Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Automatyzacja kluczowym trendem dla dyrektorów finansowych z Europy Środkowej

Dyrektorzy finansowi wskazali najważniejsze trendy w ich departamentach. Na pierwszym miejscu plasuje się automatyzacja powtarzalnych procesów. Czego jeszcze dotyczą planowane optymalizacje? Sprawdź nastroje CFO z Europy Środkowej.
Kategoria: Wiadomości
06.03.2024
Midjourney

Dodatek do głównego raportu „Deloitte Central Europe CFO Survey 2024” omawia nastroje dyrektorów finansowych – CFO – z Europy Środkowej, wskazując trendy w obszarze bieżącej działalności operacyjnej podległych im działów. Według autorów można wyróżnić kilka wyraźnych kierunków rozwoju: dążenie do stabilności funkcjonowania działów finansowych, automatyzacji oraz budowanie zaufania z zewnętrznymi organizacjami.

Trwałość w niepewnych czasach

W ostatnich latach środkowoeuropejskie firmy zmagały się z wieloma wyzwaniami, które były konsekwencją wydarzeń politycznych i gospodarczych. Odpowiedzią na te wyzwania ma być spójność organizacyjna i operacyjna. Stąd aż 70% badanych CFO nie planuje przeprowadzenia istotniejszych zmian w swoich departamentach w trakcie najbliższych dwóch lat.

Zdaniem autorów raportu taka reakcja  jest przejawem rosnącej stabilności funkcjonowania działów finansowych. Jeden z ankietowanych dyrektorów finansowych stwierdził z kolei, że spadek zapotrzebowania na zmiany może wynikać z wielu przekształceń dokonywanych w ostatnich latach.

– Większość dyrektorów finansowych jest zdecydowanie przeciwna przeprowadzeniu większych zmian organizacyjnych w czasach powszechnej niestabilności. Wydaje się to zrozumiałe, ponieważ zazwyczaj takie procesy trwają wiele lat i wymagają odpowiednich przygotowań. Z drugiej strony szereg wyzwań, z jakimi mierzą się obecnie firmy oraz postępująca digitalizacja procesów księgowych sprawiają, że branża finansowa musi być gotowa na podjęcie działań zmierzających do dostosowania się do nowych warunków funkcjonowania – mówi Damian Groński, partner w zespole Business Process Solutions, Deloitte.

Czytaj także: Mikrozarządzanie jest passé. Autonomia w pracy jako utrzymujący się trend

Automatyzacja i kadry

W ramach ankiety dyrektorzy finansowi z Europy Środkowej wskazywali trendy, które ich zdaniem mają największy wpływ na działalność departamentów, którymi zarządzają. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią była postępująca automatyzacja powtarzalnych procesów. Wypunktowało ją 60% badanych CFO.

Drugie miejsce zajęła kwestia wdrożenia sztucznej inteligencji i machine learningu w funkcjonowanie działu finansowego (39 proc.). Taki sam odsetek ankietowanych stwierdził natomiast, że kluczowe jest pozyskanie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. 35 proc. odpowiedzi dotyczyło konieczności dostosowania działalności do wymogów regulatora, z kolei co trzeci respondent za najistotniejsze uznał dążenie do ograniczania kosztów.

– Poprawa efektywności działań i odpowiednie dysponowanie zasobami ludzkimi stanowią obecnie główne obszary zainteresowań dyrektorów finansowych. W obydwu przypadkach niezwykle istotną rolę mogą odegrać narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję. Dzięki nim możliwa będzie automatyzacja najprostszych czynności, co z kolei pozwoli pracownikom działów finansowych skupić się na innego rodzaju czynnościach. Nie bez znaczenia są także możliwości w zakresie ograniczenia kosztów funkcjonowania całego działu – dodaje Damian Groński.

Zaufanie podstawą dla outsourcingu

Twórcy raportu podkreślają, że większość CFO preferuje przeprowadzanie kluczowych procesów wewnątrz struktur swojej organizacji. Jedynym obszarem, który menadżerowie przekazaliby zewnętrznym podwykonawcom jest dokumentacja cen transferowych. Tę opcję wskazał co drugi ankietowany. W przypadku pozostałych działań, np. obsługi księgowej, około 70% ankietowanych dyrektorów opowiadało się za utrzymaniem ich wewnątrz firmy.

Wśród korzyści płynących z przeniesienia części procesów do centrów SSC lub GBS najczęściej wymienia się uzyskanie dostępu do nowoczesnych technologii. Równie istotna jest możliwość skorzystania z wiedzy zewnętrznych ekspertów oraz redukcji kosztów funkcjonowania działu finansowego. Eksperci podkreślają jednak, że istotnym wyzwaniem w tym obszarze jest zaufanie. Jego brak uniemożliwia maksymalizację korzyści płynących ze współpracy z centrami usług wspólnych i usług dla biznesu.

– Dążenie do efektywności kosztowej, procesowej oraz potrzeba innowacyjności sprawiają, że dyrektorzy finansowi coraz częściej decydują się na przekazanie części działalności do centrów usług wspólnych. Ze względu na znaczenie procesów finansowych dla firmy oraz potrzebę ich kontrolowania, taka operacja jest zazwyczaj dokonywana w ramach struktur danej organizacji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że część procesów podlegających outsourcingowi jest duplikowana. Zjawisko to wynika w dużej mierze z braku zaufania, co z kolei utrudnia pełne wykrozystanie potencjału centrów usług wspólnych – mówi Monika Warmbier, partnerka, liderka zespołu Finance & Performance w Polsce, Deloitte.

Pełny raport do pobrania znajduje się tutaj.

Czytaj także: Najbardziej pożądane stanowiska i kompetencje na KarierawFinansach.pl w 2023 roku

Źródło: informacja prasowa. 

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również