych ofert, które mają za zadanie przyciągnięcie najlepszych kandydatów. Zarządzający i działy HR muszą jednak sprostać oczekiwaniom pracowników i zmierzyć się z wyzwaniem zatrzymania ich w organizacji. Oznacza to konieczność oferowania nie tylko atrakcyjnego wynagrodzenia, ale również ścieżki kariery oraz świadczeń pozapłacowych.

Panorama banków

Konsolidacja oraz digitalizacja w sektorze bankowym wpływają z jednej strony na ograniczenie zatrudnienia, ale z drugiej na wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych specjalistów, szczególnie w obszarze bankowości elektronicznej i moblinej. Z kolei zeszłoroczne nowe regulacje w sektorze wpłynęły na rozwój działów zarządzania ryzykiem i wzrost zatrudnienia specjalistów w zakresie ryzyka kredytowego, rynkowego czy operacyjnego.

Przed bankowcami pytanie o skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Już dziś część międzynarodowych instytucji finansowych, wpisanych w panoramę londyńskiego City, zastanawia się nad alternatywnymi lokalizacjami dla struktur operacyjnych swojego biznesu. Polska wydaje się jednym z atrakcyjnych miejsc w regionie, które inwestorzy doceniają z uwagi na wysoki poziom dostępnych kompetencji i relatywnie niskie stawki – ocenia Tomasz Stolarski w Hays.

Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć specjaliści w obszarze bankowości? Wedle danych z raportu płacowego Hays najczęściej oferowane kwoty brutto to na przykład: 20 000 zł na stanowisku regionalnego dyrektora bankowości detalicznej, 4000 w przypadku doradcy klienta, 12 000 zł może zarobić doradca klienta korporacyjnego, a analityk w obszarze produktowym i ryzyka 9 000 i 7 000, odpowiednio, w sektorze przedsiębiorstw i detalicznym.

Wzrost płac dla księgowych

Wyzwania dla pracodawców z obszaru finansów i księgowości są jednocześnie szansą dla pracowników. Rosnąca konkurencja i powstające centra usług wspólnych oznaczają bowiem możliwości rozwoju i atrakcyjne świadczenia dodatkowe. Rok 2017 to dobry czas dla analityków finansowych, specjalistów ds. kontrolingu i analiz, kontrolerów finansowych oraz samodzielnych i starszych księgowych. Specjaliści z doświadczeniem w analizach, kontrolingu i księgowości mogą liczyć na wynagrodzenia wyższe od ubiegłorocznych nawet o 10–20%.

Raport płacowy Hays wymienia następujące najczęściej oferowane wynagrodzenia brutto: 18 000 na stanowisku kierownika ds. finansowych, 16 000 dla głównego księgowego, 10 000 w przypadku audytora wewnętrznego. Kierownik projektu w tym obszarze najczęściej zarabia 8 000, a młodszy analityk 5 000 zł.

W roku 2016 obserwowaliśmy wzmacnianie pozycji kandydata na rynku pracy finansistów. Firmy odczuwają coraz silniejszą potrzebę rywalizacji o utalentowanych pracowników, co znajduje odzwierciedlenie między innymi we wzroście wynagrodzeń – mówi Karolina Lis-Sosnowska z Hays.

Zmiany również w ubezpieczeniach

Branża ubezpieczeniowa koncentruje się na optymalizacji kosztów i wykazaniu wyższej stopy zwrotu z kapitału. Wyzwaniem jest wypracowanie nowego, skuteczniejszego modelu funkcjonowania, a perspektywiczne obszary w branży ubezpieczeń to aktuariat i rozwój produktów. Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej szukają również ekspertów doświadczonych w zarządzaniu wartością klienta.

Jakie są najczęściej oferowane wynagrodzenia na danym stanowisku w tym obszarze? Dla dyrektora ds. produktów to 19 000 zł brutto, aktuariusz zarobi 13 000, underwriter 11 000, a analityk aktuarialny 8 500.

Rynek jakiego kandydata?

Eksperci potwierdzają, że w branży finansowej, podobnie jak na przykład w IT, rynek pracy przybrał formę rynku kandydata. Stosowane przez nich sformułowania, takie jak „walka o talenty” czy „budowanie przewagi konkurencyjnej” wskazują jasno, iż chodzi o najlepszych kandydatów z najwyższymi kwalifikacjami. Dlatego, jak podkreślają badacze z Akademii Leona Koźmińskiego, kluczowa dla kandydatów, którzy są nastawieni na rozwój zawodowy i karierę, jest ciągła edukacja.

Obecne trendy w psychologii uczenia, za którymi podążają m.in. programy MBA, opierają się na koncepcji amerykańskiego psychologa Howarda Gardnera, który wyróżnił 5 najważniejszych kierunków nadchodzących zmian w edukacji dorosłych: umiejętności analityczne podbudowane statystyczną analizą ilościową (m.in. na potrzeby technik związanych z „Big Data”), interdyscyplinarność (w odróżnieniu od obecnego szufladkowania wiedzy), umiejętności syntezy i rozwiązywania praktycznych problemów (takich jak np. zarządzanie łańcuchami dostaw, optymalizacja podatkowa), kreatywność, pokora (jako druga strona umiejętności przywódczych, równoważąca niepohamowane niczym „wodzostwo”) i etyka biznesu.

Na podstawie Raportu płacowego 2017. Trendy na rynku pracy Hays Poland. Raport bazuje na kwotach oferowanych nowozatrudnionym pracownikom w najważniejszych sektorach gospodarki.

Raport został opracowany na podstawie danych uzyskanych w ramach procesów rekrutacyjnych, przeprowadzonych przez Hays Poland w 2016 r. i uzupełniony wnioskami i komentarzami ekspertów oraz wynikami badania na temat rynku pracy, które zostało przeprowadzone w październiku 2016 r. na grupie niemal 1 000 firm i pracowników.

Autor: Barbara Ramza
Redaktor KarierawFinansach.pl

Redaktor serwisu KarierawFinansach.pl

Zobacz również